Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636330

Katedra společen. věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 4.15

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Asociace psychologů sportu ČR (APS) (člen, 2012–)
  • ČATA - The Czech Association of Transactional Analysis (člen, 2016–)

Odborná komise

  • Člen pedagogické komise (člen, 2013–)

Státnicová komise

  • Člen komise pro státní bakalářské a magisterské zkoušky - Pedagogická, učitelská způsobilost (člen, 2012–)
  • Člen komise pro státní bakalářské zkoušky - Rekreologie (člen, 2012–)
ČLÁNEK
Harvanová J., Štěrbová D. Trenéři a jejich interakční styl z pohledu sportovců. Tělesná kultura. 2021.
Štěrbová D., Harvanová J. Význam supervize ve sportu - případová studie. Tělesná kultura. 2020.
Vrbová T., Harvanová J. Dance as a part of European educational system. A pilot review. Journal of Health Sciences (Online). 2013.
Vrbová T., Harvanová J. Dance in Educational Process within European Context - A Pilot Systematic Review. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2013.
Štěrbová D., Harvanová J., Hrochová-Hrubá R., Elfmark M. Life satisfaction and motivation to adopt physical activity in females of middle and late adulthood. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Štěrbová D., Hrubá R., Harvanová J. Cvičení jako pozitivní coping žen v kontextu změn rodinného života. Tělesná kultura. 2008.
Štěrbová D., Hrubá R., Harvanová J., Elfmark M., Otipková D. Faktory adherence k pohybové aktivitě žen ve věku 40-65 let. Československá psychologie. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Štěrbová D., Harvanová J. Sexualita v oblasti tělesné výchovy a sportu a vybrané faktory s ní související. In Prouzová Z. (Eds.) 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově: sborník referátů. 2016.
Štěrbová D., Harvanová J. Pomáhající profese, sexualita a osoby s mentálním postižením. In Mitlohner M., Prouzová Z. (Eds.) Sborník referátů 21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2013.
KNIHA - CELEK
Štěrbová D., Pernicová H., Krol P., Šafář M. Sportovní psychologie. In Harvanová J. (Eds.) 2022.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I.: pomáhající profese ve vztahu k sexualitě včetně osob s mentálním postižením. 2014.
Štěrbová D., Rašková M., Harvanová J., Hřivnová M., Procházka I., Krutilová D., Blaha D., Rovňanová L., Prouzová Z. The specifics of communication in relation to sexuality I: Helping professions in relation to sexuality, including persons with intellectual disabilities. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Štěrbová D., Harvanová J. Osoby s mentálním postižením: možnosti a limity dyadických vztahů. Sexualita a postihnutie: Morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím. 2015.
ABSTRAKT
Cuberek R., Pelclová J., Harvanová J. Permanency of a movement behavior change in older women: Assessment of intervention based on walking to work. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Štěrbová D., Harvanová J. Hranice vztahu trenér svěřenec: případová studie. Program a abstrakty příspěvků. 2016.
Štěrbová D., Harvanová J. Problematika sexuality ve vztahu trenér – sportovec. Sborník konferenčních abstraktů. 2016.
Hrubá R., Harvanová J., Štěrbová D. Ženy, strategie zvládání stresu a adherence k pravidelné pohybové aktivitě. In Heller D., Charvát M., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2008: Já & my a oni. 2009.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and motivational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and movitational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Hrubá R., Otipková D., Štěrbová D., Harvanová J. Volný čas a pohyb jako součást životní spokojenosti žen ve věku střední a pozdní dospělosti. Psychologické dny 2006: prožívání sebe a měnícího se světa. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Harvanová J., Štěrbová D. Trenér – sportovní psycholog: možnost zakázky. 2018.
Harvanová J. V rytmu swingu. 2018.
Harvanová J., Pelclová J. V rytmu tance na vozíku. 2017.
Hrubá R., Harvanová J., Štěrbová A. Ženy, strategie zvládání stresu a adherence k pravidelné pohybové aktivitě. XXVI. psychologické dny Já & my a oni. 2008.
Harvanová J., Štěrbová D., Hrubá R. General life satisfaction and motivational factors in females aged 40-65 to adopt regular physical activity. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
PROJEKT
Háp P., Kudláček M., Šafář M., Ješina O., Kudláček M., Vašíčková J., Formánková S., Svozil Z., Bělka J., Dub J., Poláková M., Petr M., Harvanová J., Svoboda A., Vyhlídal T., Pernicová H., Půža M., Tavel P., Baloun L. Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. MŠMT. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)