Mgr. Kamila BANÁTOVÁ

Employee photo
Contact

585636737

Centrum podpory studentů se specif.potř.

Účelová zařízení

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

Žižkovo nám. 5

2.73

  • Odborný prac. v psychologii (Centrum podpory studentů se specif.potř.)
  • věd. prac. (VV) ob. pedagogických (Institut aktivního životního stylu)

ČLÁNEK
Banátová K., Valtr L., Cuberek R. Cultural Adaptation of the MABC-2 Checklist as a Screening Tool for Developmental Coordination Disorder in Schools. OCCUPATIONAL THERAPY IN HEALTH CARE. 2022.
Abdollahipour R., Land WM., Valtr L., Banátová K., Janura M. External focus facilitates cognitive stability and promotes motor performance of an interceptive task in children. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2022.
Banátová K., Psotta R. The MABC-2 Checklist: A review of the psychometric properties of a screening tool for Developmental Coordination Disorder. Journal of Occupational Therapy Schools & Early Intervention. 2021.
Banátová K., Valtr L., Psotta R. Stanovení psychometrických vlastností Inventáře MABC-2. Diskuze v psychologii. 2020.
Vorlíček M., Baďura P., Mitáš J., Rubín L., Banátová K., Kolarčik P., Vašíčková J., Salonna F. Čeští adolescenti si vytváří zkreslené sociální normy v kontextu sobotní pohybové aktivity. Tělesná kultura. 2019.
NÁDVORNÍKOVÁ P., Banátová K. Mezinárodní konference doktorandů oboru Pedagogika již po deváté. Žurnál Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Salonna F., Vorlíček M., Mitáš J., Banátová K., Rubín L., Kudláček M., Prycl D. Are V4 living actively? 2019.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
General and Developmental Psychology HUM/ZZP03 ZS 3
General and Developmental Psychology HUM/ZZP03 ZS Se 4
General and Developmental Psychology HUM/ZZP03 ZS Cv 3
Didaktika psychologie I. ICV/DIPS1 ZS Se 1
Didactics of Psychology PCH/DPS ZS Cv 1
Didactics of Psychology PCH/DPS ZS 1
Didactics of Psychology PCH/UZDI1 ZS Cv 1
Didactics of Psychology PCH/UZDI1 ZS 1
Psychohygiene PRL/ZDA21 ZS Se 7
Psychohygiene PRL/ZDA21 ZS Cv 5
Medical Psychology FYT/PTB01 LS Se 7
Medical Psychology FYT/PTB01 LS Cv 5
Psychology of Crisis in Health Care HUM/ZTB02 LS Cv 12
Psychology of Crisis in Health Care HUM/ZTK02 LS Cv 9
General Psychology HUM/DSA01 ZS Se 4
General Psychology HUM/DSA01 ZS 5
General Psychology HUM/DSA01 ZS Cv 6
Developmental Psychology HUM/DSA02 ZS 7
Developmental Psychology HUM/DSA02 ZS Se 9
Developmental Psychology HUM/DSA02 ZS Cv 6

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)