MUDr. Jaroslav VYHNÁNEK, CSc.

Avatar
Contact

585636727,588442452, 588442969

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

P1.017

odborný asistent

ČLÁNEK
Neuls F., Botek M., Krejčí J., Panská S., Vyhnánek J., McKune A. Performance-associated parameters of players from the deaf Czech Republic national soccer team: A comparison with hearing first league players. Sport Sciences for Health. 2019.
Vyhnánek J. Základy speciální chirurgie - Krk. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2008.
Mocňáková M., Vyhnánek J., Duda M. Neurostimulace - prevence poranění n.laryngeus recurrens při tyreoidektomii. Rozhledy v chirurgii. 2006.
Vyhnánek J., Mocňáková M., Duda M. Reoperace na štítné žláze a prevence poranění n. laryngeus recurrens. Slovenská chirurgia. 2006.
Vyhnánek J., Mocňáková M., Duda M. Reoperace na štítné žláze a prevence poranění n.laryngeus recurens. Slovenská chirurgie. 2006.
Švach I., Duda M., Vyhnánek J., Herman J. Laparoskopické výkony na žlučových cestách a jejich zánětlivé komplikace. Miniinvazní terapie. 1999.
Vyhnánek J., Duda M., Loveček M., Hauftová D. Postižení jaterních funkcí u komplikovaných chirurgických výkonů. Bratislavské lekárske listy. 1998.
KNIHA - CELEK
Botek M., Neuls F., Klimešová I., Vyhnánek J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část I.). 2017.
Duda M., Czudek S., Gryga A., Herman J., Musil D., Vyhnánek J., Heroková J., Gatěk J., Bachleda P., Anděl P., Škrovina M. Základní výkony ve všeobecné chirurgii. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Vyhnánek J. Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy. Základní výkony ve všeobecné chirurgii. 2011.
ABSTRAKT
Jarmar A., Botek M., Valenta M., Sládečková B., Neuls F., Vyhnánek J., Sadil J. Effect of molecular hydrogen inhalation on recovery after -15% downhill walking on the treadmill – Preliminary results. The 1st International Conference of European Academy for Molecular Hydrogen Research in Biomedicine “Hydrogen for Biomedicine”: Program & Book of Abstracts. 2022.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Duda M., Czudek S., Gryga A., Herman J., Musil D., Vyhnánek J., Heroková J., Gatěk J., Bachleda P., Anděl P., Škrovina M. Základní výkony ve všeobecné chirurgii. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Mocňáková M., Vyhnánek J., Duda M. Sonografie v chirurgii štítné žlázy. 2004.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)