Habilitace a profesury

Akreditovaný obor na FTK UP

Kinantropologie
Oblast vzdělání: 28 – Tělesná výchova a sport; kinantropologie
Platnost akreditace habilitačního řízení: do 29. 6. 2029
Platnost akreditace řízení ke jmenování profesorem: do 29. 6. 2029

Zahájená habilitační řízení

V současné době není žádné zahájené řízení.


Zahájená řízení ke jmenování profesorem

V současné době není žádné zahájené řízení.


Ukončená habilitační řízení

Seznam ukončených habilitačních řízení na FTK UP za jednotlivé roky.

Úplný seznam ukončených habalitačních řízení je dostupný na Úřední desce UP.

2023

Mgr. Jan Bělka, Ph.D.
Pracoviště: odborný asistent, Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 20. 4. 2023
Datum schválení komise na VR FTK UP: 9. 5. 2023
Název habilitační práce: Analýza utkání a tréninkového procesu hráček házené
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 16. října 2023
Jmenování docentem: 1. 11. 2023
Odkaz OBD

2022

Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 7. 9. 2022
Datum schválení komise na VR FTK UP: 13. 2. 2023
Název habilitační práce: "Reakční doba a její role nejen ve sportu"
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 9. 5. 2023
Jmenování docentem: 1. 6. 2023
Odkaz OBD

2020

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
Pacoviště: Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouc
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 23. 1. 2020
Datum schválení komise na VR FTK UP: 27. 1. 2020
Název habilitační práce: Variabilita pohybu lidského těla při chůzi
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 12. 10. 2020
Jmenování docentem: 1. 11. 2020
Odkaz OBD

2019

PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Pacoviště: Zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 31. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Vysoce intenzivní intervalový trénink
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 4. 2. 2019
Jmenování docentem: 1. 3. 2019
Odkaz OBD

PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra sportovních her, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 20. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Individualizace zátěžových parametrů silového tréninku na základě diagnostiky svalové síly
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 4. 2. 2019
Jmenování docentem: 1. 3. 2019
Odkaz OBD

2018

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
Pracoviště: Odborná asistentka, Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 8. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Funkční stav a úroveň pohybových aktivit nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 23. 4. 2018
Jmenování docentem: 1. 7. 2018
Odkaz OBD

PhDr. Michal Botek, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 9. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Variabilita srdeční frekvence v kontextu tělesné zátěže a simulované nadmořské výšky
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 24. 9. 2018
Jmenování docentem: 1. 11. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.
Pracovní pozice: Vědecký pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 14. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 24. 9. 2018
Jmenování docentem: 1. 11. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Aleš Gába, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení: 6. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Variabilita tělesného složení ve vztahu k věku a úrovni pohybové aktivity českých dívek a žen
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 19. 11. 2018
Jmenování docentem: 1. 12. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Pracoviště: Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení: 31. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Výběr techniky fundamentálních pohybových dovedností ve sportovní gymnastice: Prevence zranění horních končetin
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 19. 11. 2018
Jmenování docentem: 1. 12. 2018
Odkaz OBD


Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Seznam ukončených řízení ke jmenování profesorem na FTK UP za jednotlivé roky.

Úplný seznam ukončených řízení ke jmenování profesorem je dostupný na Úřední desce UP.

2023

doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
Pracovní pozice: docentka, Institut aktivního životního stylu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 22.11.2022
Datum schválení komise na VR FTK UP: 13. 2. 2023
Přednáška na téma: Pohybové chování seniorské populace v kontextu zdravotních ukazatelů
Přednáška před VR FTK UP: 9. 5. 2023
Přednáška před VR UP: 29. 5. 2023
Jmenován profesorem: 29. 11. 2023

doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.
Pracovní pozice: Docent, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 3. 4. 2023
Datum schválení komise na VR FTK UP: 9. 5. 2023
Přednáška na téma: Pravidelný běh a jeho rizika a benefity
Přednáška před VR FTK UP: 16. 10. 2023
Přednáška před VR UP: 4. 12. 2023
Jmenován profesorem: 27. 5. 2024

2021

doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.
Pracovní pozice: Docent Katedry sportu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 10. 7. 2020
Datum schválení komise na VR FTK UP: 12. 10. 2020
Přednáška na téma: "Změny svalové činnosti v důsledku tělesného zatížení u sportující mládeže"
Přednáška před VR FTK UP:10. 5. 2021
Přednáška před VR UP: 4. 10. 2021
Jmenován profesorem: 15. 12. 2021

doc. Mgr. Josef Mitáš, Ph.D.
Pracovní pozice: Vědecko-výzkumný pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 25. 11. 2019
Datum schválení komise na VR FTK UP: 27. 1. 2020
Přednáška na téma: "Prostředí a pohybová aktivita – nové směry výzkumu a příležitostí"
Přednáška před VR FTK UP: 25. 10. 2020
Přednáška před VR UP: 30. 11. 2020
Jmenován profesorem: 8. 5. 2021

2020

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Pracovní pozice: Docentka Katedry mechaniky, pevnosti a pružnosti Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci a Katedry přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 10. 5. 2019
Datum schválení komise na VR FTK UP: 7. 10. 2019
Přednáška na téma: "Kinematická a dynamická analýza v alpském lyžování, přednosti a limity jednotlivých metod a jejich využití ve výzkumné praxi"
Přednáška před VR FTK UP: 27. 1. 2020
Přednáška před VR UP: 5. 10. 2020
Jmenována profesorkou: 15. 12. 2020

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.
Pracovní pozice: Docent, Katedra aplikovaných pohybových aktivit, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 7. 1. 2019
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 5. 2019
Přednáška na téma: "Kompetence pedagogických pracovníků pro práci s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově"
Přednáška před VR FTK UP: 7. 10. 2019
Přednáška před VR UP: 16. 12. 2019
Jmenován profesorem: 17. 6. 2020

2018

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
Pracovní pozice: Vědecký pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 11. 9. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Přednáška na téma: Trendy ve vývoji pohybové aktivity a sedavého chování českých adolescentů mezi lety 2002 – 2014 a jejich vztah k nadváze a obezitě: Koreláty dosažení zdravotně doporučované úrovně pohybové aktivity
Přednáška před VR FTK UP: 23. 4. 2018
Přednáška před VR UP: 21. 5. 2018
Jmenován profesorem: 5. 12. 2018

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)