Mgr. Amr Zaatar, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636310

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

FTK NA budova děkanátu

2.08

odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 11:30–13:30 2.08
ČLÁNEK
Machová B., Honzíková L., Zaatar A., Wrona J., Janura M. Porovnání aktivity svalů horní končetiny při práci s klasickou a vertikální počítačovou myší. Pracovni Lekarstvi. 2022.
Lehnert M., De Ste Croix M., Zaatar A., Lipinska P., Šťastný P. Effect of a simulated match on lower limb neuromuscular performance in youth footballers – a two year longitudinal study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? European Journal of Sport Science. 2019.
Maixnerová E., Svoboda Z., Gonosová Z., Zaatar A., Hůlka K., Lehnert M. The reliability of electromechanical delay during squat jump. Journal of Physical Education and Sport. 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Gonosová Z., Botek M., Vařeková R., Zaatar A., Laštovička O., Šťastný P. Changes in injury risk mechanisms after soccer specific fatigue in male youth soccer players. Journal of Human Kinetics. 2018.
Lehnert M., De Ste Croix M., Zaatar A., Hughes J., Vařeková R., Laštovička O. Muscular and neuromuscular control following soccer-specific exercise in male youth: Changes in injury risk mechanisms. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 2017.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z. Does the dumbbell-carrying position change the muscle activity in split squats and walking lunges? Journal of Strength and Conditioning Research. 2015.
Šťastný P., Zaatar A., Lehnert M., Svoboda Z., Xaverová Z. Gluteus medius and thigh muscles electromyography during load carrying walking. Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica. 2015.
Šťastný P., Tufano J., Lehnert M., Golas A., Zaatar A., Xaverová Z., Maszczyk A. Hip abductors and thigh muscles strength ratios and their relation to electromyography amplitude during split squat and walking lunge exercises. Acta Gymnica. 2015.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z., Pietraszewski P. The gluteus medius vs. thigh muscles strength ratio and their relation to electromyography amplitude during a farmer’s walk exercise. Journal of Human Kinetics. 2015.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Svoboda Z., Xaverová Z., Jelen K. Knee joint muscles neuromuscular activity during load-carrying walking. Neuroendocrinology Letters. 2014.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Leisser J. Efekt lázeňské kardio-rehabilitace na variabilitu srdeční frekvence pacientů po aortokoronárním bypassu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A. The effect of rehabilitation on heart rate variability in patients with Parkinson’s disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Titl Z., Zaatar A., Ješina O. Vliv sportovních aktivit na kvalitu života osob s transfemorální amputací. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2011.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Betlachová M., Knap J., Klapalová A. Autonomní reaktivita u osob s postižením lokomoce po poranění míchy. Česká kinantropologie. 2010.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P., Bajerová M., Janura M., Elfmark M. Hodnocení zapojování svalů při chůzi s podkolenní protézou - rozdíly mezi kalsickým a dynamickým typem chodidla. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Betlachová M. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s poraněním míchy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Zaatar A., Vařeka I. Lateralita a směrovost chůze. Rehabilitácia. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zaatar A., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Hodnocení chůze pomocí povrchové poly-EMG u pacientů s podkolenní protézou. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
KNIHA - CELEK
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. The influence of fatigue on injury risk in male youth soccer. In Chmelík F., Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. Vliv únavy na riziko zranění v chlapeckém mládežnickém fotbalu. In Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
ABSTRAKT
Lehnert M., Procházka JH., Zaatar A., De Ste Croix M., Ayala F. Knowledge and Understanding of Grass Root Coaches Regarding Injury Risk and Prevention in Youth Soccer. Abstract Book 18th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects. 2018.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. Effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. The 16th International conference on strength training. 2016.
Šťastný P., Lehnert M., Zaatar A., Xaverová Z., Svoboda Z. Gluteus Medius vs. Thigh Muscles Strength Ratio and Their Relation to Electromyography Amplitude during Walking with External Load. The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences at the Wingate Institute. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Hip Abduction vs Thigh Muscles Strength and Their Relation to Muscular Activity during Farmer’s Walk Exercise. European Journal of Sport Studies. 2014.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Knee Joint Muscle Activity Ratios and Timing during Farmer’s Walk Exercise. European Journal of Sport Studies. 2014.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P. Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou polyelektromyografií ve zkoušce vstávání ze sedu do stje u dvou věkových kategorií a odlišné míry pohybových aktivit. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Knap J., Klapalová A., Remeš P., Silová M., Betlachová M. Hodnocení variability srdeční frekvence u praplegických pacientů. Sborník abstrakt: XVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P. Zkouška posazení - polyelektromyograrická studie u pacientů s Parkinsonovou nemocí a žen tzv. třetího věku. Sborník abstrakt - XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Lichnovská R., Ben Yahia R., Ulehlová J., Krčová V., Slavík L., Brychta T., Rancová A., Zaatar A. Cytokines and endothelial function in patients with diabetes mellitus type 2 - males versus females. 84. Fyziologické dni. 2008.
Ben Yahia R., Lichnovská R., Brychtová S., Zaatar A., Brychta T., Petřek J. New biomarkers of metabolic syndrome in serum and subcutaneous adipose tissue - non diabetic person versus patients with diabetes type 2. 84. Fyziologické dni. 2008.
Zaatar A., Opavský J. Polyelektromyografícké hodnocení stoje na jedné dolní končetině u pacientů s Parkinsonovou nemocí [Abstract]. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Zaatar A., Opavský J. Polyelektromyografické hodnocení svalové aktivity u mladých zdravých probandů [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zaatar A., Opavský J. Polyelektromyografické hodnocení svalové aktivity u pacientů s organickými poruchami nervového systému. In Hnátek J. (Eds.) XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
De Ste Croix M., Lehnert M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M., Vařeková R., Šťastný P. Does maturation influence neuromuscular performance and muscle damage after competitive match-play in youth male soccer players? 2019.
Lehnert M., De Ste Croix M., Maixnerová E., Zaatar A., Svoboda Z., Botek M. Readiness to re-perform during a competitive weekly cycle in U14 and U16 male soccer players. 2019.
Procházka JH., Lehnert M., Zaatar A., De Ste Croix a., Ayala F. Injury Risk and Prevention in Soccer: Knowledge and Understanding of Grass Root Coaches. 2018.
Procházka JH., Lehnert M., Zaatar A., De Ste Croix M. Trénink, zranění a programy prevence úrazů ve fotbale z pohledu trenérů mládeže. 2018.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. The effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. 2016.
Šťastný P., Lehnert M., Svoboda Z., Zaatar A., Xaverová Z. Knee Joint Muscle Activity Ratios and Timing during Farmer’s Walk Exercise. 2014.
Zaatar A. Sitting down - polyelectromyography studies in patient with Parkinson's disease and elder women. VII. Miedzynarodowa konferencja studenckich kól naukovych i mlodych pracowników nauki "Ruch jako lek". 2009.
Zaatar A. Zkouška posazení - polyelektromyograrická studie u pacientů s Parkinsonovou nemocí a žen tzv. třetího věku. XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Zaatar A. Polyelektromyografícké hodnocení stoje na jedné dolní končetině u pacientů s Parkinsonovou nemocí. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Zaatar A. Diagnostika bolestí bederní páteře z pohledu McKenzie konceptu. Konference Aktuality ve fyzioterapii. 2007.
Zaatar A. Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou polyelektromyografií ve zkoušce stoje u tří skupin žen. Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie - Konference plná barev. 2007.
Ben Yahia R., Lichnovská R., Janušová L., Karpíšek M., Kollár P., Brychta T., Brychtová S., Zaatar A., Petřek J. Patients with diabetes mellitus type 2 - males versus females - characteristics of some parameters in serum and subcutaneous adipose tissue. 83. Fyziologické dny. 2007.
Zaatar A. Možnosti využití poly EMG vyšetření v praxi fyzioterapeuta. 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Zaatar A. Polyelektromyografické hodnocení svalové aktivity u pacientů s organickými poruchami nervového systému. XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2006.
Zaatar A. Časové hodnocení zapojování svalů při chůzi u pacientů s podkolenní protézou pomocí poly-EMG. Mezinárodní studentská konference Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Zaatar A. Hodnocení chůze pomocí povrchové poly-EMG u pacientů s podkolenní protézou. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Časové hodnocení zapojování svalů při chůzi u pacientů s podkolenní protézou pomocí poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Uhlíř P., Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Opavský J., Janura M. Porovnání krokového cyklu u dvou typů protéz při chůzi pomocí povrchové poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Zaatar A., Uhlíř P., Smékal D., Opavský J., Janura M. Surface poly-EMG assessment of various patterns of muscle activation during gait in patients with prosthesis below the knee. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
PROJEKT
Lehnert M., Janura M., Šťastný P., Svoboda Z., Zaatar A., Botek M., Hůlka K., Elfmark M., Maixnerová E. Accumulated effects of fatigue on neuromuscular control of the knee and injury risk in youth athletes during growth and maturation. GAČR. 2016.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)