Mgr. Lucia Bizovská, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636004, 777 830 724

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

2.013

věd. prac.(VV) ob. pedagogických

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
2.13 po předchozí emailové domluvě
Selected publications
Svoboda Z., Bizovská L., Gonosová Z., Linduška P., Kováčiková Z., Vuillerme N. Effect of aging on the association between ankle muscle strength and the control of bipedal stance. PLoS One. 2019. (ČLÁNEK)
Janura M., Procházková M., Svoboda Z., Bizovská L., Jandová S., Konečný P. Standing balance of professional ballet dancers and non-dancers under different conditions. PLoS One. 2019. (ČLÁNEK)
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Multiscale and Shannon entropies during gait as fall risk predictors - A prospective study. Gait & Posture. 2017. (ČLÁNEK)
Bizovská L., Janura M., Míková M., Svoboda Z. Rovnováha a možnosti jejího hodnocení. 2017. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Nohelová D., Bizovská L., Janura M., Svoboda Z. Biomechanický pohled na riziko pádu seniorů. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2022.
Abdollahipour R., Land WM., Bizovská L., Klein T., Valtr L., Janura M. Steady, aim, fire! Optimized instructions enhance performance and reduce intra-trial variability in a shooting task. Journal of Human Kinetics. 2022.
Špringrová Palaščáková I., Mrázová M., Dupalová D., Bizovská L., Firýtová R. Vliv biofeedbacku na aktivaci svalů pánevního dna. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2022.
Bizovská L., Nohelová D., Janura M. Inerciálne senzory a ich využitie v klinickej praxi. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2021.
Bednáříková H., Bizovská L., Doležalová M., Nováková K., Janura M. Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny – pilotní studie. Rehabilitacia. 2021.
Hirjaková Z., Bizovská L., Bzdúšková D., Hlavačka F., Janura M. Postural stability after treadmill and overground walking in young and elderly. GAIT & POSTURE. 2020.
Bizovská L., Vagaja M., Mihálová D., Janura M. Saccadic eye movements and their influence on kinematics of several body segments in elderly while standing. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2019.
Vagaja M., Bizovská L., Janura M., Vařeka I. Využití pokročilých technologií pro sledování pohybu očí a směru pohledu v rehabilitaci. Rehabilitacia. 2019.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M., Bisi MC., Vuillerme N. Local dynamic stability during gait for predicting falls in elderly people: A one-year prospective study. PLoS One. 2018.
Gonosová Z., Šťastný P., Bělka J., Bizovská L., Lehnert M. Muscle strength variations of knee joint muscles in elite female handball players after pre-season conditioning. Journal of Human Kinetics. 2018.
Gonosová Z., Linduška P., Bizovská L., Svoboda Z. Reliability of ankle–foot complex isokinetic strength assessment using the Isomed 2000 dynamometer. Medicina-Lithuania. 2018.
Bizovská L., Svoboda Z., Kuboňová E., Vuillerme N., Hirjaková Z., Janura M. The differences between overground and treadmill walking in nonlinear, entropy-based and frequency variables derived from accelerometers in young and older women – preliminary report. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2018.
Kováčiková Z., Neumannová K., Rydlová J., Bizovská L., Janura M. The effect of balance training intervention on postural stability in children with asthma. Journal of Asthma. 2018.
Pšurný M., Svoboda Z., Janura M., Kuboňová E., Bizovská L., Martinez Lemos RI., Abrantes J. The effects of Nordic walking and slope of the ground on lower limb muscle activity. Journal of Strength and Conditioning Research. 2018.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Černý M., Zemková E. Assessment of postural stability in stable and unstable conditions. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2017.
Ondra L., Nátěsta P., Bizovská L., Kuboňová E., Svoboda Z. Effect of in-season neuromuscular and proprioceptive training on postural stability in male youth basketball players. Acta Gymnica. 2017.
Bizovská L., Janura M., Svoboda Z., Černý M., Krohová J., Šmondrk M. Intra- and inter-session reliability of traditional and entropy-based variables describing stance on a wobble board. Medical Engineering and Physics. 2017.
Neumannová K., Svoboda Z., Zatloukal J., Sedlák V., Plutinský M., Bizovská L., Janura M., Koblížek V. Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia pneumologica et phthiseologica. 2017.
Hodonská J., Neumannová K., Svoboda Z., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Koblílžek V., Bizovská L. Incremental shuttle walk test as an indicator of decreased exercise tolerance in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Acta Gymnica. 2016.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Siska M., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). Journal of Asthma. 2016.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Effect of lower limb preference on variability of centre of pressure movement during gait. Acta Gymnica. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. Reliabilita meraní zaťaženia nohy pri chôdzi. Lékař a technika. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. The possibilities for dynamic stability assessment during gait: A review of the literature. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Kutílek P., Socha V., Čakrt O., Schlenker J., Bizovská L. Trajectory length of pitch vs. roll: Technique for assessment of postural stability. Acta Gymnica. 2015.
Kováčiková Z., Svoboda Z., Neumannová K., Bizovská L., Cuberek R., Janura M. Assessment of postural stability in overweight and obese middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Bizovská L., Svoboda Z., Kutílek P., Janura M., Gába A., Kováčiková Z. Variability of centre of pressure movement during gait in young and middle-aged women. Gait & Posture. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hourová M., Kutílek P., Hejda J., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Hamříková M., Volf P., Svoboda Z. Evaluation of postural stability differences in the elderly through recurrent analysis. In Blobel B., Lhotská L., Pharow P., Sousa F. (Eds.) Studies in Health Technology and Informatics. 2020.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Možnosti hodnocení dynamické rovnováhy při chůzi. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) 19. medzinárodná vedecká konferencia „Od výskumu k praxi“: Zborník z konferencie. 2015.
ABSTRAKT
Svobodová A., Bartošková E., Bizovská L., Hálek J., Můčková A., Slováková J., Svoboda Z. Variabilita spontánní pohybové aktivity u novorozenců s různým gestačním věkem při narození. Objektivní hodnocení posturálního chování novorozenců. 2022.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Is there difference between dominant and nondominant limbs in local dynamic stability during gait? In Heidler J. (Eds.) 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education: Book of Abstracts. 2021.
Nohelová D., Bizovská L., Vuillerme N., Svoboda Z. Variability and complexity of gait in various outdoor conditions. In Heidler J. (Eds.) 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education: Book of Abstracts. 2021.
Hourová M., Kutílek P., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Evaluation of postural stability in the elderly by non-linear methods: Preliminary results. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Relationship between muscle strength of the lower limbs and local dynamic stability during gait. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Svoboda Z., Bizovská L., Neumannová K., Hamříková M., Janura M. The influence of balance training on postural control in elderly: Randomized control trial. In Kutílek P., Wolf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Gait variability and symmetry and its relationship to the lower limb muscle strength. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Svoboda Z., Linduška P., Janura M. P 002 – Ankle muscle strength and its relationship to the lower trunk movement during running. GAIT & POSTURE. 2018.
Svoboda Z., Vagaja M., Bizovská L., Klostermann A., Janura M. P 050 – The effect of eye movement on postural control in unstable conditions. GAIT & POSTURE. 2018.
Kutílek P., Vítečková S., D'Angeles AC., Kutílková E., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. P 170 – Differences in postural stability in the elderly: Not all tests measure the same. GAIT & POSTURE. 2018.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Relationship between local dynamic stability and fall occurrence: comparison of prospective and retrospective approach. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z. Postural control during single leg stance in slackliners and controls. Gait & Posture. 2017.
Svoboda Z., Hamříková M., Bizovská L., Janura M. Postural stability does not distinguish between active elderly fallers and nonfallers. Gait & Posture. 2017.
Bizovská L., Svoboda Z., Bisi MC., Stagni R., Janura M. Stability assessment during running in nonprofessional runners – evaluation of the intrasession reliability. Gait & Posture. 2017.
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Entropy-based measures for fall risk prediction. Gait & Posture. 2016.
Bizovská L., Svoboda Z., Kuboňová E., Janura M. Local dynamic stability during overground walking as a fall risk predictor in elderly – a prospective study. International Scientific Conference MOTOR CONTROL 2016: Book of Abstracts. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Vuillerme N. Variability of centre of pressure displacements during gait in fallers and non-fallers: A 6-month prospective study. Gait & Posture. 2016.
Janura M., Svoboda Z., Bizovská L., Kuboňová E., Vuillerme N. Variability of spatial temporal gait parameters during gait in fallers and non-fallers: A 6-month prospective study. Gait & Posture. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Hamříková M. Assessment of gait performance variability as potential indicator of fall risk: Study design. Gait & Posture. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M., Hirjaková Z. Differences between overground and treadmill walking in dynamic stability assessment using frequency and nonlinear analysis – pilot study. In Horák Z., Daniel M., Ježek K. (Eds.) 21st Congress of the European Society of Biomechanics: Book of Extended Abstracts. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Hirjaková Z., Janura M. Dynamic stability assessment during overground and treadmill walking. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). American Thoracic Society International Conference Abstracts: B55. Exercise testing and symptom evaluation in chronic respiratory disease. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Abdollahipour R., Valtr L., Banátová K., Bizovská L., Klein T., Svoboda Z., Wilson PH. Can the use of attentional-focus instructions promote motor learning in children with DCD? 2022.
Svobodová A., Bartošková E., Bizovská L., Hálek J., Můčková A., Slováková J., Svoboda Z. Variabilita spontánní pohybové aktivity u novorozenců s různým gestačním věkem při narození. 2022.
Nohelová D., Bizovská L., Vuillerme N., Svoboda Z. Variability and complexity of gait in various outdoor conditions. 2021.
Hourová M., Kutílek P., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Evaluation of postural stability in the elderly by non-linear methods: Preliminary results. 2019.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. Gait assessment in elderly using inertial sensors. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Relationship between muscle strength of the lower limbs and local dynamic stability during gait. 2019.
Bizovská L., Svoboda Z., Gonosová Z., Linduška P., Kováčiková Z., Vuillerme N. Relationship between postural stability and the strength of ankle invertors and evertors – the effect of age. 2019.
Kováčiková Z., Zemková E., Bizovská L., Gonosová Z., Linduška P. The effect of age on the association between stair descent balance control and lower limb muscle strength. 2019.
Svoboda Z., Bizovská L., Neumannová K., Hamříková M., Janura M. The influence of balance training on postural control in elderly: Randomized control trial. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Svoboda Z., Linduška P., Janura M. Ankle muscle strength and its relationship to the lower trunk movement during running. 2018.
Kutílek P., Vítečková S., D'Angeles AC., Kutílková E., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Differences in postural stability in the elderly: Not all tests measure the same. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Gait variability and symmetry and its relationship to the lower limb muscle strength. 2018.
Gonosová Z., Bizovská L., Linduška P., Riedel V., Matová A. Isokinetic strength of the shoulder rotators in healthy athletes. 2018.
Svoboda Z., Vagaja M., Bizovská L., Klostermann A., Janura M. The effect of eye movement on postural control in unstable conditions. 2018.
Svoboda Z., Hamříková M., Bizovská L., Janura M. Postural stability does not distinguish between active elderly fallers and nonfallers. 2017.
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Entropy-based measures for fall risk prediction. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Hamříková M. Assessment of gait performance variability as potential indicator of fall risk: Study design. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Hirjaková Z., Janura M. Dynamic stability assessment during overground and treadmill walking. 2015.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Možnosti hodnocení dynamické rovnováhy při chůzi. 2015.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Klein T. 5. konference ISPO ČR. 2017.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Biomechanics KPK/BIOME ZS Se 2
Biomechanics F KPK/BIOMF LS Cv 2

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)