Zahraniční oddělení

O možnostech studia na zahraničních univerzitách se mohou studenti informovat již během prvního semestru studia v zahraniční kanceláři FTK UP.

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.
proděkan pro zahraničí
T: +420 585 636 254
E: michal.kudlacek@upol.cz
místnost: NC 3.14

RNDr. Markéta Kudláčková
fakultní koordinátorka pro vyjíždějící studenty a akademické pracovníky
T: +420 585 636 352
E: marketa.kudlackova@upol.cz
místnost: NA 3.12
Konzultační hodiny: Osobní nebo online konzultace v předem dohodnutých termínech. Termín konzultace je možno domluvit na e-mailové adrese marketa.kudlackova@upol.cz.

Mgr. Jitka Martincová
fakultní koodinátorka pro přijíždějící studenty a akademické pracovníky
T: +420 585 636 046
E: jitka.martincova@upol.cz
místnost: NA 3.12

Prosíme, aby si zájemci o výjezdy do zahraničí nejdříve prostudovali základní informace o mobilitě studentů v rámci programu Erasmus+.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)