prof. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.

Avatar
Contact

585636112

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

NB 1.20

profesor

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen oborové rady (3. 1. 2011 – )
 • Člen VR fakulty (27. 10. 2011 – 31. 12. 2017)

Vědecká společnost

 • European College of Sport Science (člen, 2003–)
 • Česká kinantropologická společnost (člen, 2000–)
 • Česká společnost dyslexie (člen, 2007–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FTK UP v Olomouci (člen, 2011–2017)

Odborná komise

 • komise pro výběrové řízení vrámci projektu PostDok UP (člen, 2012–)
 • Hodnotící komise na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu (IGA) (člen, 2011–2017)
 • kolegium garantů studijních oborů FTK UP v Olomouci (člen, 2011–)

Redakční rada

 • Tělesná kultura (člen, 2011–)
 • Tělesná kultura (člen, 2012–2017)
 • Acta Gymnica (člen, 2013–)
 • Tělesnác kultura (předseda, 2012–2015)
 • Česká kinantropologie (člen, 2012–2015)
 • Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica (člen, 2009–2015)
 • Tělesná výchova a sport mládeže (člen, 2008–2012)
 • Selcuk University Journal of Physical Education and Sport Science (člen, 2010–)
 • Ovidius University Annals - Series of Physical Education and Sport (člen, 2009–)

Státnicová komise

 • komise pro státní rigorózní zkoušky FTK UP v Olomouci (člen, 2010–)
 • komise pro státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Tělesná výchova a sport (člen, 2011–)
 • komise pro státní magisterské zkoušky ve studijním oboru Tělesná výchova (člen, 2011–2017)

Vedení vědeckého týmu

 • projekt Vizuální percepce vzájemných pozic pohybujících se objektů ve sportovní činnosti (předseda, 2012–)
 • projekt Vývojová porucha pohybové koordinace u předškolních dětí: Diagnostika a identifikace vzorců funkčních symptomů (předseda, 2012–)
 • projekt P407/11/0946 GAČR (předseda, 2011–)
 • výzkumná priorita FTK UP v Olomouci Motorika, tělesná zátěž a výkonnost (předseda, 2011–2011)

PhD. komise

 • komise pro obhajoby disertačních prací v oboru Kinantropologie (člen, 2011–2017)
 • komise pro státní doktorské zkoušky (člen, 2011–2017)

Vedení pedagogického týmu

 • garant studijního oboru Tělesná výchova a sport (předseda, 2011–)

Jiné komise a orgány

 • předseda přípravného výboru 7. mezinárodní konference Movement and Health (předseda, 2013–)
 • člen vědeckého výboru mezinárodní konference Priorities and Perspectives in Physical Education and Sport, Bukurešt, Rum. (člen, 2013–2013)
 • člen vědeckého výboru mezinárodní konference The 5th Annual International Congress of Sport and Kinetotherapy. Craiova, Rumunsko (člen, 2013–2013)
ČLÁNEK
Psotta R., Dostál D., Sarvestan J., Prycl D., Kašpar O., Křížová I. Evaluation of predictive motor control with two touchscreen tablet-based tests: Reliability and validity in school-aged children. Perceptual and Motor Skills. 2023.
De Ste Croix M., Lehnert M., Psotta R., Maixnerová E., Ayala F. The influence of age and maturation on trajectories of stretch-shortening cycle capability in male youth team sports. PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE. 2021.
Banátová K., Psotta R. The MABC-2 Checklist: A review of the psychometric properties of a screening tool for Developmental Coordination Disorder. Journal of Occupational Therapy Schools & Early Intervention. 2021.
Banátová K., Valtr L., Psotta R. Stanovení psychometrických vlastností Inventáře MABC-2. Diskuze v psychologii. 2020.
Palomo Nieto M., Valtr L., Abdollahipour R., Agricola A., Psotta R. The role of vision in walking patterns in children with different levels of motor coordination. Revista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el Deporte. 2018.
Iwatsuki T., Abdollahipour R., Psotta R., Lewthwaite R., Wulf G. Autonomy facilitates repeated maximum force productions. Human Movement Science. 2017.
Abdollahipour R., Palomo Nieto M., Psotta R., Wulf G. External focus of attention and autonomy support have additive benefits for motor performance in children. Psychology of Sport And Exercise. 2017.
Dragula L., Lehnert M., Psotta R., Gonosová Z., Valenta S., Šťastný P. The relative force in squat jump is the best laboratory predictor of sprint performance in adolescent soccer players. Human Movement. 2017.
Lee D., Psotta R., Vagaja M. Motor skills interventions in children with developmental coordination disorder: A review study. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Psotta R. Nové možnosti diagnostiky vývojové poruchy pohybové koordinace. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2016.
Abdollahipour R., Psotta R., Land W. The influence of attentional focus instructions and vision on jump height performance. Research Quarterly for Exercise and Sport. 2016.
Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Agricola A., Valtr L. Vliv zraku na chůzi u dětí s odlišnou úrovní motoriky. Tělesná kultura. 2016.
Agricola A., Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Valtr L. Vzťah medzi rovnováhou a chôdzou u detí s rizikom vývojovej poruchy koordinácie a ich bežnými rovesníkmi. Tělesná kultura. 2016.
Psotta R., Hendl J., Kokštejn J., Jahodová G., Elfmark M. Development of motor functions in 7-15-year-old children: The Czech national study. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica. 2015.
Abdollahipour R., Wulf G., Psotta R., Palomo Nieto M. Performance of gymnastics skill benefits from an external focus of attention. Journal of Sports Sciences. 2015.
Agricola A., Psotta R., Abdollahipour R. Relativný efekt veku na súťažnú úspešnosť v tenise u detí staršieho školského veku. Tělesná kultura. 2015.
Agricola A., Psotta R., Abdollahipour R., Palomo Nieto M. The differences of movement between children at risk of developmental coordination disorder and those not at risk. Acta Gymnica. 2015.
Palomo Nieto M., Psotta R., Agricola A., Abdollahipour R., Valtr L. The effects of various visual conditions on the gait cycle in children with different level of motor coordination – a pilot study. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte. 2015.
Abdollahipour R., Psotta R., Palomo Nieto M., Rouzbahani M., Nikdast H., Bahram A. Effects of attentional focus instructions on learning of a target task: A moderation role of visual feedback. Kinesiology. 2014.
Lehnert M., Psotta R., Chvojka P., De Ste Croix M. Seasonal variation in isokinetic peak torque in youth soccer players. Kinesiology. 2014.
Luis Miguel RP., Palomo Nieto M., Virginia GC., José Antonio NM., Javier ME., Psotta R. Self-perceptions of decision making competence in Spanish football players. Acta Gymnica. 2014.
Kokštejn J., Psotta R., Frýbort P. Relationships between levels of motor coordination, attention and physical activity in children: The mediation model. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Lehnert M., Psotta R., Botek M. The effects of high-resistance and plyometric training on adolescent soccer players: A comparative study. Gazetta Medica Italiana Archivio per le Science Mediche. 2012.
Lehnert M., Chmelík F., Psotta R., Horák S. Tréninkový proces a jeho zabezpečení ve volejbalových sportovních střediscích mládeže v ČR. Tělesná kultura. 2012.
Psotta R., Martin A. Changes of decision-making skill and skill execution in soccer performance: An intervention study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Psotta R., Bunc V., Hendl J., Tenney D., Heller J. Is repeated-sprint ability of soccer players predictable from field-based or laboratory physiological tests? Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2011.
Lehnert M., Urban J., Procházka J., Psotta R. Isokinetic strength of knee flexors and extensors of adolescent Soccer players and its changes based on movement speed and age. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Psotta R., Hátlová B., Kokštejn J. Vizuální diferenciace jako faktor rovnováhové schopnosti u prepubescentů. Česká kinantropologie. 2011.
Psotta R., Kokštejn J., Jahodová G., Frýbort P. Je nízká motorická kompetence rizikovým faktorem nadváhy a obezity u dětí mladšího školního věku? Česká kinantropologie. 2010.
Psotta R. Uplatnění kognitivního modelu ve výuce fotbalu. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
KNIHA - CELEK
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. The influence of fatigue on injury risk in male youth soccer. In Chmelík F., Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. Vliv únavy na riziko zranění v chlapeckém mládežnickém fotbalu. In Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Lehnert M., Psotta R., Janura M., Zemková E., Malý T., Hamar D., Zahálka F., Jandačka D., Vavák M., Neuls F., Hoffmannová J., Botek M., Šebek L. Anaerobic performance: Assessment and training. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Botek M. Fyziologie sportu. In Psotta R. (Eds.) 2014.
Vařeková R., Vařeka I. Kineziologie. In Psotta R. (Eds.) 2014.
Psotta R. Motorika ve sportu. In Psotta R. (Eds.) 2014.
Klimešová I. Základy sportovní výživy. In Psotta R. (Eds.) 2014.
Psotta R., Bunc V., HELLER J., Vodička P. Identifikace pohybových talentů. In Perič T., Suchý J. (Eds.) Inovační přístupy v posuzování talentu ve sportovních hrách. 2011.
ABSTRAKT
Psotta R., Abdollahipour R., Janura M., Wulf G. Do children with motor difficulties benefit from an external focus instruction to execute a motor task? 13th International Conference on Developmental Coordination Disorder: Abstract book. 2019.
Iwatsuki M., Abdollahipour R., Psotta R., Wulf G. Autonomy facilitates repeated maximum force productions. JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY. 2017.
Abdollahipour R., Palomo Nieto M., Psotta R., Wulf G. External focus of attention and autonomy support have additive benefits for motor performance in children. JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY. 2017.
Psotta R., Valenta S. Specifický přístup k hodnocení tělesné výkonnosti hráčů sportovních her: výzkum a zkušenosti z praxe. In Větvička J., Botek M. (Eds.) IV. ročník Symposia sportovní medicíny a dalších věd ve vrcholovém sportu: Sborník referátů. 2016.
Abdollahipour R., Psotta R., Wulf G. An internal focus of attention impairs dynamic balance performance of children. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2015.
Psotta R., Palomo Nieto M., Abdollahipour R. Gait pattern under the different availability of visual information in the children at a risk of DCD. Journal of Comorbidity. 2015.
Abdollahipour R., Psotta R., Wulf G., Agricola A., Valtr L. Influence of internal versus external focus of attention on catching in children. Journal of Sport & Exercise Psychology. 2015.
Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Agricola A., Valtr L. Visual contribution to walking: How is it in children with a risk of developmental coordination disorder? Journal of Sport & Exercise Psychology. 2015.
Abdollahipour R., Psotta R., Palomo Nieto M. The effects of attentional focus instructions on vertical jump height under visual and non-visual conditions. JOURNAL OF SPORT & EXERCISE PSYCHOLOGY. 2014.
Psotta R., Hendl J. Cross-cultural validity of the Movement Assessment Battery for Children- second edition: the Czech national study. In Oliveira MA., Barros JF., Bonfim TR. (Eds.) Brazilian Journal of Motor Behavior. 2013.
Kokštejn J., Psotta R., Musálek M. Motor competence in Czech children aged 11–15 years: what is the incidence of DCD? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Abdollahipour R., Wulf G., Psotta R., Palomo Nieto M. Performance of a gymnastics skill benefits from an external focus of attention. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Kubisová M., Svoboda Z., Psotta R. The effect of motor proficiency to pressure distribution during gait in pre-school children – pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Valtr L. The effects of various visual conditions on the gait cycle in children with different level of motor coordination – a pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Agricola A., Psotta R., Abdollahipour R. The relative age effect on tennis performance in the adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Psotta R., Kokštejn J., Hátlová B. Relationship between postural stability and attention in prepubescent children. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 6th international Posture Symposium. 2011.
Psotta R., Kokštejn J., Jahodová G. Relationship between motor functions and body mass in children. In Papanikos GT. (Ed.) Fitness. Abstract book of 6th International Conference on Kinesiology & Exercise Sciences. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Iwatsuki M., Abdollahipour R., Psotta R., Wulf G. Autonomy facilitates repeated maximum force productions. 2017.
Psotta R., Abdollahipour R., Wulf G., Agricola A., Valtr L. Influence of internal versus external focus of attention on catching in children. 2015.
Palomo Nieto M., Psotta R., Abdollahipour R., Agricola A., Valtr L. Visual contribution to walking: How is it in children with a risk of developmental coordination disorder? 2015.
Abdollahipour R., Wulf G., Psotta R., Palomo Nieto M. Performance of a gymnastics skill benefits from an external focus of attention. 2014.
Agricola A., Psotta R., Abdollahipour R. The relative age effect on tennis performance in the adolescents. 2014.
Psotta R., Kokštejn J., Jahodová G. 6th International Conference on Kinesiology & Exercise Sciences. 2010.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Psotta R. Cacek, J. Inovace studijního předmětu „Kondiční trénink“. Posudek grantového projektu. 2010.
Psotta R. Lebduška, V. Modernizace psychologické poradny při PF UJEP. Posudek závěrečné zprávy grantového projektu FRVŠ, okruh C. 2010.
Psotta R. Malá, A. Tvorba předmětu Geocaching. Posudek grantového projektu. 2010.
Psotta R. Nováková, S. Inovace studijního předmětu „Kanoistika“. Posudek grantového projektu. 2010.
Psotta R. Stloukalová, B. Kondiční cvičení na základní škole. Posudek grantového projektu. 2010.
Psotta R. Střeštíková, R. Tvorba nového předmětu Zumba. Posudek grantového projektu. 2010.
Psotta R. Svobodová, Z. Tvorba inovace předmětu Letní výcvikový kurz. Posudek grantového projektu. 2010.
Psotta R. Vacenovský, P. Inovace předmětu Stolní tenis. Posudek grantového projektu. 2010.
Psotta R. Zítka, Z. Tvorba předmětu Výchova ke zdraví. Posudek granového projektu. 2010.
PROJEKT
Psotta R., Zelinková O., Jeřábak J., Hátlová B., Kraus J. Diagnostika a reedukace vývojové poruchy motoriky u dětí. 2010.
Psotta R., Frömel K., Lehnert M., Svozil Z., Jeřábek J., Kraus J., Zelinková O., Hátlová B. Identifikace faktorů vývoje motoriky adolescentů s vývojovou poruchou motorické funkce. 2010.
Langer F., Janura M., Lehnert M., Psotta R., Svoboda Z. Laboratoř pro výuku sportovního tréninku. FRVŠ. 2010.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Psotta R. Tělesná kultura. Tělesná kultura. 2016.
Psotta R. Tělesná kultura. Tělesná kultura. 2015.
Psotta R. Tělesná kultura. Tělesná kultura. 2013.
Psotta R. Tělesná kultura. Tělesná kultura. 2012.
ZPRÁVA
Psotta R., Zelinková O., Jeřábek J., Hátlová B., Kraus J. Diagnostika a reedukace vývojové poruchy motoriky u dětí. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2010, číslo 406/09/1371. 2010.
Tichý P., Psotta R., Jahodová G., Zelinková O. Reedukace vývojové poruchy motoriky. Závěrečná výzkumná zpráva z grantu Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, číslo projektu: 92309. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
VALTR FTK Kinantropologie 2021
ABDOLLAHIPOUR FTK Kinanthropology 2018
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)