Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636506

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

Hynaisova 9

2.03

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Metodická komise České basketbalové federace (člen, 2014–2022)

Odborná komise

  • předseda trenérsko-metodické komise České basketbalové federace Ol kraje (předseda, 2009–2022)

Redakční rada

  • Theory and Methods of the Physical Education (Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ), ISSN:1993-7989 (člen, 2017–)
Selected publications
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R., Schneider O. Reliability of specific on-ice repeated-sprint ability test for ice-hockey players. Acta Gymnica. 2014. (ČLÁNEK)
Hůlka K., Cuberek R., Svoboda Z. Time–motion analysis of basketball players: a reliability assessment of Video Manual Motion Tracker 1.0 software. Journal of Sports Sciences. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Bělka J., Hůlka K., Riedel V., Šafář M. Effect of small sided game duration with floater player on internal and external load of female handball players. Polish Journal of Sport and Tourism. 2021.
Hůlka K., Strniště M., Prycl D. Accuracy and reliability of Sage Analytics tracking system based on UWB technology for indoor team sports. International Journal of Performance Analysis in Sport. 2020.
Strniště M., Hůlka K., Izáková A., Argaj G., Dubovan I. Porovnání velikosti vnitřní odezvy organismu na zatížení v různých průpravných hrách v basketbale. Studia Kinanthropologica. 2020.
Strniště M., Hůlka K., Hrubý M., Havlová R. Time-motion analysis and heart rate of top players during korfball match. MEDICINA DELLO SPORT. 2020.
Strniště M., Hůlka K., Lehnert M., Maixnerová E., Vařeková R., Lazecká Š. Neuromuscular control of knee joint during basketball season in male junior players. Acta Gymnica. 2019.
Maixnerová E., Svoboda Z., Gonosová Z., Zaatar A., Hůlka K., Lehnert M. The reliability of electromechanical delay during squat jump. Journal of Physical Education and Sport. 2019.
Lehnert M., Hůlka K., De Ste Croix M., Horutová K. Acute Effect of Basketball-Specific Exercise on Lower Limb Injury Risk Mechanisms in Male Basketball Players U16 and U18. Research & Investigations in Sports Medicine. 2018.
Hůlka K., Weisser R., Bělka J. Verification of speed and agility K-test in junior football players. Journal of Physical Education and Sport. 2018.
Bělka J., Hůlka K., Gebresellasie A., Šafář M. Vliv doby trvání průpravné hry (4 proti 4) na vnitřní a vnější zatížení hráček házené. Studia Kinanthropologica. 2018.
Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Bellar D., Hoover D., Judge L. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. International Journal of Exercise Science. 2017.
Hůlka K., Botek M., Lehnert M., Bělka J., Opavský M., Vilímová T. Porovnání vnitřní odezvy organismu na zatížení v utkání během specifického basketbalového únavového protokolu. Studia Kinanthropologica. 2017.
Hůlka K., Weisser R. The influence of number of players to workload during small-sided games at elite futsal players. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine. 2017.
Lehnert M., Hůlka K., Gonosová Z., Maixnerová E., Milichová P., Reich P. Změny svalových a nervosvalových funkcí u adolescentních basketbalistů U17 a U19 po absolvování specifického únavového protokolu. Studia Kinanthropologica. 2017.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Miková L. Analysis of the fitness level in elite handball players (U16 and U18) between 2003 and 2013. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Šafář M., Sigmund M. Průpravné hry s klouzavou hráčkou v tréninku házené. Studia Kinanthropologica. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Dušková L., Weisser R., Riedel V. Time-motion analysis and physiological responses of small-sided team handball games in youth male players: Influence of player number. Acta Gymnica. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Dušková L., Kristek J. Analysis of the diference between the subjective load intensity perception and real heart rate of male and female players in handball training. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2015.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Chadimová J. Beach handball and beach volleyball as means leading to increasing physical activity of recreational sportspeople. Journal of Sports Science. 2015.
Bělka J., Hůlka K., Šafář M., Weisser R., Samcová A. Analyses of time-motion and heart rate in elite female players (U19) during competitive handball matches. Kinesiology. 2014.
Hůlka K., Válková H., Bělka J., Válek Š. Transformace anglické verze dotazníku Physical Activity Enjoyment Scale (PACES) do českého jazyka. Česká kinantropologie. 2014.
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R. Heart rate and time-motion analyses in top junior players during basketball matches. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Lehnert M., Hůlka K., Malý T., Fohler J., Zahálka F. The effects of a 6 week plyometric training programme on explosive strength and agility in professional basketball players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Cuberek R., Jakubec A., Hůlka K., Botek M. A new view on the quality of Jacík's test. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Weisser R., Bělka J., Hůlka K., Houdková P., Koruna J. Komparace intenzity zatížení hráčů futsalu v soutěžních utkáních první a druhé ligy. Studia Kinanthropologica. 2012.
Bělka J., Hůlka K., Kňourková J., Bártová H. Komparace ukazatelů vnějšího zatížení hráček na jednotlivých herních postech. Studia Kinanthropologica. 2012.
Bělka J., Hůlka K. Házená může bavit a zaujmout i děti mladšího školního věku. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Hůlka K., Bělka J. Jak uplatnit taktický didaktický model v basketbalu. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009.
Bělka J., Hůlka K., Černý T. Miniházená 4+1 ve školní TV - skvělá příležitost ke zvýšení pohybové aktivnosti mládeže. Tělesná výchova a sport mládeže. 2008.
Hůlka K., Tomajko D. Trénink herní lokomoce na hodinách tělesné výchovy. Športové hry. 2007.
Hůlka K., Tomajko D. Využití žebříku v tréninku sportovních her a v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hůlka K. Kondiční příprava začínajících basketbalistů. In . (Eds.) Nové prístupy k tréningu detí a mládeže v basketbale. 2016.
Hůlka K. Design and validity of specific handball repeated-sprint ability test. In Bělka J. (Eds.) Women and Handball (scientific and practical approaches). 2013.
Bělka J., Hůlka K. Load intensity of female players (17-18 age) in nine competition matches in handball. In Taborský F. (Eds.) Women and Handball: scientific and practical approaches. 2013.
HŮLKA K., BĚLKA J. Analysis of evaluative methods of the external loading on players during a match in sport games. In Táborský F. (Eds.) Science and Analytical Expertise in Handball (scientific and practical approaches). 2011.
BĚLKA J., HŮLKA K., SVOBODA Z., Kostelník V. Load intensity comparison of players aged 17-18 in competitive and friendly matches in handball. In Táborsky F. (Eds.) Science and analytical Expertise in Handball (Scientific and practical approaches). 2011.
Weisser R., HŮLKA K., BĚLKA J., HÁP P. Ověření monitorovacího software Video Manual Motion Tracker 1.0 ve fotbale. In Tomajko D. (Eds.) Sportovní hry (sborník vědeckých prací). 2011.
BĚLKA J., HŮLKA K., Weisser R., Bártová H. Pilotní studie analýzy pohybu hráček Sokola Poruby na hřišti během tří vybraných utkání házené žen soutěže WHIL. In Tomajko D. (Eds.) Sportovní hry (sborník vědeckých prací). 2011.
Bělka J., Hůlka K., Havlíček M. Diferenciace miniházené 4+1 a miniházené 6+1. In Charvát L. (Eds.) Hry 2008. 2008.
Hůlka K., Tomajko D. Komparace výsledků agility testu mezi hráči invazivních sportovních her a normální populací ve věku 10 - 15 let. In Dovalil J., Chalupecká M. (Eds.) Současný sportovní trénink. 2008.
Bělka J., Hůlka K. Modifikace sportovních her pro děti mladšího školního věku. In Hůlka K. (Eds.) Sborník referátů ze 7. mezinárodního semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2008.
Hůlka K., Tomajko D. Analýza přístupů k výuce sportovních her na základní škole. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK. 2007.
Tomajko D., Hůlka K. Jak efektivně přistupovat k výuce sportovních her? Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK. 2007.
Háp P., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Metodika analýzy zatížení hráčů volejbalu v utkání. In Hůlka K. (Eds.) Sportovní hry 2007. 2007.
Hůlka K., Tomajko D. Věková závislost ve výkonu v testu Agility u mladých fotbalistů a basketbalistů. In Mužík V., Süss V. (Eds.) Tělesná výchova a zdraví pro 21. století. 2007.
Tomajko D., Dobrý L. Víme, o čem mluvíme, když používáme pojmů hra, pohybová hra a sportovní hra? In Hůlka K. (Eds.) Sportovní hry 2007. 2007.
Hůlka K., Tomajko D. Analýza zatížení hráčů v basketbale. Hry 2006: výzkum a aplikace. 2006.
Ješina O. Edubal jako prostředek k výuce matematiky a jazyků na 1. stupni škol [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Hůlka K., Tomajko D. Komparace reakční doby u mladých fotbalistů a basketbalistů v testu agility. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK c. 6. 2006.
Wittmannová J. Tělesná výchova žáků s dětskou mozkovou obrnou na 1. stupni ZŠ: žáci ZŠ speciálních a žáci integrovaní. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Hůlka K., Tomajko D. Úroveň rychlosti pohybový reakcí u mladých fotbalistů. In Čepička L. (Eds.) Hry 2006: výzkum a aplikace. 2006.
Reich P., Hůlka K., Sekaninová M. Komparace predpokladů individuálního herního výkonu dětí mladšího školního věku v basketbalu. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVS UK Bratislava. 2005.
KNIHA - CELEK
Bělka J., Hůlka K., Dudová K., Háp P., Hrubý M., Reich P. Teorie a didaktika sportovních her 1. 2021.
Lehnert M., De Ste Croix M., Šťastný P., Maixnerová E., Zaatar A., Botek M., Vařeková R., Hůlka K., Petr M., Elfmark M., Lipinska P. Nekompletní zadání záznamu přes průvodce. In Psotta R., Zemková E. (Eds.) 2019.
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
Hůlka K. Diagnostika ve sportu. 2013.
Tomajko D., Bělka J., Háp P., Hůlka K., Weisser R. Organizace a pořádání turnajů ve sportovních hrách. 2013.
Bělka J., Háp P., Hůlka K., Weisser R. Sportovní hry – kondiční příprava – rozvoj rychlosti. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Mikeška D. Analýza intenzity zatížení hráčů v šesti soutěžních utkáních florbalu. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
Hůlka K., Tomajko D., Bělka J. Analýza metod hodnocení výkonu v utkání. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Šustáček M. Analýza pohybu hráček (17-18let) na hřišti během vybraných utkání házené. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
Weisser R., Háp P., Bělka J., Hůlka K., Hrubý V., Tomčík J. Využití systémů video manual motion tracker 1.0 a micoach při monitorovaní pohybového zatížení ve fotbale. Tréningové a zápasové zaťaženie hráča v športových hrách. 2012.
ABSTRAKT
Strniště M., Hůlka K., Bělka J. Discriminant analysis of game-related statistics between NBA and Euroleague players in World Cup 2019. FOURTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „ HEALTH, SPORT, RECREATION“. 2021.
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. Effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. The 16th International conference on strength training. 2016.
Judge L., Bělka J., Hůlka K., Machová I., Šafář M., Weisser R., Hoover D. Effects of environmental context on physiological response during team handball small sided games. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2016.
Lehnert M., Hůlka K., Malý T., Fohler J., Zahálka F. Changes in explosive strength and agility after six weeks of plyometric training in professional basketball players. European Journal of Sport Studies. 2014.
Bělka J., Hůlka K., Chadimová J. Beach handball and beach volleyball as means for increasing activity for recreational sportsmen. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Ješina O., Rzepa T. Edubal jako prostředek k výuce matematiky a jazyků na 1. stupni škol. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Riegerová J., Přidalová M., Szotkowská J. Hodnocení střednědobých efektů změn posturálních funkcí podmíněných cvičením Chuej čchung kung u seniorek [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Polanský R., Vaverka F., Psotka Z. Motorické testování fotbalistů - komparace dvou mezocyklů u kategorie U11 [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kováčová L., Neuls F., Elfmark M. Pohybová aktivita olomouckých žen v habituálním a intervenčním pohybovém režimu. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Přidalová M., Dostálová I., Švec J., Kováčová L. Působení cílené pohybové aktivity aerobního charakteru na stav svalových funkcí u žen ve věku maturus I a II [Abstract]. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Lehnert M., Xaverová Z., Vařeková R., Botek M., Zaatar A., Hůlka K., Laštovička O. The effect of a soccer-specific fatigue protocol on muscular and neuromuscular functions in youth male footballers. 2016.
Přidalová M. Působení cílené pohybové aktivity aerobního charakteru na stav svalových funkcí u žen ve věku maturus I a II. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) 6. mezinárodní seminář "Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy". 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
SBORNÍK - CELEK
Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. Sborník referátů ze 7. mezinárodního semináře. In Hůlka K. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. Sborník referátů ze 7. mezinárodního semináře. 2008.
Sportovní hry 2007. In Hůlka K. (Eds.) Sportovní hry 2007. 2007.
Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Lehnert M., Varmuža J. Dílčí analýza herního výkonu ve volejbale mužů. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Viktorjeník D., Prukner V., Michal J. Komparace habituálního a extrémního pohybového týdne u plavců mladšího školního věku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Stejskal P. Konec tradičního pojetí energetických zón? In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Formánková S., Buben J. Motivace studentů 1. ročníku ke studiu studijního programu Tělesná výchova a sport. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Polanský R., Vaverka F., Psotka Z. Motorické testování fotbalistů - komparace dvou mezocyklů u kategorie U11. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kudláček M., Janečka Z., Ješina O., Machová I., Wittmannová J. Paralympijský školní den a jeho možnosti ovlivnit přístup ke sportu osob s postižením a jejich zařazení do hodin TV. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Kováčová L., Neuls F., Elfmark M. Pohybová aktivita olomouckých žen v habituálním a intervenčním pohybovém režimu. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Dostálová I., Miklánková L. Pohybová aktivita ve školním režimu žáka mladšího školního věku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy. 2006.
Panská S. Pohybové aktivity na letních táborech pro děti a mládež se sluchovým postižením. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Miklánková L. Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání versus pregraduální příprava učitelů 1. stupně základní školy. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Karásková V. Situační přístup k TV na 1. stupni základní školy. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Prukner V., Viktorjeník D. Stav, vývoj a možnost predikce plavecké výkonnosti u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Hůlka K., Tomajko D. Úroveň rychlosti pohybový reakcí u mladých basketbalistů ve srovnání s nesportující populací. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Válková H., Čejka R., Halamičková K., Hůlka K., Neuls F. Využití času v inkluzivních vyučovacích jednotkách TV. In Marshallová M., Mačáková I. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
SOFTWARE
Mráz Ĺ., Šimek M., Kočan T., Prachař P., Prycl D., Hůlka K., Bělka J., Háp P. Software pro statistickou analýzu dat. 2018.
Hůlka K., Bělka J., Cuberek R., Weisser R. Video Manual Motion Tracker 1.0. 2010.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Didactics of Basketball KAS/DIBA ZS Cv 4
Didactics of Basketball KAS/DIBA LS Cv 4
Didactics of Ice Skating KAS/DIBR ZS Cv 10
Diagnostics of Sports Performance 1 KAS/DISV1 ZS Se 2
Diagnostics of Sports Performance 2 KAS/DISV2 LS Se 0
Ice-skating and ice hockey KAS/SHBH ZS Cv 0
Didactics of Sport Games KAS/DSH ZS Se 4
Diagnostics of Sports Performance 2 KAS/DS2 LS 2
Sport Diagnostics KAS/KDIAS LS Se 4
Didactics of Ice Skating KAS/KDIBR ZS Cv 0
Didactics of Ice Skating KAS/KDIBR ZS Se 3
Theory and Didactics of Sport Games KAS/KTDSH LS Se 16
Diagnostics of Sports Performance 1 KAS/KDIS1 ZS 2
Diagnostics of Sports Performance 1 KAS/KDIS1 ZS Se 3
Sport games - course KAS/KUSH LS Cv 0
Diagnostics of Sports Performance 2 KAS/KDS2 LS Cv 2
Diagnostics of Sports Performance 2 KAS/KDS2 LS 3
Mountaineering B KAS/KVTB LS Cv 0
Theory and Didactics of Sport Games KAS/TDSH LS Se 6
Hiking and outdoor activities FTK/KKPLP LS Cv 0
Hiking and outdoor activities FTK/KPLP LS Cv 0
Mountaineering B KAS/VTB LS Cv 0
Sport games - course KAS/KKUSH LS Cv 0
Movement Literacy 3 - motion and sports games KAS/PG3 ZS Cv 2
Conditioning in Team Sports KAS/KPSH ZS Se 1
Conditioning in Team Sports KAS/KPSH ZS 1
Sports Specialization 1 - Basketbal KAS/SBA1 ZS Cv 2
Sports Specialization 1 - Basketbal KAS/SBA1 ZS 2
Sports Specialization 2 - Basketbal KAS/SBA2 LS Cv 2
Sports Specialization 2 - Basketbal KAS/SBA2 LS 2
Sports Specialization 3 - Basketbal KAS/SBA3 ZS Cv 2
Sports Specialization 3 - Basketbal KAS/SBA3 ZS 2
Sports Specialization 4 - Basketbal KAS/SBA4 LS 2
Sports Specialization 4 - Basketbal KAS/SBA4 LS Cv 2
Sports specialization 5 - basketball KAS/SBA5 LS 1
Sports specialization 5 - basketball KAS/SBA5 LS Cv 1
Sports specialization 6 - basketball KAS/SBA6 ZS 0
Sports specialization 6 - basketball KAS/SBA6 ZS Cv 0
Sports specialization 7 - basketball KAS/SBA7 LS 0
Sports specialization 7 - basketball KAS/SBA7 LS Cv 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)