Mgr. Jan Dygrýn, Ph.D.

Avatar
Contact

585636741

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

3.14

věd. prac. (VV) v ob. pedagogických

Selected publications
Štefelová N., Palarea-Albaladejo J., Hron K., Gába A., Dygrýn J. Compositional PLS biplot based on pivoting balances: an application to explore the association between 24‑h movement behaviours and adiposity. COMPUTATIONAL STATISTICS. 2024. (ČLÁNEK)
Janda D., Gába A., Vencálek O., Fairclough SJ., Dygrýn J., Jakubec L., Rubín L. A 24-h activity profile and adiposity among children and adolescents: Does the difference between school and weekend days matter? PLoS One. 2023. (ČLÁNEK)
Sigmund E., Dygrýn J., Vorlíček M., Voráčová J., Sigmundová D. Dvacetičtyřhodinové pohybové chování rodin s 3‒8letými dětmi a faktory snižující riziko výskytu nadměrné tělesné hmotnosti dětí. Prakticky Lekar. 2023. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Dygrýn J., Vorlíček M., Banátová K., Voráčová J., Sigmund E. FAMIly Physical Activity, Sedentary behaviour and Sleep (FAMIPASS) study: protocol for a cross- sectional study. BMJ Open. 2023. (ČLÁNEK)
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Suchomel A., Lang JJ., Tomkinson GR. Normative-referenced values for health-related fitness among Czech youth: Physical fitness data from the study IPEN Adolescent Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2023. (ČLÁNEK)
Gába A., Baďura P., Vorlíček M., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J. The Czech Republic's 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth: A rationale and comprehensive analysis. Journal of Exercise Science & Fitness. 2022. (ČLÁNEK)
Dygrýn J., Medrano M., Molina García P., Rubín L., Jakubec L., Janda D., Gába A. Associations of novel 24-h accelerometer-derived metrics with adiposity in children and adolescents. Environmental Health and Preventive Medicine. 2021. (ČLÁNEK)
Vorlíček M., Stewart T., Schipperijn J., Burian J., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J., Duncan S. Smart watch versus classic receivers: Static validity of three GPS devices in different types of built environments. SENSORS. 2021. (ČLÁNEK)
Jakubec L., Gába A., Dygrýn J., Rubín L., Šimůnek A., Sigmund E. Is adherence to the 24-hour movement guidelines associated with a reduced risk of adiposity among children and adolescents? BMC PUBLIC HEALTH. 2020. (ČLÁNEK)
Vorlíček M., Stewart T., Dygrýn J., Rubín L., Mitáš J., Schipperijn J. The comparison of Holux and Qstarz GPS receivers in free living conditions: Dynamic accuracy in different active transport modes. Acta Gymnica. 2019. (ČLÁNEK)
Šimůnek A., Dygrýn J., Jakubec L., Neuls F., Frömel K., Welk GJ. Validity of Garmin Vívofit 1 and Garmin Vívofit 3 for School-Based Physical Activity Monitoring. PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE. 2019. (ČLÁNEK)
Gába A., Rubín L., Baďura P., Roubalová E., Sigmund E., Kudláček M., Sigmundová D., Dygrýn J., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on physical activity for children and youth. Journal of Physical Activity & Health. 2018. (ČLÁNEK)
Štefelová N., Dygrýn J., Hron K., Gába A., Rubín L., Palarea-Albaladejo J. Robust Compositional Analysis of Physical Activity and Sedentary Behaviour Data. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018. (ČLÁNEK)
Gába A., Dygrýn J., Mitáš J., Jakubec L., Frömel K. Effect of accelerometer cut-off points on the recommended level of physical activity for obesity prevention in children. PLoS One. 2016. (ČLÁNEK)
Rubín L., Mitáš J., Dygrýn J., Šmída J., Gábor L., Pátek A. Active commuting of the inhabitants of Liberec city in low and high walkability areas. Acta Gymnica. 2015. (ČLÁNEK)
Dygrýn J., Mitáš J., Gába A., Rubín L., Frömel K. Changes in active commuting to school in Czech adolescents in different types of built environment across a 10-year period. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Dygrýn J., Frömel K. Využití geografických informačních systémů při sledování ukazatelů pohybové aktivity. Česká kinantropologie. 2008. (ČLÁNEK)
Gába A., Rubín L., Baďura P., Materová E., Sigmund E., Sigmundová D., Dygrýn J., Kudláček M., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. 2019. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J., Vorlíček M. Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže 2022. 2022. (ZPRÁVA)
Gába A., Baďura P., Dygrýn J., Hamřík Z., Jakubec A., Kudláček M., Materová E., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A. Národní zpráva o o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže. 2019. (ZPRÁVA)
ČLÁNEK
Sigmundová D., Voráčová J., Dygrýn J., Vorlíček M., Sigmund E. Parent–Child Associations in Accelerometer-Measured Physical Activity and Sedentary Behaviour: The FAMIPASS Study. Children-Basel. 2024.
Rasmussen ChL., Gába A., Stanford T., Dygrýn J., Dumuid D., Janda D., Hron K. The Goldilocks Day for healthy adiposity measures among children and adolescents. Frontiers in Public Health. 2023.
Gaul Aláčová P., Svobodová A., Klášterecká R., Dygrýn J. Vliv pohybové aktivity na kvalitu života u osob vyššího věku - pilotní studie. Rehabilitacia. 2023.
Bures M., Raisová K., Blazek P., Klima M., Schvach H., Nema J., Kopecky M., Dygrýn J., Koblizek V. A Sensor Network Utilizing Consumer Wearables for Telerehabilitation of Post-Acute COVID-19 Patients. IEEE Internet of Things Journal. 2022.
Lowe M., Adlakha D., Sallis JF., Salvo D., Cerin E., Moudon AV., Higgs C., Hinckson E., Arundel J., Boeing G., Liu S., Mansour P., Gebel K., Puig-Ribera A., Mishra PB., Bozovic T., Carson J., Dygrýn J., Florindo AA., Ho TP., Hook H., Hunter RF., Lai P., Molina-Garcia J., Nitvimol K., Oyeyemi AL., Ramos CDG., Resendiz E., Troelsen J., Witlox F., Giles-Corti B. City planning policies to support health and sustainability: an international comparison of policy indicators for 25 cities. Lancet Global Health. 2022.
Cerin E., Sallis JF., Salvo D., Hinckson E., Conway TL., Owen N., van Dyck D., Lowe M., Higgs C., Moudon AV., Adams MA., Cain KL., Christiansen LB., Davey R., Dygrýn J., Frank LD., Reis R., Sarmiento OL., Adlakha D., Boeing G., Liu S., Giles-Corti B. Determining thresholds for spatial urban design and transport features that support walking to create healthy and sustainable cities: findings from the IPEN Adult study. Lancet Global Health. 2022.
Vyhlídal T., Dygrýn J., Pelclová J., Chmelík F. Movement behaviours in paediatric cancer survivors during recovery and school weeks. Frontiers in Oncology. 2022.
Lošťák J., Gába A., Dygrýn J., Baláž Ľ., Štefelová N., Gallo J. Twenty-four-hour movement behaviors in adults and older adults before total knee arthroplasty: A study based on compositional data analysis. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2022.
Lošťák J., Gába A., Dygrýn J., Baláž Ľ., Štefelová N., Gallo J. Twenty-Four-Hour Movement Behaviors in Adults and Older Adults before Total Knee Arthroplasty: a Study Based on Compositional Data Analysis. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2022.
Boeing G., Higgs C., Liu S., Giles-Corti B., Sallis JF., Cerin E., Lowe M., Adlakha D., Hinckson E., Moudon AV., Salvo D., Adams MA., Barrozo LV., Bozovic T., Delclos-Alio X., Dygrýn J., Ferguson S., Gebel K., Phuong Ho T., Lai P., Martori JC., Nitvimol K., Queralt A., Roberts JD., Sambo GH., Schipperijn J., Vale D., Van de Weghe N., Vich G., Arundel J. Using open data and open-source software to develop spatial indicators of urban design and transport features for achieving healthy and sustainable cities. In . (Eds.) Lancet Global Health. 2022.
Frömel K., Groffik D., Mitáš J., Dygrýn J., Valach P., Šafář M. Active travel of Czech and Polish adolescents in relation to their well-being: Support for physical activity and health. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Gába A., Dygrýn J., Štefelová N., Rubín L., Hron K., Jakubec L., Pedišić Ž. How do short sleepers use extra waking hours? A compositional analysis of 24-h time-use patterns among children and adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2020.
Cain KL., Salmon J., Conway TL., Cerin E., Hincskon E., Mitáš J., Schipperijn J., Frank LD., Anjana RM., Barnett A., Dygrýn J., Islam MZ., Molina-García J., Moran M., Wan Muda WAM., Oyeyemi AL., Reis R., Santos MP., Schmidt T., Schhofield GM., Timperio A., van Dyck D., Sallis JF. International Physical Activity and Built Environment Study of adolescents: IPEN Adolescent design, protocol and measures. BMJ Open. 2020.
Rubín L., Gába A., Dygrýn J., Jakubec L., Materová E., Vencálek O. Prevalence and correlates of adherence to the combined movement guidelines among Czech children and adolescents. BMC PUBLIC HEALTH. 2020.
Gába A., Pedišić Ž., Štefelová N., Dygrýn J., Hron K., Dumuid D., Tremblay M. Sedentary behavior patterns and adiposity in children: A study based on compositional data analysis. BMC Pediatrics. 2020.
Michalčíková T., Neumannová K., Dygrýn J., Horová P., Dvořáček M. Telerehabilitace přispívá k prodloužení doby setrvání účinků plicní rehabilitace. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2020.
Gába A., Rubín L., Sigmund E., Baďura P., Dygrýn J., Kudláček M., Sigmundová D., Materová E., Hamřík Z., Jakubec A., Suchomel A. Executive summary of the Czech Republic's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Acta Gymnica. 2019.
Pechová J., Pelclová J., Dygrýn J., Zając-Gawlak I., Tlučáková L. Sedentary behaviour patterns and spring-autumn seasonality in older Central European adults. Journal of Physical Education and Sport. 2019.
Janda D., Gába A., Rubín L., Materová E., Jakubec L., Dygrýn J. Vztah mezi vybranými rodičovskými charakteristikami a nadváhou a obezitou dětí. Tělesná kultura. 2019.
Mitáš J., Dygrýn J., Rubín L., Křen F., Vorlíček M., Jiří N., Emil Ř., Ladislav B., Aleš S., Dana F., Hana K., Petr V., Frömel K. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 2018.
Pelclová J., Štefelová N., Hodonská J., Dygrýn J., Gába A., Zajac-Gawlak I. Reallocating time from sedentary behavior to light and moderate-to-vigorous physical activity: What has a stronger association with adiposity in older adult women? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J., Voženílek V. The use of GPS devices to monitor physical activity - potential and limits. Studia Kinanthropologica. 2016.
Šimůnek A., Dygrýn J., Gába A., Jakubec L., Stelzer J., Chmelík F. Validity of Garmin Vívofit and Polar Loop for measuring daily step counts in free-living conditions in adults. Acta Gymnica. 2016.
Adams MA., Frank LD., Jasper S., Smith G., Chapman J., Lars B. C., Neil C., Deborah S., Lorinne dT., Dygrýn J., Hino AA., Lai P., Mavoa S., Pinzón JD., Van de Weghe N., Cerin E., Davey R., Macfarlane D., Owen N., Sallis JF. International variation in neighborhood walkability, transit, and recreation environments using geographic information systems: The IPEN adult study. International Journal of Health Geographics. 2014.
Valach P., Vašíčková J., Votík J., Lukavská M., Klobouk T., Dygrýn J. Charakteristika pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu zjišťovaná v letech 2005-2009. Tělesná kultura. 2011.
Feltlová D., Mitáš J., Kubíčková L., Frömel K., Šmíd P., Dygrýn J. Vliv vzdělání a socioekonomického statusu na pohybovou aktivitu dospělých obyvatel východních Čech a Vysočiny v letech 2005-2009. Tělesná kultura. 2011.
Horák S., Dygrýn J., Mitáš J., Obzinová K. Vybrané ukazatele pohybové aktivity dospělých obyvatel olomouckého regionu. Tělesná kultura. 2011.
Dygrýn J., Mitáš J., Stelzer J. The Influence of Built Environment on Walkability Using Geographic Information System. Journal of Human Kinetics. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J. Využití GPS přístrojů ve zdravotně orientovaném výzkumu - výzkumný záměr projektu IGA. In . (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2014.
Mitáš J., Frömel K., Vašíčková J., Dygrýn J., Pelclová J. Mezinárodní přístupy ve výzkumu pohybově aktivního životního stylu v environmentálním kontextu. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
KNIHA - CELEK
Rubín L., Mitáš J., Dygrýn J., Vorlíček M., Nykodým J., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Klimtová H., Valach P., Bláha L., Frömel K. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. In Sekot A., Pelclová J. (Eds.) 2018.
ABSTRAKT
Gába A., Rasmussen ChL., Stanford T., Dygrýn J., Dumuid D., Janda D., Hron K. Optimising time-use data to determine the optimal balance between 24-hour movement behaviours for the prevention of childhood obesity. EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2023.
Dygrýn J., Casado Robles C., Guijarro Romero S., Mayorga Vega D., Mitáš J., Rubín L., Viciana J., Vorlíček M. A comparison of physical activity and sedentary behaviour in 12-16-year-old Czech and Spanish adolescent. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. 2019.
Gába A., Rubín L., Baďura P., Materová E., Sigmund E., Sigmundová D., Dygrýn J., Kudláček M., Hamřík Z. Results from the Czech Republic’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Abstract book for the ISBNPA 2019 Annual Meeting in Prague. 2019.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J., Stewart T., Schipperijn J. Dynamic accuracy of the GPS receiver Holux RCV-3000 in different active transport modes. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Rubín L., Dygrýn J., Vorlíček M., Chmelík F., Burian J., Mitáš J., Schipperijn J. INDARES mapping application: An effective and feasible online tool for identification of travel routes. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Dygrýn J., Rubín L., Vorlíček M., Hodonská J., Frömel K. Levels and patterns of objectively measured physical activity volume and intensity distribution in Czech adolescents. Abstract book for the ISBNPA 2017 Annual Meeting. 2017.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J. Active commuting to school helps adolescents to meet the physical activity recommendations. In Simovič S. (Eds.) FIEP - Book of Summaries. 2016.
Dygrýn J., Mitáš J., Frömel K. Active transport: Youths and adults in different types of built environment in Czech Republic. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012.
Neuls F., Dygrýn J., Vaculíková M. Projekt malých rekreačních ploch v Olomouci: historie, současnost a budoucnost. POIN-Conference 2010 – Policies and Infrastructures for Physical Activity and Sport: Good Practice in Europe. 2010.
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Dygrýn J. Physical activity and the environment factors in different neighborhoods in Olomouc city: Pilot IPEN study results. International congress on physical activity and public health. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Zlámalová T., Dvořáček M., Raisová K., Žurková M., Šterclová M., Novotná Š., Wilczková J., Dygrýn J., Breuls S., Demeyer H., Troosters T. Česká verze tele-coachingové mobilní aplikace u pacientů s onemocněním plicního intersticia: Předběžné výsledky. 2023.
Gába A., Rasmussen ChL., Jašková P., Dygrýn J., Janda D., Dumuid D., Stanford TE., Hron K. Balancing 24-h movement behaviours for the prevention of excess adiposity among children and adolescents. 2022.
Gába A., Baďura P., Vorlíček M., Dygrýn J., Hamřík Z., Kudláček M., Rubín L., Sigmund E., Sigmundová D., Vašíčková J. The Czech Republic’s 2022 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. 2022.
Michalčíková T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M., Voláková E., Zatloukal J., Dygrýn J. The association between respiratory muscle function and physical activity level and exercise tolerance in patients with COPD: Preliminary results. 2020.
Michalčíková T., Neumannová K., Horová P., Dvořáček M., Voláková E., Zatloukal J., Dygrýn J. Vztah funkce dýchacích svalů, úrovně pohybových aktivit a tolerance zátěže u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2020.
Vorlíček M., Stewart T., Dygrýn J., Rubín L., Mitáš J., Schipperijn J. Objectively measured share of the MVPA and sedentary time across six spatial domains. 2019.
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Řepka E., Schuster J., Nykodým J., Racek O., Klimtová H., Suchomel A., Feltlová D., Bláha L., Valach P. Physical activity and physical fitness in Czech adolescents related to the ownership of sports equipment. 2019.
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Řepka E., Schuster J., Nykodým J., Racek O., Klimtová H., Suchomel A., Feltlová D., Bláha L., Valach P. Physical activity and physical fitness in different built environment: What are the associations in the Czech adolescent population? 2019.
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Řepka E., Schuster J., Nykodým J., Racek O., Klimtová H., Suchomel A., Feltlová D., Bláha L., Valach P. Physical activity and physical fitness of Czech adolescents in the context of the built environment. 2019.
Vorlíček M., Dygrýn J., Rubín L., Mitáš J. Validita nástrojů prostorové lokalizace pohybové aktivity. 2019.
Vorlíček M., Rubín L., Dygrýn J., Mitáš J., Tom S., Jasper S. Dynamic accuracy of Holux and Qstarz GPS receivers in different active transport modes. 2018.
Rubín L., Dygrýn J., Vorlíček M., Chmelík F., Burian J., Mitáš J., Schipperijn J. INDARES mapping application: An effective and feasible online tool for identification of travel routes. 2018.
Pechová J., Pelclová J., Svozilová Z., Gába A., Dygrýn J. Vztahy mezi strukturou sedavého chování a adipozitou u starších žen. 2018.
Mitáš J., Jiří N., Emil Ř., Dana F., Aleš S., Ladislav B., Petr V., Hana K., Dygrýn J., Rubín L., Vorlíček M., Frömel K. Built environment and physical activity in Czech adolescents. 2017.
Rubín L., Mitáš J., Vorlíček M., Dygrýn J., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Kofránek .., Nykodým J., Racek O., Řepka E., Schuster J., Suchomel .., Valach P. Physical activity and health-related fitness of Czech adolescents from different built environments. 2016.
Vorlíček M., Mitáš J., Dygrýn J., Rubín L., Frömel K. Are adolescents in Olomouc more active in home or in school environment? 2015.
Rubín L., Mitáš J., Dygrýn J., Šmída J., Gábor L., Pátek A. Creating a digital model of Liberec city for promotion of physical activity. 2014.
Rubín L., Feltlová D., Mitáš J., Dygrýn J. IPEN Adolescent Czech Republic: A pilot study from Hradec Králové. 2014.
SOFTWARE
Křen F., Fical P., Dygrýn J., Chmelík F., Nováková Lokvencová P. Pohybová aktivita a inaktivita při transportu pro Indares.com. 2012.
PROJEKT
Vorlíček M., Mitáš J., Rubín L., Burian J., Hartmannová L., Janda D., Dygrýn J. Influence of environmental determinants on active transport of Czech children and adolescents in the context of 24-hour behavioural patterns. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Vorlíček M., Dygrýn J., Mitáš J., Rubín L., Burian J., Janda D., Hartmannová L. Influence of environmental determinants on active transport of Czech children and adolescents in the context of 24-hour behavioural patterns. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Vorlíček M., Dygrýn J., Rubín L., Mitáš J. Využitelnost a validita nástrojů prostorové lokalizace pohybové aktivity u českých adolescentů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Vorlíček M., Mitáš J., Rubín L., Dygrýn J. Lokalizace pohybové aktivity adolescentů v environmentálním kontextu. IGA. 2014.
Mitáš J., Frömel K., Dygrýn J., Chmelík F., Vašíčková J., Rubín L., Salonna F. IPEN Adolescent: International Study of Built Environments and Physical Activity. National Institutes of Health. 2012.
Frömel K., Mitáš J., Dygrýn J., Chmelík F., Kubíčková L. IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity. IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity. 2009.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)