doc. Mgr. Jan Bělka, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636506

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

FTK Hynaisova 9

2.03

docent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen AS fakulty (12. 1. 2011 – 12. 1. 2014)
 • Člen AS fakulty (3. 3. 2014 – 1. 3. 2017)
 • Člen AS fakulty (13. 3. 2017 – 14. 9. 2020)
 • Člen AS UP/komise AS UP (9. 9. 2020 – 9. 9. 2023)
 • Člen AS fakulty (15. 9. 2020 – 14. 9. 2023)
 • Člen AS UP/komise AS UP (11. 9. 2023 – 9. 3. 2026)
 • Člen AS fakulty (14. 9. 2023 – 31. 3. 2026)

Odborná komise

 • Trenérsko-metodická komise Českého svazu házené (předseda, 2017–2021)
 • Komise sportů ČAUS - házená (člen, 2012–)
 • Trenérsko metodická komise, Českého svazu házené (člen, 2006–)

Státnicová komise

 • Teorie a didaktika sportu (předseda, 2020–2025)
 • pro Bc. a Mgr. (člen, 2008–)

Jiné komise a orgány

 • Disciplinární komise FTK UP (člen, 2019–2025)
Selected publications
Bělka J., Hůlka K., Šafář M. Small-sided games versus continuous endurance training in female handball players. Journal of Human Kinetics. 2023. (ČLÁNEK)
Lehnert M., Bělka J., Hůlka K., Sikora O., Svoboda Z. The landing biomechanics in youth female handball players does not change when applying a specific model of game and weekly training workload. Applied Sciences-Basel. 2023. (ČLÁNEK)
Hůlka K., Strniště M., Hrubý M., Bělka J. Validity and reliability of fatigue manifestation during basketball game-based drill. Journal of Human Sport and Exercise. 2023. (ČLÁNEK)
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Miková L. Analysis of the fitness level in elite handball players (U16 and U18) between 2003 and 2013. Journal of Physical Education and Sport. 2016. (ČLÁNEK)
Hůlka K., Weisser R., Bělka J. Effect of the pitch size and presence of goalkeepers on the work load of players during small-sided soccer games. Journal of Human Kinetics. 2016. (ČLÁNEK)
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Chadimová J. Beach handball and beach volleyball as means leading to increasing physical activity of recreational sportspeople. Journal of Sports Science. 2015. (ČLÁNEK)
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Samcová A. Analyses of time-motion and heart rate in elite female players (U19) during competitive handball matches. Kinesiology. 2014. (ČLÁNEK)
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R., Schneider O. Reliability of specific on-ice repeated-sprint ability test for ice-hockey players. Acta Gymnica. 2014. (ČLÁNEK)
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R. Heart rate and time-motion analyses in top junior players during basketball matches. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013. (ČLÁNEK)
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R., Weisser R. Video Manual Motion Tracker 1.0. 2010. (SOFTWARE)
ČLÁNEK
Bělka J., Hůlka K., Riedel V., Šafář M. Effect of small sided game duration with floater player on internal and external load of female handball players. Polish Journal of Sport and Tourism. 2021.
Gonosová Z., Šťastný P., Bělka J., Bizovská L., Lehnert M. Muscle strength variations of knee joint muscles in elite female handball players after pre-season conditioning. Journal of Human Kinetics. 2018.
Hůlka K., Weisser R., Bělka J. Verification of speed and agility K-test in junior football players. Journal of Physical Education and Sport. 2018.
Bělka J., Hůlka K., Gebresellasie A., Šafář M. Vliv doby trvání průpravné hry (4 proti 4) na vnitřní a vnější zatížení hráček házené. Studia Kinanthropologica. 2018.
Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Bellar D., Hoover D., Judge L. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. International Journal of Exercise Science. 2017.
Hůlka K., Botek M., Lehnert M., Bělka J., Opavský M., Vilímová T. Porovnání vnitřní odezvy organismu na zatížení v utkání během specifického basketbalového únavového protokolu. Studia Kinanthropologica. 2017.
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Šafář M., Sigmund M. Průpravné hry s klouzavou hráčkou v tréninku házené. Studia Kinanthropologica. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Dušková L., Weisser R., Riedel V. Time-motion analysis and physiological responses of small-sided team handball games in youth male players: Influence of player number. Acta Gymnica. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Dušková L., Kristek J. Analysis of the diference between the subjective load intensity perception and real heart rate of male and female players in handball training. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2015.
Xaverová Z., Dirnberger J., Lehnert M., Bělka J., Wagner H., Ořechovská K. Isokinetic strength profile of elite female handball players. Journal of Human Kinetics. 2015.
Hůlka K., Válková H., Bělka J., Válek Š. Transformace anglické verze dotazníku Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) do českého jazyka. Česká kinantropologie. 2014.
Weisser R., Bělka J., Hůlka K., Houdková P., Koruna J. Komparace intenzity zatížení hráčů futsalu v soutěžních utkáních první a druhé ligy. Studia Kinanthropologica. 2012.
Bělka J., Hůlka K., Kňourková J., Bártová H. Komparace ukazatelů vnějšího zatížení hráček na jednotlivých herních postech. Studia Kinanthropologica. 2012.
DVOŘÁK M., BĚLKA J. Determinanty profesního vývoje trenéra fotbalu. Česká kinantropologie. 2011.
DVOŘÁK M., Válková H., BĚLKA J. Player careers of football coaches. Studies in Physical Culture & Tourism. 2011.
Ješina O., Kudláček M., Kudláček M., Bělka J. Aplikované pohybové aktivity v integrované školní tělesné výchově pro žáky s tělesným oslabením III. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Bělka J., Hůlka K. Házená může bavit a zaujmout i děti mladšího školního věku. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Hůlka K., Bělka J. Jak uplatnit taktický didaktický model v basketbalu. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Formánková S., Bělka J. Zábavná cvičení v kruhu, v zástupu, ve dvojicích, ve trojicích. Športový edukátor. 2009.
Bělka J., Hůlka K., Černý T. Miniházená 4+1 ve školní TV - skvělá příležitost ke zvýšení pohybové aktivnosti mládeže. Tělesná výchova a sport mládeže. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Reich P., Bělka J., Kapsová V. Analýza tímového herního výkonu v hádzenej pri družstve DHK Zora Olomouc počas dvoch súťažných ročníkov (2016/2018). In . (Eds.) Analýza tímového herního výkonu v hádzenej pri družstve DHK Zora Olomouc počas dvoch súťažných ročníkov (2016/2018). 2018.
Hůlka K. Design and validity of specific handball repeated-sprint ability test. In Bělka J. (Eds.) Women and Handball (scientific and practical approaches). 2013.
Bělka J., Hůlka K. Load intensity of female players (17-18 age) in nine competition matches in handball. In Taborský F. (Eds.) Women and Handball: scientific and practical approaches. 2013.
HŮLKA K., BĚLKA J. Analysis of evaluative methods of the external loading on players during a match in sport games. In Táborský F. (Eds.) Science and Analytical Expertise in Handball (scientific and practical approaches). 2011.
BĚLKA J., HŮLKA K., SVOBODA Z., Kostelník V. Load intensity comparison of players aged 17-18 in competitive and friendly matches in handball. In Táborsky F. (Eds.) Science and analytical Expertise in Handball (Scientific and practical approaches). 2011.
Weisser R., HŮLKA K., BĚLKA J., HÁP P. Ověření monitorovacího software Video Manual Motion Tracker 1.0 ve fotbale. In Tomajko D. (Eds.) Sportovní hry (sborník vědeckých prací). 2011.
BĚLKA J., HŮLKA K., Weisser R., Bártová H. Pilotní studie analýzy pohybu hráček Sokola Poruby na hřišti během tří vybraných utkání házené žen soutěže WHIL. In Tomajko D. (Eds.) Sportovní hry (sborník vědeckých prací). 2011.
Bělka J., Formánková S. Návykové látky a pohybová aktivita v životě zdravotních sester [CD]. In Gerlichová K., Bielik J., Ilievová Ľ. (Eds.) Zborník vedeckých prác Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie. 2010.
Bělka J., Hyklová V. Preference sportovních zájmů [CD]. In Slepičková I., Harbichová I. (Eds.) Společenská úloha sportu. 2009.
Bělka J., Hůlka K., Havlíček M. Diferenciace miniházené 4+1 a miniházené 6+1. In Charvát L. (Eds.) Hry 2008. 2008.
Bělka J., Hůlka K. Modifikace sportovních her pro děti mladšího školního věku. In Hůlka K. (Eds.) Sborník referátů ze 7. mezinárodního semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2008.
Reich P., Bělka J. Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol v Jihomoravském kraji. Sborník referátů ze 7. mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybové zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2008.
Bělka J., Válková H. Uplatnění absolventů studijního program "Tělesná výchova a sport" na trhu práce převážně v moravských regionech. Uplatnění absolventů studijního program "Tělesná výchova a sport" na trhu práce v České republice (1998-2005). 2008.
Bělka J. Uplatnění absolventů studijního programu "Tělesná výchova a sport" UP FTK v Olomouci na trhu práce. In jansa P., Válková H. (Eds.) Uplatnění absolventů studijního program "Tělesná výchova a sport" na trhu práce v České republice (1998-2005). 2008.
Jansa P., Válková H., Bělka J., Dřevikovská P., Kovář K. Placement of graduates PE and sport in Czech Republic 1998?2005. 4th FIEP European congress - PE and sport: Teacher´s preparation and their employability in Europe. 2007.
Bělka J. Uplatnění absolventů aplikované tělesné výchovy v praxi - pilotní studie. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Bělka J. Uplatnění absolventů rekreologie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci na trhu práce v ČR. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
KNIHA - CELEK
Bělka J., Hůlka K., Dudová K., Háp P., Hrubý M., Reich P. Teorie a didaktika sportovních her 1. 2021.
Bělka J., Engelthalterová Z., Ježdík M., Kafka M., Malý L., Novák A., Pelikán I., Plachý A., Tupý J., Vojta Z., Zach J. Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. - 3. ročníků základních škol. 2015.
Lehnert M., Botek M., Sigmund M., Smékal D., Šťastný P., Malý T., Háp P., Bělka J., Neuls F. Kondiční trénink. 2014.
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
Bělka J. Házená. 2013.
Tomajko D., Bělka J., Háp P., Hůlka K., Weisser R. Organizace a pořádání turnajů ve sportovních hrách. 2013.
Bělka J., Háp P., Hůlka K., Weisser R. Sportovní hry – kondiční příprava – rozvoj rychlosti. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Mikeška D. Analýza intenzity zatížení hráčů v šesti soutěžních utkáních florbalu. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
Hůlka K., Tomajko D., Bělka J. Analýza metod hodnocení výkonu v utkání. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Šustáček M. Analýza pohybu hráček (17-18let) na hřišti během vybraných utkání házené. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
Weisser R., Háp P., Bělka J., Hůlka K., Hrubý V., Tomčík J. Využití systémů video manual motion tracker 1.0 a micoach při monitorovaní pohybového zatížení ve fotbale. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
ABSTRAKT
Strniště M., Hůlka K., Bělka J. Discriminant analysis of game-related statistics between NBA and Euroleague players in World Cup 2019. FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „ HEALTH, SPORT, RECREATION“. 2021.
Judge L., Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Hoover D. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2016.
Dedková H., Bělka J., Svoboda Z. Orientation of values of high school teenagers in Zlin and Olomouc. In Jirásek I. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
Formánková S., Bělka J., Jalůvková B. Sport interests and preferences of applicants of study forms at Faculty of Physical Culture at Palacky University in Olomouc. In Jirásek I. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
Válková H., Bělka J. Adapted physical ativity (APA) master´s graduates and the job market in the Czech Republic. Adapted Physical Activity Over Life-Span. 2010.
Bělka J., Hůlka K., Chadimová J. Beach handball and beach volleyball as means for increasing activity for recreational sportsmen. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Bělka J., Dub J., Kováčová L., Buben J. Těloolomouc2019. 2019.
Viktorjeník D., Formánková S., Navrátiková T., Buben J., Dub J., Kováčová L., Poláková M., Bělka J. Těloolomouc 2017. 2017.
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Válková H., Bělka J., Jansa P., Tillinger P. Uplatnění absolventů studijních oborů TV a sport v praxi. Sport a kvalita života 2006. 2006.
SOFTWARE
Mráz Ĺ., Šimek M., Kočan T., Prachař P., Prycl D., Hůlka K., Bělka J., Háp P. Software pro statistickou analýzu dat. 2018.
PROJEKT
Bělka J., Háp P., Viktorjeník D., Kováčová L., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). FTK UP Olomouc. 2016.
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.
Prycl D., Hůlka K., Bělka J., Háp P., Hapková I. Výzkum fúze dat z MEMS senzorů a nové širokopásmové rádiové technologie pro analýzu mikropohybů osob. Ministerstvo průmyslu a obchodu. 2016.
Bělka J., Háp P., Kováčová L., Viktorjeník D., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). Univerzita Palackého v Olomouci (FRUP). 2015.
Bělka J., Hůlka K., Formánková S., Horák S., Válková H. Inovace kombinované formy studia bakalářského a magisterského studijního programu "Tělesná výchova a sport". Ministerstvo školství. 2013.
Bělka J., Válková H., Weisser R., Čižmár M., Severová L., Moudrá L. Agresivita ve vztahu k ukazatelům sportovního výkonu v soutěži (vybrané anticipační sporty). FTK UP Olomouc. 2012.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Movement games KAS/@PHA LS Cv 1
Team Sports KAS/@TESP ZS Se 1
Team Sports KAS/@TESP ZS Cv 1
Hiking and outdoor activities FTK/KPLP LS Cv 0
Sports specialization 3 - handball KAS/KSHA3 LS Cv 4
Sports specialization 3 - handball KAS/KSHA3 LS 4
Sports specialization 7 - handball KAS/KSHA7 ZS Cv 0
Sports specialization 7 - handball KAS/KSHA7 ZS 0
Theory and Didactics of Sport Games KAS/TDSH LS 1
Theory and Didactics of Sport Games KAS/TDSH LS Se 6
Didactics of Volleyball KAS/DIFL LS Cv 3
Didactics of Handball KAS/DIHA ZS Cv 6
Didactics of Individual Sports and Sports Games KAS/DISH ZS 1
Didactics of Individual Sports and Sports Games KAS/DISH ZS Se 1
Sport Camp KAS/KSPK LS 1
Sport Training 1. KAS/KSPT1 LS Se 8
Sports Training 2. KAS/KSPT2 ZS 4
Sports Training 2. KAS/KSPT2 ZS Se 10
Didactics of Sport Games KAS/DSH ZS Se 4
Theory and Didactics of Sport Games KAS/KTDSH LS Se 14
Sport games - course KAS/KUSH LS Cv 0
Didactics of Handball KAS/KDIHA ZS Cv 3
Didactics of Handball KAS/KDIHA ZS Se 2
Didactics of Individual Sports and Sports Games KAS/KDISH LS Se 3
Didactics of Individual Sports and Sports Games KAS/KDISH LS 4
Didactics of Sport Games KAS/KDSH ZS Se 4
Pedagogy of Younger School Age Children KAS/PDMV LS 1
Pedagogy of Younger School Age Children KAS/PDMV LS Se 1
Movement games KAS/PHA LS Cv 7
Movement games KAS/PHB LS Cv 2
Beach Sport Games KAS/PLAZ LS Cv 0
Movement games in sports KAS/KHRYS ZS Se 12
Movement games in sports KAS/KHRYS ZS 4
Conditioning in Team Sports KAS/KKPSH ZS Se 4
Conditioning in Team Sports KAS/KKPSH ZS 4
Sport games - course KAS/KKUSH LS Cv 0
Pedagogy of Younger School Age Children KAS/KPDMV ZS 4
Pedagogy of Younger School Age Children KAS/KPDMV ZS Se 4
Movement games KAS/KPHA LS 3
Movement games KAS/KPHA LS Se 5
Beach Sport Games KAS/KPLAZ LS Cv 0
Conditioning in Team Sports KAS/KPSH ZS Se 1
Conditioning in Team Sports KAS/KPSH ZS 1
Sports specialization 1 - handball KAS/SHA1 ZS Cv 1
Sports specialization 1 - handball KAS/SHA1 ZS 1
Sports specialization 2 - handball KAS/SHA2 LS 1
Sports specialization 2 - handball KAS/SHA2 LS Cv 1
Sports specialization 3 - handball KAS/SHA3 ZS Cv 2
Sports specialization 3 - handball KAS/SHA3 ZS 1
Sports specialization 4 - handball KAS/SHA4 LS Cv 2
Sports specialization 4 - handball KAS/SHA4 LS 1
Sports specialization 5 - handball KAS/SHA5 LS Cv 1
Sports specialization 5 - handball KAS/SHA5 LS 1
Sports specialization 6 - handball KAS/SHA6 ZS Cv 0
Sports specialization 6 - handball KAS/SHA6 ZS 0
Sports specialization 7 - handball KAS/SHA7 LS 0
Sports specialization 7 - handball KAS/SHA7 LS Cv 0
Hiking and outdoor activities FTK/KKPLP LS Cv 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)