prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636469

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

3.29

profesor

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • IPEN (International Physical Activity and Environment Network) (člen, 2005–)
  • IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) (člen, 2002–)
  • Česká kinantropologická společnost (člen, 2002–)
  • EUNAAPA (European Network for Action on Ageing and Physical Activity) (člen, 2009–)
  • HEPA EUROPE (European network for the promotion of health-enhancing physical activity) (člen, 2014–)
Selected publications
Pelclová J., Frömel K., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Fojtík I., Feltlová D., Valach P., Horák S., Nykodým J., Vorlíček M. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Jašková P., Palarea-Albaladejo J., Gába A., Pelclová J., Hron K. Compositional functional regression and isotemporal substitution analysis: Methods and application in time-use epidemiology. STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH. 2023.
Nesrstová V., Jašková P., Pavlů I., Hron K., Palarea-Albaladejo J., Gába A., Pelclová J., Fačevicová K. Simple enough, but not simpler: reconsidering additive logratio coordinates in compositional analysis. SORT-Statistics and Operations Research Transactions. 2023.
Vindiš J., Pelclová J., Škvařilová M., Aiglová R., Nohelová D., Flašík J., Keprt P., Táborský M. 24hodinový profil pohybového chování u pacientů se srdečním selháním s různou fyzickou zdatností: pilotní studie. COR ET VASA. 2023.
Vyhlídal T., Dygrýn J., Pelclová J., Chmelík F. Movement behaviours in paediatric cancer survivors during recovery and school weeks. Frontiers in Oncology. 2022.
Pelclová J., Štefelová N., Olds T., Dumuid D., Hron K., Chastin S., Pedišić Ž. A study on prospective associations between adiposity and 7-year changes in movement behaviors among older women based on compositional data analysis. BMC Geriatrics. 2021.
Molina García P., Medrano M., Pelclová J., Zając-Gawlak I., Tlučáková L., Přidalová M. Device-measured physical activity, sedentary behaviors, built environment, and adiposity gain in older women: A seven-year prospective study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Zając-Gawlak I., Pelclová J., Groffik D., Přidalová M., Nawrat-Szołtysik A., Kroemeke A., Gába A., Sadowska-Krępa E. Does physical activity lower the risk for metabolic syndrome: a longitudinal study of physically active older women. BMC Geriatrics. 2021.
Gába A., Pelclová J., Štefelová N., Přidalová M., Zając-Gawlak I., Tlučáková L., Pechová J., Svozilová Z. Prospective study on sedentary behaviour patterns and changes in body composition parameters in older women: A compositional and isotemporal substitution analysis. CLINICAL NUTRITION. 2021.
Pelclová J., Štefelová N., Dumuid D., Pedišić Ž., Hron K., Gába A., Olds T., Pechová J., Zając-Gawlak I., Tlučáková L. Are longitudinal reallocations of time between movementbehaviours associated with adiposity among elderly women? Acompositional isotemporal substitution analysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY. 2020.
Michalczyk MM., Zajac-Gawlak I., Zajac A., Pelclová J., Roczniok R., Langfort J. Influence of nutritional education on the diet and nutritional behaviors of elderly women at the University of the Third Age. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Cuberek R., Pelclová J., Gába A., Pechová J., Svozilová Z., Přidalová M., Štefelová N., Hron K. Adiposity and changes in movement-related behaviors in older adult women in the context of the built environment: a protocol for a prospective cohort study. BMC PUBLIC HEALTH. 2019.
Svozilová Z., Pelclová J., Pechová J., Přidalová M., Zajac-Gawlak I., Tlučáková L., Kaplanová T. Associations between adiposity and physical activity and sedentary behaviour patterns in older women. Acta Gymnica. 2019.
Pechová J., Pelclová J., Dygrýn J., Zając-Gawlak I., Tlučáková L. Sedentary behaviour patterns and spring-autumn seasonality in older Central European adults. Journal of Physical Education and Sport. 2019.
Materová E., Pelclová J. Sezónní změny v pohybové aktivitě a sedavém chování u dívek ve věku 6-11 let. In . (Eds.) Tělesná kultura. 2019.
Pelclová J., Štefelová N., Hodonská J., Dygrýn J., Gába A., Zajac-Gawlak I. Reallocating time from sedentary behavior to light and moderate-to-vigorous physical activity: What has a stronger association with adiposity in older adult women? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018.
Zając-Gawlak I., Kłapcińska B., Kroemeke A., Pośpiech D., Pelclová J., Přidalová MP. Associations of visceral fat area and physical activity levels with the risk of metabolic syndrome in postmenopausal women. Biogerontology. 2017.
Řepka E., Pelclová J., Trajková A. Pohybová aktivita seniorů s diagnózou diabetes mellitus II. typu. Studia Sportiva. 2017.
Pelclová J., Frömel K., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Fojtík I., Feltlová D., Valach P., Horák S., Nykodým J. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta Gymnica. 2016.
Zając -Gawlak I., Pośpiech D., Kroemeke A., Mossakowska M., Gába A., Pelclová J., Přidalová M., Kłapcińska B. Physical activity, body composition and general health status of physically active students of the University of the Third Age (U3A). Archives of Gerontology and Geriatrics. 2016.
Pokora I., Sadowska-Krepa E., Zajac-Gawlak I., Pelclová J. Body composition and hydration status in young elderly women after 6 weeks monavie juice supplementation. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. 2014.
Roberson D., Pelclová J. Social dancing and older adults: Playground for physical activity. Ageing International. 2014.
Sofková T., Přidalová M., Pelclová J. The effect of movement intervention for women attending courses in weight reduction. Acta Gymnica. 2014.
Sofková T., Přidalová M., Mitáš J., Pelclová J. The level of neighborhood walkability in a place of residence and its effect on body composition in obese and overweight women. Central European Journal of Public Health. 2013.
Pelclová J., Gába A., Tlučáková L., Pośpiech D. Association between physical activity guidelines and body composition variables in middle-aged and older women. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2012.
Pelclová J., Frömel K., Bláha L., Zajac-Gawlak I., Tlučáková L. Neighborhood environment and walking for transport and recreation in Central European older adults. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Frömel K., Pelclová J., Skalik K., Nováková Lokvencová P., Mitáš J. The association between participation in organised physical activity and level of physical activity and inactivity in adolescent girls. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Pelclová J., Gába A., Kapuš O. Bone mineral density and accelerometer-determined habitual physical activity and inactivity in postmenopausal women. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Sofková T., Přidalová M., Pelclová J., Dostálová I. Změna tukové frakce u obézních žen ve vztahu k doporučené pohybové aktivitě. Česká antropologie. 2011.
Engelová L., Pelclová J., Šalplachtová P., Lepková H. Hodnocení pohybové aktivity vybraných intenzit u seniorů pomocí akcelerometru ActiGraph. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Pelclová J., El Ansari W., Vašíčková J. Is Participation in After-School Physical Activity Associated with Increased Total Physical Activity? A Study of High School Pupils in the Czech Republic - Online. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2010.
Pelclová J., El Ansari W., Vašíčková J. Study of day, month and season pedometer-determined variability of physical activity of high school pupils in the Czech Republic. Journal of Sports Science and Medicine. 2010.
Engelová L., Pelclová J., Novotný M., Lepková H. Pohybová aktivita studentů s rozdílným studijním programem na univerzitách třetího věku v Brně. Česká kinantropologie. 2009.
Skalik K., Frömel K., Stelzer J., Pelclová J., Groffik D. The influence of increased intensity Levels on the attitude of high school females toward aerobic dance lessons. Journal of Human Kinetics. 2009.
Pelclová J., Frömel K., Skalik K., Stratton G. Dance and aerobic dance in physical education lessons: The influence of the student?s role on physical activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Groffik D., Frömel K., Pelclová J. Pedometers as a method for modification of physical activity in students. Journal of Human Kinetics. 2008.
Vašíčková J., Pelclová J., Frömel K., Chmelík F., Pelcl M. Pilotní studie ročního režimu pohybové aktivity gymnaziálních studentek. Tělesná kultura. 2008.
Groffik D., Skalik K., Frömel K., Chmelík F., Wasowicz W., Pelclová J. Využití pedometrů v tělesné výchově na středních školách v katowickém regionu. Česká kinantropologie. 2008.
Mitáš J., Sigmund E., Frömel K., Pelclová J., Chmelík F. Zpracování dat a zpětná vazba ze záznamu pohybové aktivity pomocí akcelerometru ActiGraph v programu ActiPa2006. Česká kinantropologie. 2007.
Frömel K., Bauman A., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69leté populace České republiky. Česká kinantropologie. 2006.
Pelclová J., Frömel K., Křen F., Rehor P. Physical activity and inactivity in boys and girls of different types of schools in the Czech Republic. Journal of coimbra network on excercises science. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Pelclová J., Skalik K. Efekt dvouměsíčního intervenčního programu aerobiku na habituální pohybovou aktivitu děvčat ve věku 15-19 let. Česká kinantropologie. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Pelclová J., Skalik K. Effect of two-months aerobics intervene program on habitual physical activity of girls aged 15-19 [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Relationship between physical activity and girls' satisfaction in dance physical education lessons [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Mitáš J., Frömel K., Vašíčková J., Dygrýn J., Pelclová J. Mezinárodní přístupy ve výzkumu pohybově aktivního životního stylu v environmentálním kontextu. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Bláha L., Balkó Š., Bartúňková M., Kloudová L., Pelclová J., Engelová L. Hodnocení objemu lokomočních pohybových aktivit studentů Univerzity třetího věku v regionu Ústí nad Labem. Vybrané aspekty kinantropologie 2009. 2009.
Groffik D., Frömel K., Pelclová J. Trzytygodniowy monitoring aktywności ruchowej mlodzieźy szkól ponadgimnazjalnych. Aktywność ruchova ludzi w róznym wieku. 2008.
Groffik D., Frömel K., Pelclová J. Využití krokoměrů ve školních podmínkách. In Mužík V., Dobrý L., Süss V. (Eds.) Seminář Svatoňova Stráž 2007. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Kudláček M. The relationship between neighborhood environment, demographic variables, and physical activity level in Czech high school students. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Mitáš J., Frömel K., Sigmund E., Pelclová J. Physical activity and inactivity in the Czech Republic [Abstract]. In Oenema A., Kroeze W., Brug J. (Eds.) Fourth annual conference of the International society of behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA). 2005.
Frömel K., Anisworth B., Bull F., Mitáš J., Neuls F., Sigmund E., Sigmundová D., Pelclová J., Ludva P., Fojtík I., Ryba J., Feltlová D., Bláha L., Šebrle Z., Řepka E., Klobouk T., Lukavská M., Nykodým J., Suchomel A. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn (výzkumný záměr). In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Chmelík F., Klobouk T., Křen F., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Nykodým J., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behavioralních změn (výzkumný záměr - přínos z aspektu školní tělesné výchovy). Pedagogická kinantropologie. 2005.
Kudláček V., Frömel K., Horák S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Pelclová J., Skalik K. Srovnání pohybové aktivity a spokojenosti děvčat a chlapců s nižší a vyšší sportovní výkonností v habituálních a progresivních vyučovacích jednotkách tělesné výchovy. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Pelclová J. Tanec v edukačním procesu ve Spojených státech amerických a Velké Británii. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Pelclová J., Frömel K., Chytilová L. Týdenní pohybová inaktivita žáků základních a středních škol a středního odborného učiliště v olomouckém regionu. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Ainsworth B., Bull F., Bauman A., Sallis J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a vzděláním obyvatel České republiky. In Ludva P. (Eds.) Pedagogické kinantropologie. 2005.
Sigmund E., Skalik K., Sigmundová D., Pelclová J., Frömel K. Extra-curricular physical education lessons of aerobic - effective way to increase habitual physical activity of girls. In Pišot R., Štemberger V., Zurc J., Obid A. (Eds.) A child in motion: Abstracts and proceedings. 2004.
Sigmund E., Skalik K., Sigmundová D., Pelclová J., Frömel K. Extra-curricular physical education lessons of aerobic - effective way to increase habitual physical activity of girls [Abstract]. In Pišot R., Štemberger V., Zurc J., Obid A. (Eds.) A child in motion. 2004.
Sigmund E., Skalik K., Sigmundová D., Pelclová J., Frömel K. Extrakurikulární vyučovací jednotky aerobiku - efektivní prostředek ke zvýšení habituální pohybové aktivity děvčat. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Formánková S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Horák S. Physical activity of men and women 18 to 55 years old in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Frömel K., Ainsworth B., Bauman A., Bláha L., Bull F., Feltlová D., Fojtík I., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybové zatížení mládeže České republiky. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J., Pelclová J. Sportovní zájmy vysokoškoláků v mezinárodním kontextu. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Srovnání vyučovacích jednotek tance a aerobiku. In Ludva P. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2004.
Pelclová J. Tanec ve Velké Británii. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Neuls F., Pelclová J., Mitáš J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel České republiky. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Chmelík F., Ainsworth B., Bauman A., Bláha L., Bull F., Feltlová D., Frömel K., Fojtík I., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením u mládeže. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Pelclová J., Frömel K., Skalik K., Sigmund E., Sigmundová D. Aerobics under school physical education conditions in the Olomouc and Katowice regions. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty kszalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Komparace vyučovacích jednotek aerobiku v České republice a v Polsku. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Pelclová J., Frömel K. Odborný jazyk v kinantropologii. Sborník z mezinárodní konference Pedagogická kinantropologie. 2003.
Frömel K., Pelclová J., Górna K., Skalik K. Charakteristika tělesného a psychického zatížení dětí ve vyučovacích a tréninkových jednotkách. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E. Specifičnosti tělesného zatížení ve vyučovacích jednotkách tance a aerobiku. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E. Tanec ve školní tělesné výchově. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře Seminář v oboru kinantropologie. 2002.
Pelclová J., Frömel K., Vašíčková J. Taneční vyučovací jednotky v současném pojetí školní tělesné výchovy. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Sborník ze semináře sekce pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2002. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Svozil Z., Vašíčková J., Pelclová J. Vliv zatížení monitorovaného Caltracem a Polarem na hodnocení obsahově různých typů vyučovacích jednotek školní tělesné výchovy dívek. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
KNIHA - CELEK
Rubín L., Mitáš J., Dygrýn J., Vorlíček M., Nykodým J., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Klimtová H., Valach P., Bláha L., Frömel K. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. In Sekot A., Pelclová J. (Eds.) 2018.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Chůze v životě žen se sedavým zaměstnáním. 2014.
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Walking in the lifestyle of elderly women with sedentary occupation. 2014.
ABSTRAKT
Cuberek R., Pelclová J., Harvanová J. Permanency of a movement behavior change in older women: Assessment of intervention based on walking to work. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Pelclová J., Cuberek R., Machová I. Adherence to increased walking for transportation in postmenopausal women. HEPA EUROPE. 2015.
Sofková T., Přidalová M., Pelclová J., Dostálová I. Changes in fat fraction in obese women in relation to recommended physical activity. 18th Congress of the European Anthropological Association: Abstracts. 2012.
Přidalová M., Sofková T., Pelclová J., Dostálová I. The association between physical activity and body composition parameters in overweight and obese women of Olomouc region Czech Republic. Biological, Social and Cultural Dimensions of Human Health: Abstracts. 2010.
Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Sigmund E., Pelclová J., Vašíčková J. Different correlates of walking in adult inhabitants of the Czech Republic on weekdays and at weekends. 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Chmelík F., Pelcl M. Variability of year-round physical activity in high school girls. 2nd ICPAPH international congress on physical activity and public health. 2008.
Mitáš J., Sigmund E., Frömel K., Pelclová J., Chmelík F. ActiPA2006: How to process physical activity data from ActiGraph? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Vojtík J. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Kudláček M. The relationship between neighborhood environment, demographic variables, and physical activity level in Czech high school students. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Mitáš J., Frömel K., Pelclová J. Does the ownership of a car or a bicycle influence physical activity of the Czech Republic inhabitants? [Abstract]. International Congress on Physical Activity and Public Health. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vindiš J., Pelclová J., Aiglová R., Nohelová D., Flašík J., Keprt P., Škvařilová M., Táborský M. Monitoring 24hodinového pohybového chování pacientů se srdečním selháním: pilotní studie. 2022.
Vindiš J., Pelclová J., Aiglová R., Nohelová D., Flašík J., Keprt P., Škvařilová M., Táborský M. 24 hours physical behavior monitoring of patients with heart failure: the study design. 2022.
Svozilová Z., Pelclová J., Sigmund M., Hodonská J. PA a SB olomouckých seniorů ve vztahu k organizovaným pohybovým aktivitám. 2018.
Pechová J., Pelclová J., Svozilová Z., Gába A., Dygrýn J. Vztahy mezi strukturou sedavého chování a adipozitou u starších žen. 2018.
Harvanová J., Pelclová J. V rytmu tance na vozíku. 2017.
Pelclová J. Variability of year-round physical activity in high school girls. 2nd international congress on physical activity and public health. 2008.
Pelclová J. Specifičnosti tělesného zatížení ve vyučovacích jednotkách tance a aerobiku. 4. mezinárodní vědecká konference Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Ševele Z. Pedagogicko kinantropologický výzkum z hlediska výzkumných záměrů. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Physical activity and life conditions of the Czech Republic population aged 15-69. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Physical activity of girls in dance physical education lessons. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Pelclová J. Tanec v současném systému školní tělesné výchovy. Disertační práce. 2005.
ZPRÁVA
Frömel K., Tománek R., Dufková P., Pelclová J., Mitáš J., Másilka D., Neuls F., Šindler D. Tvůrčí činnost studentů v didaktické přípravě učitelů. Výzkumná zpráva Fondu rozvoje vysokých škol No. 1530/2001. 2002.
Frömel K., Bartoszewicz R., Bebčáková V., Dufková P., Górna K., Pelclová J., Ludva P., Koszczyc T., Mitáš J., Skalik K., Svozil Z., Tománek R. Vyšší odpovědnost, aktivita sebehodnocení praktikantů - základ nového pojetí pedagogických praxí. Průběžná zpráva o řešení projektu No. P/19/2001. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
SVOZILOVÁ FTK Kinantropologie 2023
VINDIŠ FTK Kinantropologie 2024
PECHOVÁ FTK Kinantropologie 2022
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)