Výběrové řízení

Program Erasmus+

Dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty na University of Montenegro v LS 2018/19

Zahraniční oddělení FTK UP vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty na Univerzitet Crne Gore (University of Montenegro) v LS 2018/19 v rámci programu Mezinárodní kreditová mobilita (KA107).

Studijní výjezdy do této destinace jsou určeny pro studenty magisterského a doktorského studijního programu. Studium bude probíhat na Faculty of Sports and Physical Education.

Výběrové řízení je vypsáno prostřednictvím centrální aplikace Erasmus+. Do aplikace se studenti UP hlásí přihlašovacími údaji platnými pro Portál UP. Přijímány budou výhradně přihlášky podané prostřednictvím této aplikace.

Mezní termín pro odeslání přihlášky je 11. 11. 2018.

Studenti, kteří výše uvedeným způsobem podají přihlášku, se dostaví k motivačnímu pohovoru, který se koná v pondělí 12. 11. 2018 v době mezi 10:00 a 13:00 na NA 404. Motivačním pohovorem bude prověřena motivace studentů k zahraničnímu pobytu i komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Žádáme kandidáty, aby svou časovou preferenci pro pohovor sdělili e-mailem na marketa.vaclavikova@upol.cz. Po odeslání přihlášky v systému je nutné přihlášku vytisknout, podepsat a se všemi přílohami předložit u motivačního pohovoru.

Výsledky výběrového řízení budou sděleny uchazečům dne 13. 11. 2018 prostřednictvím automatického e-mailu, odeslaného z centrální aplikace Erasmus+ na alternativní (neuniverzitní) e-mailovou adresu uvedenou v online přihlášce. Pokud by se doručení nezdařilo, bude v aplikaci vygenerována další automatická zpráva, která bude doručena na univerzitní e-mail.

Prosíme, sledujte své e-mailové schránky a okamžitě po obdržení e-mailu svou nominaci potvrďte (popřípadě odmítněte). Výsledky budou oficiální teprve poté, co všichni studenti svou nominaci potvrdí.

Stipendijní program UP

Aktuální nabídka je dostupná na stránkách Zahraničního oddělení UP.

Pro studenty FTK připadá z nabídky v úvahu Southwest University v Čínské lidové republice, případně Hiroshima Shudo University v Japonsku (Department of Health and Nutrition) a Daegu University v Korejské republice (College of Rehabilition Sciences)

Ostatní programy

V současné době není vypsáno žádné výběrové řízení.