MUDr. Marcela ŠKVAŘILOVÁ, Ph.D.

Avatar
Contact

588443217,585636252

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

Ústav patologické fyziologie

Lékařská fakulta

FTK NC budova pedagogů

NC 3.17

  • odborný asistent (Katedra rekreologie)
  • odborný asistent (Ústav patologické fyziologie)

ČLÁNEK
Vindiš J., Pelclová J., Škvařilová M., Aiglová R., Nohelová D., Flašík J., Keprt P., Táborský M. 24hodinový profil pohybového chování u pacientů se srdečním selháním s různou fyzickou zdatností: pilotní studie. COR ET VASA. 2023.
Bulava A., Škvařilová M., Marek D., Kociánová E., Lukl J. Akutní infarkt myokardu jako důsledek zevní komprese prorůstajícího adenokarcinomu plic. Vnitřní lékařství. 2004.
Bulava A., Škvařilová M., Hrčková Y., Richter M., Marek D., Lukl J. Může biventrikulární stimulace vést k normalizaci systolické funkce levé komory? Dva případy z praxe. Interní medicína pro praxi. 2004.
Bulava A., Škvařilová M., Mažárová A., Lukl J. Významné ST deprese při ergometrickém vyšetření u mladých asymptomatických jedinců. Interní medicína pro praxi. 2004.
Kamínek M., Škvařilová M., Ostřanský J., Metelková I., Mysliveček M., Lang O. Zátěžové SPECT vyšetření po opakované revaskularizaci. Intervenční a akutní kardiologie. 2004.
Kamínek M., Škvařilová M., Ostřanský J., Hušák V., Metelková I., Mysliveček M., Lang O. Zjištěné tranzientní poischemické omráčení levé komory (technikou gated SPECT) pomáhá při identifikaci pacientů s nemocí více koronárních tepen. Cor et Vasa. 2004.
Kamínek M., Škvařilová M., Ostřanský J., Lang O., Mysliveček M. Zobrazení myokardiální perfuze a funkce technikou gated SPECT u pacientů s blokem levého Tawarova raménka. Cor et Vasa. 2004.
Škvařilová M., Bulava A., Lukl J. C-reaktivní protein a infarkt myokardu. Interní medicína pro praxi. 2003.
Kováč J., Gershlick T., Škvařilová M., Vymětal P. Elektivní koronární angioplastika nechráněného kmene levé věnčité tepny. Časopis lékařů českých. 2003.
Ščudlová M., Škvařilová M., Bulava A. The importance of indicators of the initial phase of atherosclerosis in patients with misrovascular angina. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Kamínek M., Mysliveček M., Škvařilová M., Husák V., Koranda P., Lang O., Metelková I. Increased prognostic value of combinet myocardial perfusion SPECT imaging and the quantification of lung TI-201 uptake. Clinical Nuclear Medicine. 2002.
Škvařilová M., Lukl J. Indikace žen ke koronarografii - neindikujeme nadměrně? Interní medicína pro praxi. 2002.
Škvařilová M., Lukl J., Richter M., Sluka M. Přednemocniční péče o nemocné s akutním infarktem myokardu. Zdravotnické noviny. 2002.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Škvařilová M. Koronarografické nálezy u nemocných se závažnou komorovou tachydysrytmií a další vedení léčby u těchto nemocných. Koronarografické nálezy u nemocných se závažnou komorovou tachydysrytmií a další vedení léčby u těchto nemocných. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kamínek M., Škvařilová M., Ostřanský J., Metelková I., Mysliveček M., Koranda P., Lang O. Kvantitativní 201TI a 99mTc-MIBI gated SPECT u pacientů s rozsáhlými perfuzními defekty: srovnání programu 4D-MSPECT s kontrastní levostrannou ventrikulografií. XL. Dny nukleární medicíny s mezinárodní účastí. Sborník abstrakt. 2003.
ABSTRAKT
Števková J., Škvařilová M., Kocourková L., Roubík L., Petřková J. Trombóza a antitrombotická terapia u kardiovaskulárnych ochorení, možnosti využitia genotypizácie a telemedicíny. Sborník abstrakt - 47. konference studentských vědeckých prací LF UP v Olomouci. 2014.
Kamínek M., Škvařilová M., Metelková I., Koranda P., Mysliveček M., Lang O. Exercise SPECT in patients with coronary artery disease long-term treated with â-blockers: a useful tool for selecting a high-risk patients. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2004.
Sovová E., Škvařilová M., Sova M., Pospíšilová E., Lukl J. Znalosti rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u středoškolských studentů - srovnání vývoje znalostí za 5 let. Sborník abstrakt 7. - 9. října 2004 Lázně jeseník. 2004.
Kamínek M., Škvařilová M., Ostřanský J., Metelková I., Koranda P., Mysliveček M., Lang O. Diagnostika omráčení myokardu LK technikou hradlovaného SPECTu. Cor et Vasa. 2003.
Kamínek M., Škvařilová M., Ostranský J., Hušák V., Metelková I., Koranda P., Mysliveček M., Lang O. Transient postischemic stunning evaluation by gated SPECT has the potential to detect patients with multivessel coronary artery disease: Validation of the 4D-MSPECT software. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2003.
Galuszka J., Lukl J., Mráz T., Sluka M., Škvařilová M., Hartlová M., Hrbek J., Beká V. Kardiovaskulární postižení při ochronóze. Kasuistika. Cor et Vasa. 2002.
Kamínek M., Mysliveček M., Hušák V., Koranda P., Škvařilová M., Ostřanský J., Lang O. Sensitivity of Tc-99m-MIBI SPECT in the detection of coronary artery disease (CAD): the role of the increase in the heart rate during exercise. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2002.
Kamínek M., Mysliveček M., Metelková I., Koranda P., Škvařilová M., Ostřanský J., Lang O. Senzitivita SPECT myokardální perfuze pro detekci ICHS : role nárůstu tepové frekvence běhrem zátěže. Cor et Vasa. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Vindiš J., Pelclová J., Aiglová R., Nohelová D., Flašík J., Keprt P., Škvařilová M., Táborský M. Monitoring 24hodinového pohybového chování pacientů se srdečním selháním: pilotní studie. 2022.
Vindiš J., Pelclová J., Aiglová R., Nohelová D., Flašík J., Keprt P., Škvařilová M., Táborský M. 24 hours physical behavior monitoring of patients with heart failure: the study design. 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)