Vědecká rada

Orgán fakulty, jehož činnost se řídí § 29 a 30 zákona o vysokých školách. Vědecká rada, složená z významných osob oborů, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým senátem.

Členové Vědecké rady

Členové Vědecké rady FTK UP byli schváleni Akademickým senátem FTK UP pro období 9. 3. 2022 – 8. 2. 2026.

Předseda
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. děkan FTK UP
Členové akademické obce UP
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. FTK UP
Mgr. František Chmelík, Ph.D. FTK UP
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. FTK UP
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. FTK UP
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. FTK UP
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. PdF UP
prof. PaedDr. Michal Lehnert, Dr. FTK UP
prof. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D. FTK UP
prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. FTK UP
doc. Mgr. Kateřina Raisová, Ph.D. FTK UP
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA LF UP
doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. FTK UP
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. FTK UP
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. LF UP
Členové mimo akademickou obec UP
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. UJEP PF Ústí nad Labem
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. FSpS MU Brno
doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D. PdF OU Ostrava
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. FŠ PU Prešov
prof. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. PdF OU Ostrava
Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA, LL.M. VSC MŠMT ČR
doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. FSV UK Praha
doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. FTVS UK Praha

Dokumenty

Jednací řád Vědecké rady FTK UP
Statut FTK UP

Zápisy z jednání

VR 1/2024 Zápis č. 1 ze dne 06.05.2024
VR 3/2023 Zápis č. 3 ze dne 16.10.2023
VR 2/2023 Zápis č. 2 ze dne 09.05.2023
VR 1/2023 Zápis č. 1 ze dne 13.02.2023
VR 1/2022 Zápis č. 1 ze dne 04.04.2022
VR 1/2021 Zápis č. 1 ze dne 10.05.2021
VR 2/2020 Zápis č. 2 ze dne 12.10.2020
VR 1/2020 Zápis č. 1 ze dne 27.01.2020
VR 3/2019 Zápis č. 3 ze dne 07.10.2019
VR 2/2019 Zápis č. 2 ze dne 20.05.2019
VR 1/2019 Zápis č. 1 ze dne 04.02.2019
VR 3/2018 Zápis č. 3 ze dne 19.11.2018
VR 2/2018 Zápis č. 2 ze dne 24.09.2018
VR 1/2018 Zápis č. 1 ze dne 23.04.2018
VR 1/2017 Zápis č. 1 ze dne 20.11.2017
VR 1/2016 Zápis č. 1 ze dne 05.12.2016
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 07.04.2016
VR 2/2015 Zápis č. 2 ze dne 30.11.2015
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 06.07.2015
VR 1/2015 Zápis č. 1 ze dne 30.03.2015
VR 2/2014 Zápis č. 2 ze dne 01.12.2014
VR 1/2014 Zápis č. 1 ze dne 26.05.2014
VR 2/2013 Zápis č. 2 ze dne 25.11.2013
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 28.06.2013
VR 1/2013 Zápis č. 1 ze dne 03.06.2013
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 21.05.2013
VR 2/2012 Zápis č. 2 ze dne 03.12.2012
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 29.10.2012
VR 1/2012 Zápis č. 1 ze dne 18.06.2012
VR 3/2011 Zápis č. 3 ze dne 12.12.2011
VR 2/2011 Zápis č. 2 ze dne 16.05.2011
VR 1/2011 Zápis č. 1 ze dne 28.02.2011
VR 2/2010 Zápis č. 2 ze dne 18.10.2010
VR 1/2010 Zápis č. 1 ze dne 21.06.2010
VR 4/2009 Zápis č. 4 ze dne 07.12.2009
VR 3/2009 Zápis č. 3 ze dne 12.10.2009
VR 2/2009 Zápis č. 2 ze dne XX.XX.2009
VR 1/2009 Zápis č. 1 ze dne 02.03.2009

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)