prof. MUDr. Jaroslav OPAVSKÝ, CSc.

Avatar
Contact

585636350, 585636385

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 1.16

profesor

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen VR fakulty (12. 3. 2010 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2011 – )

Vědecká společnost

 • International Headache Society (člen, 1994–2012)
 • International Association for the Study of Pain (člen, 1993–2012)
 • Česká kineziologická společnost (člen, 2003–2012)
 • Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP (člen, 1988–2012)
 • Česká neurologická společnost ČLS JEP (člen, 1976–2012)

Výbor vědecké společnosti

 • Czech Headache Society Sekce pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy ČNS (člen, 1993–2012)
 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP (člen, 2003–2012)
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP (člen, 1990–2012)

Vědecká rada

 • Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci (člen, 1994–2012)

Redakční rada

 • Fizjoterapia (Wroclaw) (člen, 1998–2012)
 • Bolest (člen, 1998–2012)
 • Klinická farmakologie a farmacie (člen, 1988–2012)
 • AUPO Gymnica (člen, 2003–2012)

Oborová rada

 • Neurovědy na LF UP v Olomouci (člen, 2012–2012)
 • Farmakologie na LF UP v Olomouci (člen, 1990–2012)
 • Neurologie na LF UP v Olomouci (člen, 2002–2012)
 • Kinantropologie na FTK UP v Olomouci (člen, 1996–2012)

Státnicová komise

 • Bakalářské i navazující magisterské studium oboru Fyzioterapie na FTK UP v Olomouci (předseda, 1994–2012)

Atestační komise

 • Algeziologie (předseda, 2011–2012)
 • v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína (člen, 2004–2012)

Habilitační komise

 • v oboru Kinantropologie na FTK UP v Olomouci (člen, 1994–2012)

Profesorská komise

 • na FTK UP v Olomouci + v profesorském řízení doc. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. na FTVS UK v Praze (člen, 2004–2011)

Redakční kruh

 • Remedia (člen, 1998–2012)

PhD. komise

 • v oboru Kinantropologie na FTK UP v Olomouci (člen, 1994–2012)

Jiné komise a orgány

 • garant bakalářského i navazujícího studia oboru Fyzioterapie na FTK UP v Olomouci (ostatní, 1994–2012)
 • Etická komise UP v Olomouci (člen, 2009–2012)
ČLÁNEK
Papáček O., Opavský J. Vývojová porucha koordinace a motorické učení. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2022.
Opavský J. Bolesti hlavy, jejich typy a vybrané diagnózy. Umění fyzioterapie. 2020.
Hradilová P., Opavský J., Smékal D. Funkční a strukturální změny na kortikální úrovni u pacientů s nespecifickými bolestmi zad v bederním úseku páteře. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2020.
Hok P., Opavský J., Labounek R., Kutín M., Šlachtová M., Tüdös Z., Kaňovský P., Hluštík P. Differential Effects of Sustained Manual Pressure Stimulation According to Site of Action. Frontiers in Neuroscience. 2019.
Kodadová M., Opavský J. Mechanismy a aplikace motorického učení v rehabilitaci. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2019.
Opavský J. Diagnostika, symptomatika a nálezy u onemocnění a poruch autonomního nervového systému v neurologii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2018.
Opavský J., Šlachtová M., Kutín M., Hok P., Uhlíř P., Opavská H., Hluštík P. The effects of sustained manual pressure stimulation according to Vojta therapy on heart rate variability. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2018.
Hok P., Opavský J., Kutín M., Tüdös Z., Kaňovský P., Hluštík P. MODULATION OF THE SENSORIMOTOR SYSTEM BY SUSTAINED MANUAL PRESSURE STIMULATION. Neuroscience. 2017.
Jančíková V., Opavský JO., Dráč PD., Krobot AK., Čižmář I. Vliv aktivace pletencového svalstva na funkční výsledek rehabilitace po frakturách distálního radia ošetřených operačně. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2017.
Opavský J. Spektrum, trendy a postupy současné neurorehabilitace. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Jančíková V., Opavský J., Krobot A. Využití funkčních vztahů rameno-ruka v cílené kinezioterapii po poranění distálního radia. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Jančíková V., Dráč P., Opavský J. Klinické projevy postižení motoriky u zlomenin distálního radia. Medicína pro praxi. 2015.
Pauček B., Smékal D., Opavský J., Holibka R., Zapletalová J. Příčiny dysfunkce kolenního kloubu po plastice předního zkříženého vazu – diagnostika magnetickou rezonancí. Česká radiologie. 2015.
Kaiserová M., Opavský J., Maertin J., Gaul DJ., Bareš M., Baláž M., Roth J., Kaňovský P. Česká verze Autonomic Scale for Outcomes in Parkinson’s Disease (SCOPA-AUT) - dotazníku k hodnocení přítomnosti a závažnosti příznaků autonomních dysfunkcí u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014.
Bednaříková M., Opavský J. Česká verze dotazníku Neck Disability Index a její použití u pacientů s bolestmi krčního úseku páteře. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Opavský J. O vyšetřování čití v ambulantní neurologické praxi - dopis redakci a komentář. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014.
Smékal D., Hanzlíková I., Žiak D., Opavský J. Remodelace štěpu a vhojení štěpu do kostěného tunelu po artroskopické náhradě předního zkříženého vazu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Divéky T., Praško Pavlov J., Kamarádová D., Grambal A., Látalová K., Šilhán P., Obereignerů R., Salinger J., Opavský J., Tonhajzerová I. Comparison of heart rate variability in patients with panic disorder during cognitive behavioral therapy program. Psychiatria Danubina. 2013.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Leisser J. Efekt lázeňské kardio-rehabilitace na variabilitu srdeční frekvence pacientů po aortokoronárním bypassu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Gotlib J., Bialoszewski D., OPAVSKÝ J., Garrod R., Fuertes NE., Gallardo LP., Lourido BP., Monterde S., Serrano CS., Sacco M., Kunicka I. Attitudes of European physiotherapy students towards their chosen career in the context of different educational systems and legal regulations pertaining to the practice of physiotherapy: implications for university curricula. Physiotherapy. 2012.
DIVÉKY T., PRAŠKO PAVLOV J., LÁTALOVÁ K., GRAMBAL A., KAMARÁDOVÁ D., ŠILHÁN P., OBEREIGNERŮ R., SALINGER J., OPAVSKÝ J., Tonhajzerová I. Heart rate variability spectral analysis in patients with panic disorder compared with healthy controls. Neuroendocrinology Letters. 2012.
Bednařík J., Ambler Z., OPAVSKÝ J., Keller O., Rokyta R., Mazanec R., Lejčko J., Kozák J., Suchý M., Pátá M., Kožený P. Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A. The effect of rehabilitation on heart rate variability in patients with Parkinson’s disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
PRAŠKO PAVLOV J., LÁTALOVÁ K., Diveky K., GRAMBAL A., KAMARÁDOVÁ D., Velartová H., SALINGER J., OPAVSKÝ J., ŠILHÁN P. Panic disorder, autonomic nervous system and dissociation - changes during therapy. Neuroendocrinology Letters. 2011.
PRAŠKO PAVLOV J., LÁTALOVÁ K., DIVÉKY T., GRAMBAL A., KAMARÁDOVÁ D., Velartová H., SALINGER J., OPAVSKÝ J., ŠILHÁN P. Panic disorder, autonomic nervous system and dissociation – changes during therapy. Neuroendocrinology Letters. 2011.
Látalová K., Praško Pavlov J., Divéky T., Grambal A., Kamarádová D., Velartová H., Salinger J., Opavský J. Autonomic nervous system in euthymic patients with bipolar affective disorder. Neuroendocrinology Letters. 2010.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Betlachová M., Knap J., Klapalová A. Autonomní reaktivita u osob s postižením lokomoce po poranění míchy. Česká kinantropologie. 2010.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P., Bajerová M., Janura M., Elfmark M. Hodnocení zapojování svalů při chůzi s podkolenní protézou - rozdíly mezi kalsickým a dynamickým typem chodidla. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Yanac Paredes E. I., Opavský J. Muscle activation in healthy subjects during single step up. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Betlachová M. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u pacientů s poraněním míchy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Macháčková K., Vyskotová J., Opavský J., Sochorová H. The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Opavský J. Diabetická autonomní neuropatie. Interní medicína pro praxi. 2009.
Hluštík P., Opavský J., Mayer M., Bezděková D., Skipper JI., Solodkin A., Small SL., Köcher M., Kaňovský P. Cortical motor network modulation by emotional speech during hand movement by stroke patients. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Macháčková K., Vyskotová J., Opavský J., Sochorová H. Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2007.
Bezděková D., Hluštík P., Opavský J. Multimodal evaluation of the effects of physiotherapy on stroke patients with upperlimb involvement. In Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Hluštík P., Mayer M., Köcher M., Kaňovský P., Opavský J. Are we able to predict results of rehabilitation of stroke patients using fMRI? Zeszyty metodyczno-naukowe. 2006.
Opavský J. Coping with post-stroke pain. Zeszyty metodyczno-naukowe. 2006.
Yanac Paredes E. I., Branžovská R., Smékal D., Opavský J. Hodnocení pohybového stereotypu extenze v kyčelním kloubu palpací a povrchovou polyelektromyografií. Rehabilitácia. 2006.
Bušek P., Vaňková J., Opavský J., Salinger J., Štěpánová I., Nevšímalová S. Análisis espectral de la variabilidad del ritmo cardíaco y activación cardíaca durante el despertar en el sonambulismo. Revista de Neurologia. 2005.
Opavský J., Keller O., Kotas M., Mastík J., Marková J., Rejda J., Waberžinek G. Česká verze revidované Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy (ICHD-II) navržené a předložené Mezinárodní společností pro bolesti hlavy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2005.
Bušek P., Vaňková J., Opavský J., Salinger J., Nevšímalová S. Deficient orexinergic modulation in narcolepsy may influence heart rate variability in sleep. Somnologie. 2005.
Bušek P., Horáková D., Opavský J., Salinger J., Kemlink D., Šlachta R., Havrdová E. Heart rate variability in multiple sclerosis: its relation to the activity of the disease. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2005.
Opavský J., Opavská H., Kestřánková A., Heilová I., Vehovská M., Kalmusová I., Dohnalová A., Křetínská Z., Hiller J. Nervosvalová dráždivost u vertebrogenních algických syndromů a osteoartrózy nosných kloubů [Abstract]. Bolest. 2005.
Bušek P., Vaňková J., Opavský J., Salinger J., Nevšímalová S. Spectral analysis of heart rate variability in sleep. Physiological Research (print). 2005.
Smékal D., Opavský J., Urban J., Mayer M. Stereotyp vstávání ze sedu v klinické praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Bušek P., Vaňková J., Opavský J., Salinger J., Nevšímalová S. Variabilita srdeční frekvence ve spánku. Časopis lékařů českých. 2005.
Dupalová D., Opavský J., Janečková K. Vliv kinezioterapie na vybrané charakteristiky chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Smékal D., Mayer M., Urban J., Opavský J. Vstávání ze sedu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Kolisko P., Slováček K., Opavský J., Salinger J., Jandová D. Application of the method of spectral analysis of heart rate variability during effects assessment of selected brathing techniques on functional changes in the autonomous nervous system. In Karásková V., Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
Bušek P., Horáková D., Opavský J., Salinger J., Jech R., Šlachta R., Havrdová E. Krátkodobá spektrální analýza variability srdeční frekvence u roztroušené sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2004.
Galuszka J., Opavský J., Lukl J., Stejskal P., Zapletalová J., Salinger J. Short-term spectral analysis of heart rate variability during supine-standing-supine test in patients with paroxysmal artial fibrillation. Biomedical Papers-Olomouc. 2004.
Galuszka J., Opavský J., Lukl J., Stejskal P., Zapletalová J., Salinger J. Short-term spectral analysis of heart rate variability during supine-standing-supine test in patients with paroxysmal atrial fibrilaton. Biomedical Papers-Olomouc. 2004.
Šiška E., Opavský J. Uticaj mentalnog napora na aktivnost autonomnog nervnog sistema kod studenata. Zbornik radova Filozofskog fakulteta. 2004.
Gaul-Aláčová P., Opavský J., Janura M., Elfmark M., Stehlíková J. Analysis of the sitting-to-standing movement in variously demanding postural situation. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2003.
Berková M., Opavský J., Berka Z., Škraňka V., Salinger J. Left ventricular diastolic filing in young persons with type 1 diabetes mellitus. Biomedical Papers-Olomouc. 2003.
Berková M., Opavský J., Salinger J., Berka Z., Škraňka V. Stárne diabetické srdce rychleji? Interní medicína pro praxi. 2003.
Šiška E., Opavský J. Některé novější postupy k použití Stroopova testu interference. Československá psychologie. 2002.
Opavský J. Použití nových antiepileptik v dalších indikacích v neurologii. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2002.
Pešák J., Opavský J. Snížená hladina mědi v séru mužských balbutiků a výskyt jevu vibratio brevis. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 2001.
Pešák J., Opavský J. Snížená hladina mědi v séru u adolescentních balbutiků. European Journal of Neurology. 2001.
Pešák J., Opavský J. Decreased copper level in the blood serum of male stutteres and the occurence of the vibratio brevis phenomenon. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Pešák J., Opavský J. Decreased serum copper level in developmental stutterers. European Journal of Neurology. 2000.
Pešák J., Opavský J. Decreased serum copper level in developmental stutterers. European Journal of Neurology. 2000.
Opavský J., Kršiak M., Miloschewsky D. Farmakologie a farmakoterapie bolesti. Bolest. 2000.
Opavský J. Klinické aspekty a diagnostika diabetické autonomní neuropatie. Zpravodaj Wörwag Pharma Klub. 2000.
Salinger J., Pumprla J., Vychodil R., Stejskal P., Opavský J., Novotný J., Bula J. Microcomputer system for telemetric assessment of short term heart rate variability in time and frequency domain, type VariaCardio TF4. In Murray A., Arzbaecher R. (Eds.) Computers in Cardiology. 2000.
Opavský J., Černý R. Neurologické aspekty bolesti, neuropatické bolesti. Bolest. 2000.
Metelka R., Weinbergová O., Opavský J., Salinger J., Ostřanský J. Short-term heart rate variability changes after exercise training in subjects following myocardial infarction. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Opavský J., Raudenská J., Rokyta R. Vyšetřování osob s algickými syndromy a hodnocení bolesti. Bolest. 2000.
Ditrichová D., Kolářová H., Opavský J. Cytotoxicita a fototoxicita ftalocyaninů. Česko-slovenská dermatologie. 1999.
Metelka R., Weinbergová O., Opavský J., Salinger J., Ostřanský J. Short-term heart rate variability changes after exercise training in subjects following myocardial infarction. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae. Biomedical Papers. 1999.
Metelka R., Opavský J., Stejskal P., Salinger J., Mysliveček M., Kamínek M., Weinbergová O., Ostřanský J. Spektrální analýza variability srdeční frekvence u nemocných se syndromem angina pectoris. Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. 1998.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opavský J. Dýchání a autonomní nervový systém u vybraných diagnóz v rehabilitaci. In Klapalová A. (Eds.) Sborník přednášek - Respirační fyzioterapie. 2018.
Opavský J. Jak ovlivňují změny dýchání autonomní nervový systém a fyzický a psychický stav pacientů s různými diagnózami ve fyzioterapii. In Smékal D. (Eds.) Sborník příspěvků VII. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2018.
OPAVSKÝ J. Sensorimotor control and dysfunction in low back pain patients. In Szczegielniak J., Migala M. (Eds.) Movement as medicine. 2012.
LÁTALOVÁ K., PRAŠKO PAVLOV J., DIVÉKY T., GRAMBAL A., KAMARÁDOVÁ D., Velartová H., SALINGER J., OPAVSKÝ J. Autonomní nervový systém u euthymních pacientů s bipolární afektivní poruchou. Polečně na cestě k moderní psychiatrii. 2011.
LÁTALOVÁ K., PRAŠKO PAVLOV J., DIVÉKY T., GRAMBAL A., KAMARÁDOVÁ D., Velartová H., SALINGER J., OPAVSKÝ J. Autonomní nervový systém u euthymních pacientů s bipolární afketivní poruchou. Společně na cestě k moderní psychiatrii. 2011.
Gotlib J., Bialoszewski D., Opavský J., Kaczmarská A., Estévez Fuertes N., Pérez Gallardo L., Paz Lourido B., Monterde S., Suarez Serrano C. International physiotherapy students´attitudes towards cooperation within the interdisciplinary medical team [CD]. In . (Eds.) INTED2011 International Technology, Education and Development Conference. 2011.
Uhlíř P., Opavský J., Leisser J. Hodnocení variability srdeční frekvence ? příspěvek k posuzování účinků kardiorehabilitace v lázních u pacientů po aortokoronárním bypassu. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Yanac Paredes E. I., Opavský J. Muscle activaton in patients with Parkinson´s disease during single step up task. 1st international conference Science for Sport and Health. 2008.
Uhlíř P., Opavský J. Vliv reflexní masáže na variabilitu srdeční frekvence [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Tomis C., Urban J., Opavský J., Salinger J. Využití diganostického systému DTP2 v hodnocení Trendelenburgovy zkoušky [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Tomis C., Urban J., Opavský J., Elfmark M. Assessment of the Trendelenburg test with DTP-2 diagnostic system. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health ? proceedings. 2006.
Bezděková D., Hluštík P., Opavský J. Evaluation of the effects of physiotherapy in stroke patients with upper limb involvement, examined using functional MRI. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health - proceedings. 2006.
Opavský J., Urban J. Faktory v etiopatogeneze bolestí dolní části zad a prediktory chronicity. Sborník přednášek - XXXVIII. neurofarmakologické sympózium - vertebrogenní onemocnění. 2006.
Zdařilová E., Burianová K., Opavský J. A heart rate variability in adults with asthma bronchiale. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Opavský J., Heilová I. Algická symptomatika a faktory ovlivňující bolest u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Zaatar A., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Hodnocení chůze pomocí povrchové poly-EMG u pacientů s podkolenní protézou. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Opavský J. Neuropatická bolest. Sborník přednášek z XXXX. klinické konference revmatologického ústavu Praha. 2005.
Yanac Paredes E. I., Opavský J., Branžovská R. Polyelektromyografické hodnocení extenčního pohybu v kyčelním kloubu. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Opavský J. Přínost studia neurofyziologických mechanismů a hodocení efektů terapie pro neurorehabilitaci a fyzioterapii. In Pavlů D.. (Eds.) Sborník abstraktů. Mezinárodní konference fyzioterapeutů. 2005.
Urban J., Opavský J., Salinger J., Krejčí J. Využití diagnostického sytmému DTP-2 ke sledování změn statistických a dynamických parametrů v pohybovém segmentu. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Opavský J. Základní typy nenádorové bolesti v ambulantní praxi - jejich diagnostika a zásady léčby [Abstract]. Odborný seminář Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČSL JEP - Nové trendy a strategie léčby bolesti. 2005.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. Diagnostic system, type VarCor PF, for non-invasive assesment of the function of the autonomic nervous systems. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. Diagnostic system, type VarCor PF, for non-invasive assesment of the function of the autonomic nervous systems. Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech-od teorie ke klinické praxi. 2004.
Stejskal P., Salinger J., Opavský J. Effects of increased physical activity and mild caloric restriction on heart rate variability in obese men. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Jandová D., Bezděková D., Opavský J. Funkční poruchy hybné soustavy u dorostu s astma bronchiale. XV. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2004.
Opavský J., Dupalová D., Janečková K. Hodnocení pohybových aktivit a efektu rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí českou verzí Parkinson Activity Scale [Abstract]. In . (Eds.) 19. český a slovenský neurologický sjezd, 26. český a slovenský epileptologický sjezd. 2004.
Opavský J. Metody vyšetřování autonomního nervového systému a spektrální analýza variability srdeční frekvence v klinické praxi. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Mastík J., Dočekal P., Keller O., Kotas R., Marková J., Niedermayerová I., Opavský J. Praktické zkušenosti s novou lékovou formou zolmitriptanu (Zomig Nasal) [Abstract]. 19. český a slovenský neurologický sjezd. 2004.
Opavský J., Salinger J., Stejskal P. Spektrální analýza variability srdeční frekvence a kardiovaskulární autonomní funkční testy u diabetické neuropatie - u pacientů s různou tíží postižení nervového systému. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewicz M., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Elfmark M., Bula J. System type VarCor PF for non-invasive diagnostics of the heart rate variability and of the respiratory rate. Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech-od teorie ke klinické praxi. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewicz M., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Elfmark M., Bula J. System type VarCor PF for non-invasive diagnostics of the heart rate variability and of the respiratory rate. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Rodová D., Opavský J. The assessment of movement activites using the parkinson activity scale in subjects with parkinson`s disease. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Zdařilová E., Opavský J., Ošťádal O., Riedl J. The influence of breathing against resistance on ventilatory parameters and on the function of the autonomic nervous system within healthy subjects and patients with asthma bronchiale. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Opavský J., Hluštík P. "Třetí etapa" neurorehabilitace, její principy a koncepce. XI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2004.
Opavský J., Hluštík P. "Třetí etapa" neurorehabilitace, její principy a koncepce. Sborník abstrakt - XI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2004.
Galuszka J., Opavský J., Salinger J., Lukl J., Zapletalová J. Variabilita R-R intervalů u nemocných s paroxysmální fibrilací síní ve zkoušce leh-stoj-leh [Abstract]. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Koubová N., Opavský J. Vizuální hodnocení chůze osob se svalovými dysbalancemi. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Zdařilová E., Opavský J., Ošťádal O., Riedl J. Vliv nácviku dýchání proti odporu na změnu spektrálních ukazatelů variability srdeční frekvence a na základní ventilační parametry. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Zdařilová E., Opavský J., Ošťádal O. Změny ventilačních parametrů u zdravých a osob s astma bronchiale po nácviku dýchání proti odporu s využitím dýchací pomůcky. Sborník abstrakt - XI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2004.
Opavský J., Kobylková L. Cervikobrachiální syndrom - vybrané deskriptory bolesti a hodnocení její intenzity a vlivu na denní aktivity (pilotní studie) [Abstract]. V. česko-slovenské dialógy o bolesti, XI. slovenské dialógy o bolesti. 2003.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. Diagnostics system, type VarCor PF, for non-invasive assesment of the function of the autonomic nervous systems. Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí. Sborník článků a abstrakt. 2003.
Grézl T., Pešák J., Opavský J. Hodnocení spektrální analýzy autonomního nervového systému u balbuties. 66. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy k krkuČLS JEP s mezinárodní účastí. Sborník abstrakt. 2003.
Grézl T., Pešák J., Opavský J. K hodnocení autonomních a respiračních parametrů u balbuties. 1. česko-slovenský foniatrický kongres a XIV. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. 2003.
Gaul-Aláčová P., Opavský J., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza stereotypu vstávání ze sedu při různých posturálních situacích. In Kirchner J., Kavalíř P., Adámková M. (Eds.) Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii : Sborník příspěvků z mezinárodní studentské konference. 2003.
Kvíčalová L., Opavský J. Muscle imbalance in painful osteoarthritis of the hip [Abstract]. Pain in Europe IV. 2003.
Opavský J. Patofyziologie a charakteristiky nejčastějších typů chronické bolesti v rehabilitaci. XIV. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Kalmusová I., Opavský J., Smékal D. Svalové dysbalance a vybrané kineziologické nálezy u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. [Abstract]. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Kvíčalová L., Opavský J., Smékal D. Svalové dysbalance a vybrané kineziologické nálezy u nemocných s koxartrózou a gonartrózou [Abstract]. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Galuszka J., Opavský J., Salinger J., Lukl J., Zapletalová J. Variabilita R-R intervalů u nemocných s paroxysmální fibrilací síní ve zkoušce leh-stoj-leh. Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí. Sborník článků a abstrakt. 2003.
Křetínská Z., Opavský J. Vybrané algeziologické a kineziologické nálezy u chronických vertebrogenních algických syndromů krčního a bederního úseku páteře. XIV. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Opavský J. Algezologické vyšetření. Kurz multidisciplinární léčby bolesti. 2002.
Opavský J. Farmakoterapie bolesti. Kurz multidisciplinární léčby bolesti. 2002.
Grézl T., Pešák J., Opavský J. Hodnocení autonomní reaktivity u balbutiků. Sborník přednášek 9. semináře univerzitního Společenství pro studium hlasu a řeči. 2002.
Opavský J. Neuropatická bolest. Kurz multidisciplinární lečby bolesti. 2002.
Grézl T., Pešák J., Opavský J. Počátek hodnocení autonomní reaktivity u balbutiků. 49. kongres slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. 2002.
Opavský J. Taxonomie bolesti. Kurz multidisciplinární léčby bolesti. 2002.
Opavský J., Rodová D., Janura M., Elfmark M., Velísková J. Evidence-based rehabilitation in Parkinson´s disease: Gait analysis and autonomic nervous system functions assessment. III. Miedzynarodowe Dni Fizjoterapii - Streszczenia. 2001.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J. Mikrokomputerowy system przeznaczony do oceny zmienności czynności serca typu VariaCardio TF4. Sympozjum polsko-czeskie, Fyzjoterapia - naukowe i klinicke aspekty. 2001.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Elfmark M., Gwozdziewiczová S. Neinvazivní diagnostika poruch regulace srdeční činnosti a autonomní neuropatie s přihlédnutím k věku - systém VariaCardio TF4. In Martiník K., Komeštík B., Ryba J. (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 2001.
Kolisko P., Jandová D., Opavský J., Salinger J., Štěrba J., Palyzová M., Patell M. Vliv jógovýh poloh na aktuální funkční změny autonomního nervového systému. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Kolisko P., Salinger J., Opavský J., Stejskal P., Jandová D., Slováček K., Ježek M. Vliv řízeného a spontánního dýchání na změny funkčního stavu autonomního nervového systému (ANS). In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Opavský J., Bajerová K., Uhlíř P., Salinger J. Zmieność czynności serca w rehabilitacji wplyw oddychania i masaźu. Sympozjum Polsko-Czeskie. Fizjoterapia - naukowe i kliniczne aspekty. Materialy konferencyjne. 2001.
Opavský J., Blahoušková E., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza chůze pacientů s koxatrózou II. stupně. XI. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Šiška E., Opavský J. Spolupráce psychologa s lékařem při vyšetřování funkcí autonomního nervového systému. Psychologie pro třetí tisíciletí. 2000.
Opavský J. Stručné kompendium farmakoterapie nenádorové bolesti. Kompendium přednášek "Léčba bolesti" VII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi. 2000.
Kolisko P., Salinger J., Opavský J., Jandová D., Dostálek C., Tillich J., Patell M., Watters H., Barrington C. Vliv jógových cvičení na aktuální funkční změny autonomního nervového systému. Kniha MEDsport sympozia, 5. Mezinárodní sympozium o zdraví sportovců a zdravém způsobu života. 2000.
Opavský J. Význam farmakoterapie bolesti v průběhu rehabilitace nemocných s artrózou. XI. konference Společnsti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Opavský J., Rodová D., Janura M., Velísková J., Elfmark M. Gait analysis with the use of 3-D videography in patients with Parkinson´s disease before and after the rehabilitation programme. Book of abstracts, International Symposium on Gait Disorders. 1999.
Kolisko P., Salinger J., Opavský J., Jandová D., Dostálek C., Tillich J., Patell M., Barrington C., Watters H. Vliv jógových dechových technik na funkční změny autonomního nervového systému. Sborník lékařských referátů vydaných u příležitosti akce UNESCO - 200. výročí narození Vincenze Priessnitze. 1999.
Kolisko P., Salinger J., Opavský J., Jandová D., Dostálek C., Watters H., Barrington C., Patell M. Vliv některých jógových poloh na aktuální funkční změny autonomního nervového systému. Sborník lékařských referátů vydaných u příležitosti akce UNESCO - 200. výročí narození Vincenze Priessnitze. 1999.
Kolisko P., Salinger J., Opavský J., Jandová D., Dostálek C., Tillich J., Patell M., Barrington C., Watters H. Vliv psychosomatických technik na funkční změny autonomního nervového systému. Sborník lékařských referátů vydaných u příležitosti akce UNESCO - 200. výročí narození Vincenze Priessnitze. 1999.
KNIHA - CELEK
Opavský J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 2003.
Opavský J. Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie: klinické aspekty a diagnostika. Autonomní nervový systém a diabetická autonomní neuropatie: klinické aspekty a diagnostika. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Opavský J., Bártková A. Bolesti hlavy. Speciální neurologie, svazek II. 2020.
Opavský J. Onemocnění autonomního nervového systému. Speciální neurologie, svazek II. 2020.
Opavský J. Autonomní nervový systém. In Kaňovský P., Bártková A., Hluštík P., Mareš J., Otruba P., Kurča E., Ridzoň P. (Eds.) Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii. 2019.
Opavský J. Bolest. In Kaňovský P., Bártková A., Hluštík P., Mareš J., Otruba P., Kurča E., Ridzoň P. (Eds.) Obecná neurologie a vyšetřovací metody v neurologii. 2019.
Opavský J., Habara J., Krejčí J., Elfmark M., Opavská H. Kinesimetric assessment of the ability to perform and repeat the trunk forward leaning-reposition test in subjects with non-specific low back pain. In Słomka KJ., Juras G. (Eds.) Current research in motor control V: Bridging motor control and biomechanics. 2016.
Keller O., Dočekal P., Marková J., Opavský J. Bolesti hlavy. Bolest. 2012.
Ćerný R., Opavský J. Neurologické aspekty bolesti. In Rokyta R., Kršiak M., Kozák J. (Eds.) Bolest. 2012.
Opavský J., Rokyta R. Patofyziologie periferních a centrálních neuropatických bolestí. In Rokyta R., Kršiak M., Kozák J. (Eds.) Bolest. 2012.
Opavský J. Vyšetřování osob s algickými syndromy a klilnické a experimentální metody hodnocení bolesti. In Rokyta R., Kršiak M., Kozák J. (Eds.) Bolest. 2012.
Opavský J. Autonomní nervový systém. Kaňovský, P. & Herzig, R. Obecná neurologie. 2007.
Opavský J. Autonomní neuropatie u diabetes mellitus. Perušičová, J. Diabetes mellitus 1. typu. 2007.
Opavský J. Bolest. Kaňovský, P. & Herzig, R. Obecná neurologie. 2007.
Opavský J. Bolesti hlavy. Kaňovský, P. & Herzig, R. Speciální neurologie. 2007.
Opavský J. Nemoci a poruchy autonomního nervového systému v neurologii. Kaňovský, P. & Herzig, R. Speciální neurologie. 2007.
Dočekal P., Keller O., Marková J., Opavský J. Bolesti hlavy. In . (Eds.) Bolest. 2006.
Černý R., Opavský J. Neurologické aspekty bolesti. Bolest. 2006.
Opavský J., Rokyta R. Patofyziologie neuropatické bolesti. Bolest. 2006.
Waberžinek G., Opavský J., Dočekal P. Migréna - Stručné zásady diagnostiky a léčby. Migréna. 2003.
Opavský J. Použítí gabapentinu v dalších indikacích v neurologii. Použítí gabapentinu v dalších indikacích v neurologii. 2002.
Kolisko P., Salinger J., Opavský J., Jandová D. Vliv jógových cvičení na aktuální funkční změny autonomního nervového systému. Kniha MEDsport sympozia. 2000.
Kolisko P., Salinger J., Opavský J., Jandová D. Vliv jógových cvičení na aktuální funkční změny autonomního nervového systému. Kniha MEDsport sympozia. 2000.
ABSTRAKT
Jančíková V., Opavský J. Využití funkčních vztahů rameno-ruka v cílené kinezioterapii poruch funkce ruky – výsledky studie. Kineziologická konference s mezinárodní účastí 2020 : sborník abstrakt. 2020.
Opavský J. Mechanismy nocicepce a jak rozpoznáme nespecifické bolesti zad. Interni Medicina pro Praxi. 2019.
Opavský J. Výzvy ambulantní rehabilitace pro lékaře a učitele fyzioterapie. Sborník abstrakt XXVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2019.
Opavský J., Opavská H. Charakteristiky a výsledky hodnocení bolesti u rehabilitovaných pacientů s koxartrózou nebo gonartrózou. Sborník abstrakt XXIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2016.
Hluštík P., Opavský J. Možný přínos fumkční MR mozku k diagnostice a fyzioterapii. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů VI. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Opavský J. Proměny a spektrum současné neurorehabilitace. Sborník abstraktů VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Opavský J., Opavská H. Centrální neuropatické bolesti - novější poznatky a farmakoterapeutické postupy. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2015.
Opavský J. Centrální poiktová bolest a modifikace farmakoterapie - případová studie. Paliatívna medicína a liečba bolesti. 2015.
Opavský J. Hodnocení účinnosti metod a postupů rehabilitační léčby pacientů s chronickými bolestmi zad podle zásad medicíny založené na důkazech. XXII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2015.
Opavský J. Pacient s chronickými bolestmi v léčebné rehabilitaci a fyzioterapii. Berounský rehabilitační den. Sborník abstrakt. 2015.
Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Kaňovský P., Tüdös Z. Plasticity of sensorimotor system induced by sustained pressure stimulation. Clinical Neurophysiology. 2015.
Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P. Plasticity of sensorimotor system induced by sustained pressure stimulation. Neurology. 2015.
Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P. Stimulation according to Vojta method in fMRI. Journal of Rehabilitation Medicine. 2015.
Opavský J., Bednaříková M., Křetínská Z., Kalmusová I., Vehovská M., Opavská H. Jak a proč rozšířit a doplnit anamnézu a vyšetření u pacientů s chronickými bolestmi krční páteře - výsledky klinických studií a vyšetření. XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2014.
Opavský J., Dupalová D. Klinická a laboratorní hodnocení motorických aktivit pacientů s Parkinsonovou nemocí pro optimalizaci jejich neurorehabilitace. Sborník abstraktů z mezinárodní konference konané 3.-4.10.2014 v Olomouci. 2014.
Bednaříková M., Opavský J. Neck Disability Index a dotazníky bolesti u pacientů s bolestmi krční páteře. III. spinální kongres Mikulov. Sborník abstrakt. 2014.
Bednaříková M., Opavský J. Použití české verze dotazníku Neck Disability Index u pacientů s bolestmi krční páteře. XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2014.
Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P. P240: Brain correlates of sustained pressure stimulation in healthy subjects: an fMRI perspective. Clinical Neurophysiology. 2014.
Dvořák R., Opavský J., Kantor L., Šlachtová M. Rozvoj motorických schopností détěte s transverzálním defekterm předloktí levé horní končetiny při použití myolelektrické protézy - případová studie. XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2014.
Opavský J., Nekula J. Spondylolistéza v bederním úseku páteře - radiologické, neurologické a rehabilitační aspekty. Sborník abstraktů odborné konference konané ve dnech 20. - 21.6.2014 v Olomouci. 2014.
Opavský J., Šlachtová M., Dupalová D. Terapeutické postupy a aktivity ovlivňující neuroplasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Plasticita mozku a rehabilitace. V čem je rehabilitace osob vyššího věku jiná? 2014.
Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Grambal A., Tüdös Z., Opavský R., Kaňovský P. 29. Changes in brain activation after therapeutic stimulation using Vojta therapy: Controlled study. Clinical Neurophysiology. 2014.
Opavský J., Žváčková M. Funkční stav vzpřimovače trupu u nespicifických bolestí zad a jejich ovlivnění rehabilitací. Paliatívna medicína a liečba bolesti (suplement). 2013.
Hok P., Hluštík P., Opavský J., Grambal A., Tüdös Z., Opavský R., Kaňovský P., Kutín M. Changes in brain activation after therapeutic stimulation using Vojta therapy: controlled study. 60. společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2013.
Opavský J., Dvořák R., Kantor L., Šlachtová M. Motor skills in child with a unilateral congenital below elbow deficiency performed with the use of myoelectric prosthesis - a case report. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Opavský J. Partes in toto continentur sunt - od součástí ke komplexnosti rehabilitace. Sborník abstrak z konference - Je rehabilitace ve zdravotnictví důležitá? 2013.
Opavský J. Problémy diagnostiky a terapie komplexního regionálního bolestivého syndromu typu I na dolní končetině - kazuistika. XX. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2013.
OPAVSKÝ J. Hledání a ověřování postupů pro zvýšení účinnosti léčebné rehabilitace pacientů po CMP. Sborník abstrakt XIX. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2012.
Opavský J., Smékal D. Změna charakteru bolestí hlavy - přínos manuálního vyšetření a fyzioterapie. Sborník přednášek III. ročník Olomouc kazuistická. 2012.
Látalová K., Praško Pavlov J., Divéky T., Grambal A., Kamarádová D., Velartová H., Salinger J., Opavský J. AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM U EUTHYMNÍCH PACIENTŮ S BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHOU. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii. 2011.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P. Hodnocení aktivity vybraných svalů povrchovou polyelektromyografií ve zkoušce vstávání ze sedu do stje u dvou věkových kategorií a odlišné míry pohybových aktivit. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Yanac Paredes E., Opavský J., Elfmark M. Hodnocení svalové aktivace při extenzi v kyčelním kloubu povrchovou elektromyografií. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Gotlib J., Bialoszewski D., Opavský J., Kaczmarská A., Estévez Fuertes N., Pérez Gallardo L., Paz Lourido B., Monterde S., Suarez Serrano C. International physiotherapy students´attitudes towards cooperation within the interdisciplinary medical team [CD]. INTED2011 International Technology, Education and Development Conference. 2011.
Bednařík J., Ambler Z., Opavský J., Keller O., Rokyta R., Mazanec R., Suchý M., Pátá M., Kožený P. Klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Bolest. 2011.
Opavský J. Názory na vzdělávání a praxi v oblasti diagnostiky a léčby bolesti v rehabilitační a fyzikální medicíně - výsledky ankety budoucích specialistů oboru. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Bednařík J., Ambler Z., OPAVSKÝ J., Keller O., Rokyta R., Mazanec R., Suchý M., Pátá M., Kožený P. Nový klinický standard pro farmakoterapii neuropatické bolesti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011.
Opavský J. Sensorimotor control and dysfunction in low back pain patients. IX. Miedzynarodowe Warsztaty Studenckich Kol Naukowych I Mlodych Pracownikow Nauki. 2011.
Bajerová M., Opavský J. Dysfagie s cervikogenní etiologií a její terapie. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Smékal D., Šindelková P. Indirektivní techniky u chronického vertebrogenního algického syndromu v oblasti krční páteře. In Rokyta R., Opavský J., Gabrhelík T. (Eds.) Bolest. 2010.
Opavský J. Parkinsonova nemoc jako proses a role fyzioterapeuta na jeho ovlivnění. Sborník abstraktů III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Uhlíř P., Opavský J., Zaatar A., Knap J., Klapalová A., Remeš P., Silová M., Betlachová M. Hodnocení variability srdeční frekvence u praplegických pacientů. Sborník abstrakt: XVI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Hluštík P., Opavský J., Mayer M., Tomisová D., Solodkin A., Small S., Herzig R., Otruba P., Köcher M., Kaňovský P. Impact of Voice Guidance and Emotional Prosody on Cortical Activation during Finger Movement in Stroke Patients. Neurology. 2009.
Vepřková P., Opavský J., Sigmund E. Souběžné hodnocení bolesti a disability u pacientů s bolestmi dolní části zad. Sborník abstrakt - XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Hluštík P., Opavský J., Mayer M., Tomisová D., Solodkin A., Small S., Herzig R., Köcher M., Kaňovský P. Voice Guidance and Emotional Prosody during Finger Movement in Stroke Patients: an fMRI Study. Neuroimage. 2009.
Hluštík P., Opavský J., Mayer M., Tomisová D., Solodkin A., Small S., Herzig R., Kaňovský P. Voice Guifance and Emotional Prosody during Finger Movement in Strike Patients: an fMRI Study. Neuroimage. 2009.
Opavský J., Hiller J., David J., Křetínská Z., Opavská H. Vyšetření na zvýšenou nervosvalovou dráždivost u pacientů s algickými syndromy pohybového systému - doplňující součást vyšetření v léčebné rehabilitaci. Sborník abstrakt - XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P. Zkouška posazení - polyelektromyograrická studie u pacientů s Parkinsonovou nemocí a žen tzv. třetího věku. Sborník abstrakt - XVI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2009.
Opavský J. Kazuistika pacienta s úspěšným zvládnutím těžkého abúzu triptanů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Opavský J. Pain descriptors used by Czech patients in several musculoskeletal pain syndromes. 12th World Congress of Pain, Glasgow. 2008.
Zaatar A., Opavský J. Polyelektromyografícké hodnocení stoje na jedné dolní končetině u pacientů s Parkinsonovou nemocí [Abstract]. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Yanac Paredes E. I., Opavský J. Polyelektromyografické vyšetření parkinsoniků - hodnocení pohybového modelu nákroku. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Opavský J., Urban J. Problémy a potenciální oblasti dalšího rozvoje neurorehabilitace v České republice [Abstract]. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Opavský J. Role, úloha a náplň studia fyzioterapie u nás a ve světě. In Smékal D., Urban J. (Eds.) II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Hluštík P., Opavský J., Mayer M., Bezděková D., Herzig R., Otruba P., Köcher M., Kaňovský P. Vliv slovního vedení a emoční prozodie na kortikální aktivaci během pohybu paretické ruky po CMP: funkční MR studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Opavský J., Hiller J., David J. Zvýšená nervosvalová dráždivost: anamnéza, diagnostika a symptomatika [Abstract]. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Opavský J., Doležil D., Mastík J., Marková J., Gruenermelová M., Niedermayerová I., Rejda J., Dočekal P., Opavská H. Comparison betwee migraine treatment by headache specialists and primary care physicians in the Czech Republic. Cephalalgia. 2007.
Hluštík P., Opavský J., Mayer M., Bezděková D., Skipper JI., Solodkin A., Small SL., Köcher M., Kaňovský P. Emotional speech modulates network activation during hand movement by stroke patients. Neuroimage. 2007.
Opavský J., Doležil D., Mastík J., Marková J., Grnermelová M., Niedermayerová I., Rejda J., Dočekal P., Opavská H. Porovnání léčby migrény ve specializovaných poradnách a v běžné klinické praxi v České republice [Abstract]. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Yanac Paredes E. I., Opavský J. Surface electromyography assessment of muscle activation during single step up. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Smékal D., Opavský J. Timing svalů dolní končetiny u pacientů po artroskopické náhradě předního křížového vazu (ACL) při vstávání ze sedu. Sborník abstrakt XIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Hluštík P., Opavský J., Mayer M., Bezděková D., Otruba P., Herzig R., Solodkin A., Small SL., Köcher M., Kaňovský P. Effect of therapist-patient interaction on motor system activation in stroke - a pilot study. Neuroimage. 2006.
Hluštík P., Opavský J., Mayer M., Bezděková D., Otruba P., Herzig R., Solodkin A., Köcher M., Kaňovský P. Impact of emotional voice on motor system activation in stroke - a pilot study. Clinical Neurophysiology. 2006.
Zaatar A., Opavský J. Polyelektromyografické hodnocení svalové aktivity u mladých zdravých probandů [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Zaatar A., Opavský J. Polyelektromyografické hodnocení svalové aktivity u pacientů s organickými poruchami nervového systému. In Hnátek J. (Eds.) XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
Opavský J., Urban J. Současné trendy neurorehabilitace [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Urban J., Smékal D., Opavský J., Přibylová S., Richterová P., Musulisová N. Tlaková algometrie v experimentu a klinické rehabilitační praxi. In Hnátek J. (Eds.) XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
Uhlíř P., Opavský J. Vliv reflexní masáže na autonomní regulaci variability srdeční frekvence [Abstract]. In Smékal D., Urban J. (Eds.) 1. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2006.
Opavský J., Urban J. Význam edukace v problematice bolesti pro léčebnou rehabilitaci. XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2006.
Hluštík P., Mayer M., Heřman M., Kaňovský P., Opavský J. Functional magnetic resonance imaging of normal and impaired. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Stejskal P., Salinger J., Opavský J. Effects of increased physical activity and mild caloric restriction on heart rate variability in obese men. Clinical Autonomic Research. 2003.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. New diagnostics system, type VarCor PF5, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. Clinical Autonomic Research. 2003.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. New diagnostics system, type VarCor PF5, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. Clinical Autonomic Research. 2003.
Metelka R., Opavský J., Salinger J., Weinbergová O. Variabilita srdeční frekvence při rehabilitaci nemocných po srdečním infarktu. Cor et Vasa. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Opavský J. Poruchy senzomotoriky a bolesti zad - možnosti jejich ovlivnění. XII. Česko-Slovenské dialogy o bolesti. .
Opavský J. Současné trendy neurorehabilitace. 1. absolvenská konference katedry fyzioterapie fakulty tělesné kultury. .
Šiška E., Opavský J. Spolupráce psychologa a lékaře při vyšetřování funkcí autonomního nervového systému. Přednáška na konferenci Psychlogické dny. .
Opavský J. Teorie bolesti. 2019.
Opavský J. Léčba bolesti ? možnosti fyzioterapie. Kurz Vojtovy metody ? kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku. 2010.
Opavský J. Neurofyziologické faktory u bolestí zad ? prostor pro edukaci i reedukaci. Pracovní schůze Spolku lékařů Zlín-Kroměříž-Uherské Hradiště-Vsetín ČLS JEP. 2010.
Opavský J. Neurofyziologie pohybového systému pro fyzioterapeuty. Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku. 2010.
Opavský J. Opomíjené faktory u bolestí hlavy. Regionální seminář Neurologické kliniky LF UP a FN v Olomouci. 2010.
Opavský J. Pacient s bolestmi ? patofyziologie bolesti. Kurz Vojtovy metody ? kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku. 2010.
Opavský J. Parkinsonova nemoc jako proces a role fyzioterapeuta na jeho ovlivnění. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Opavský J. Poruchy senzomotoriky a bolesti zad - možnosti jejich ovlivnění. XII. Česko-Slovenské dialogy o bolesti. 2010.
Opavský J. Kazuistika pacienta s úspěšným zvládnutím těžkého abúzu triptanů. 22. český a slovenský neurologický sjezd. 2008.
Opavský J. Pacient s bolestmi. Patofyziologie a léčba bolesti - možnosti fyzioterapie. Kurz Vojtovy metody - teoretická část. RL - Corpus Olomouc. 2008.
Opavský J. Poruchy autonomního nervového systému. Školení primářů neurologie 2008. 2008.
Opavský J. Problém bolesti ve fyzioterapii. Regionální fyzioterapeutická konference - Léčba bolesti, UNIFY ČR. 2008.
Opavský J. Problematika bolesti a možnosti jeho zvládání v neurologii. Regionální seminář neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc. 2008.
Opavský J. Problémy a potenciální oblasti dalšího rozvoje neurorehabilitace v České republice. XV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2008.
Opavský J. Role, úloha a náplň studia fyzioterapie u nás a ve světě. II. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2008.
Opavský J. Zvýšená nervosvalová dráždivost: anamnéza, diagnostika a symptomatika. 22. český a slovenský neurologický sjezd. 2008.
Opavský J. Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci. Předatestační kurz oboru Rehabilitační a fyzikální medicína. 2007.
Opavský J. Liší se léčba migrény na různých typech pracovišť v České republice? IX. česko-slovenské dialogy o bolesti. 2007.
Opavský J. Neurologické minimum pro praxi fyzioterapeuta. Konference Aktuality ve fyzioterapii. 2007.
Opavský J. Principy, metody a problémy neurorehabilitace. Seminář kontinuálního vzdělávání ČLK - Neurologická klinika IPVZ a Fakultní Thomayerova nemocnice Praha. 2007.
Opavský J. Vybrané škály hodnocení v neurorehabilitaci pro potřeby klinické praxe (PSG). IX. NEURO-SKI 2007 - Centrální poruchy hybosti - klinika, diagnostika, léčba. 2007.
Opavský J. Algeziologické aspekty bolestivých syndromů pohybového ústrojí. Kurz "Multidisciplinární léčba bolesti". 2006.
Opavský J. Bolesti hlavy. Kurz "Multidisciplinární léčba bolesti". 2006.
Opavský J. Clinical signs of increased neuromuscular excitability in migraine patients. 38th international Danube symposium for neurological science and dontinuing education. 2006.
Opavský J. Coping pain after stroke. Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej - Nowoczesna Rehabilitacja po udarze mózgu. 2006.
Opavský J. Faktory v etiopatogenéze bolestí dolní části zad a prediktory chronicity. XXXVIII. neurofarmakologické sympozium. 2006.
Opavský J. Proč rehabilitace osob vyššího věku? Konference Aktuality ve fyzioterapii - Rehabilitace osob vyššího (třetího) věku: specifika, odlišnosti, problémy. 2006.
Opavský J. Sources of progress in neurorehabilitation and physiotherapy. 5th international conference Movement and health. 2006.
Opavský J. Vybrané škály hodnocení v neurorehabilitaci používané v zahraničí. Formy klinického hodnocení v rehabilitaci nervově nemocných - Co zavedeme do praxe? 2006.
Opavský J. Význam edukace v problematice bolesti pro léčebnou rehabilitaci. XIII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2006.
Opavský J. Algeziologické aspekty bolestivých syndromů pohybového ústrojí - část 2. Multidisciplinární léčba bolesti - 2 část. 2005.
Opavský J. Algická symptomatika a faktory ovlivňující bolest u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2005.
Opavský J. Chronic non-malignant pain in rehabilitation medicine and physiotherapy. V. miedzynarodowe dni fyzjoterapii - Rola fizjoterapii w procesie przywracania jednosci psychofizycznej czlowieka. 2005.
Opavský J. Migréna a tenzní bolesti hlavy a zvýšená nervosvalová dráždivost. III. sympozium o léčbě bolesti. 2005.
Opavský J. Neuropatická bolest. XXXX. klinická konference Revmatologického ústavu. 2005.
Opavský J. Neuropatické bolesti - mechanismy a principy terapie. Léčba bolesti experimentální a klinické souvislosti - Společnost pro studium a léčbu bolesti ČSL JEP. 2005.
Opavský J. Přehled farmakoterapie bolesti. Postgraduální vzdělávací seminář Společnosti všeobecného lékařství "Doporučené postupy pro farmakoterapii akutní, chronické nenádorové a chronické nádorové bolesti pro praktické lékaře. 2005.
Opavský J. Přínos studia neurofyziologických mechanismů a hodnocení efektů terapie pro neurorehabilitaci a fyzioterapii. II. mezinárodní konference fyzioterapeutů - Trendy ve fyzioterapii. 2005.
Opavský J. Základní typy nenádorové bolesti v ambulantní praxi - jejich diagnostika a zásady léčby. Oborný seminář Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČSL JEP - Nové trendy a strategie léčby bolesti. 2005.
Opavský J. Adjuvantní analgetika. Odborný regionální seminář pro praktické lékaře v rámci projektu AMOS - Farmakoterapie chronické nenádorové bolesti. 2004.
Opavský J. Adjuvantní analgetika. Odborný regionální seminář v rámci projektu AMOS -Farmakoterapie chronické bolesti. 2004.
Opavský J. Adjuvantní analgetika v léčbě bolesti. Odborný seminář v rámci Projektu AMOS postgraduálního vzdělávání neurologů a algeziologů - "Léčba chronické nenádorové bolesti. 2004.
Opavský J. Bolesti hlavy. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Multidisciplinární léčba bolesti. 2004.
Opavský J. Farmakoterapie chronických bolestí zad. Odborný regionální seminář v rámci vzdělávacího projektu AMOS - Farmakoterapie chronické bolesti. 2004.
Opavský J. Farmakoterapie chronických bolestí zad. Odborný seminář kontinuálního vzdělávání SVL ČLS JEP "Farmakoterapie chronické bolesti". 2004.
Opavský J. Hodnocení chronické bolesti a klasifikace typů bolesti. Odborný regionální seminář v rámci vzdělávacího projektu AMOS - Farmakoterapie chronické bolesti. 2004.
Opavský J. Hodnocení chronické bolesti a klasifikace typů bolesti. Odborný regionální seminář v rámci vzdělávacího projektu AMOS - Farmakoterapie chronické bolesti. 2004.
Opavský J. Klasifikace a taxonomie bolesti. Polytematický kurz pro algeziology "Léčba bolesti" IPVZ Praha. 2004.
Opavský J. Klasifikace typů bolesti a hodnocení chronické bolesti. Odborný regionální seminář pro praktické lékaře v rámci vzdělávacího projektu AMOS - Farmakoterapie chronické nenádorové bolesti. 2004.
Opavský J. Klasifikace typů bolesti a hodnocení chronické bolesti. Odborný regionální seminář v rámci projektu AMOS - Farmakoterapie chronické bolesti. 2004.
Opavský J. Mechanismy řízení hybnosti a neurorehabilitace. Využití neurofyziologických podkladů a principů vývojové kineziologie v terapeutických postupech. 2004.
Opavský J. Méně známé faktory v etiopatogeneze bolestí dolní části zad. Regionální seminář neurologické kliniky FN a LF Olomouc. 2004.
Opavský J. Obecné mechanismy a zásady farmakoterapie neuropatické bolesti. Regionální neurologický klinický seminář. 2004.
Opavský J. Primární bolesti hlavy. Seminář kontinuálního postgraduálního vzdělávání praktických lékařů a neurologů. 2004.
Opavský J. Primární bolesti hlavy - vybrané charakteristiky. Seminář - Primární bolesti hlavy pořádaný společností Laboratoires Fournier, s.r.o. 2004.
Opavský J. Rehabilitace a fyzioterapie v léčbě bolestí zad. Polytematický kurz pro algeziology "Léčba bolesti" Praha IPVZ. 2004.
Opavský J. Rozdíly v hodnocení bolesti mezi pacienty s akutním a chronickým vertebrogenním syndromem bederního úseku páteře. VI. česko-slovenské dialogy o bolesti "Aktivitou proti bolesti". 2004.
Opavský J. Strategie léčby nenádorových typů bolestí. Odborný vzdělávací seminář v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů "Současné pohledy na léčbu ICHS v ambulantní praxi a aktuální téma v léčbě bolesti". 2004.
Opavský J. "Třetí etapa" neurorehabilitace, její principy a koncepce. XI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2004.
Opavský J. Výsledky algeziologického vyšetření a faktory ovlivňující bolest u pacientů s koxartrózou a gonartrózou. VI. česko-slovenské dialogy o bolesti "Aktivitou proti bolesti". 2004.
Opavský J. Význam aplikované neurofyziologie pro neurorehabilitaci a fyzioterapii. Aktuality ve fyzioterapii. Rehabilitace v neurologii - neurofyziologie v rehabilitaci. 2004.
Opavský J. . 4th Congress of EFIC (The European Federation of the International Association for the Study of Pain Chapters). 2003.
Opavský J., Salinger J., Stejskal P. . 5th European federation of autonomic societies (EFAS) meeting. 2003.
Opavský J. . The 5th European Federation of Autonomic Societies (EFAS) Meeting. 2003.
Opavský J. . The 5th European Federation of Autonomic Societies (EFAS) meeting. 2003.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. . 5th European federation of autonomic societies (EFAS) meeting. 2003.
Opavský J. . Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi, IV. odborný seminář s mezinárodní účastí. 2003.
Opavský J., Kobylková L. Cervikobrachiální syndrom - vybrané deskriptory bolesti a hodnocení její intenzity a vlivu na denní aktivity (pilotní studie). V. česko-slovenské dialógy o bolesti a XI. slovenské dialógy o bolesti. 2003.
Opavský J. Cluster headache. Edukační seminář Czech headache society pro neurology - vedoucí poraden pro bolesti hlavy. 2003.
Stejskal P., Salinger J., Opavský J. Effects of increased physical activity and mild caloric restriction on heart rate variability in obese men. 5th European federation of autonomic societies (EFAS) meeting. 2003.
Stejskal P., Salinger J., Opavský J. Effects of increased physical activity and mild caloric restriction on heart rate variability in obese men. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí: Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. 2003.
Opavský J. Hodnocení chronické bolesti a klasifikace typů bolesti. Chronická nenádorová bolest pro neurology. 2003.
Opavský J. Jiné primární bolesti hlavy. Edukační seminář Czech headache society pro neurology - vedoucí poraden pro bolesti hlavy. 2003.
Opavský J. Klinické a terapeutické aspekty chronické bolesti. Odborný lékařský seminář - Nemocnice Šumperk a OS ČLK Šumperk. 2003.
Opavský J. Metody vyšetřování autonomního nervového systému a spektrální analýza variability srdeční frekvence v klinické praxi. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - Od teorie ke klinické praxi. 2003.
Opavský J. Nové a méně známé faktory v etiopatogenezi bolestí dolní části zad. Aktuality ve fyzioterapii - funkční stabilizace lumbosakrální páteře. 2003.
Opavský J. Patofyziologie a charakteristiky nejčastějších typů chronické bolesti v rehabilitaci a možnosti jejich léčby. XIV. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Opavský J. Problematika kombinované farmakoterapie bolesti. Sdružení praktických lékařů regionu Olomouc a PRO.MED.CS Praha. 2003.
Opavský J. Strategie farmakoterapie u různých typů bolesti. Kurz Multidisciplinární léčba bolesti. 2003.
Opavský J. Strategie léčby nenádorových bolestí. Sdružení praktických lékařů v regionu Ostrava a PRO.MED.CS Praha. 2003.
Opavský J. Svalové dysbalance a vybrané kineziologické nálezy u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Kvíčalová L., Opavský J., Smékal D. Svalové dysbalance a vybrané kineziologické nálezy u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2003.
Opavský J. Taxonomie bolesti. Kurz Multidisciplinární léčba bolesti. 2003.
Opavský J. Variabilita R-R intervalu u nemocných s paroxymální fibrilací síní ve zkoušce leh-stoj-leh. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí Variabilita srdeční frekvence a její honocení v biomedicínských oborech - Od teorie ke klinické praxii. 2003.
Galuszka J., Opavský J., Salinger J., Lukl J., Zapletalová J. Variabilita R-R intervalu u nemocných s paroxymální fibrilací síní ve zkoušce leh-stoj-leh. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí Variabilita srdeční frekvence a její honocení v biomedicínských oborech - Od teorie ke klinické praxi. 2003.
Opavský J. Vyšetřování autonomního nervového systému v neurologii. Seminář Hennerovy neurlogické kliniky. 2003.
Opavský J. Biologické a psychosociální prediktory chronicity bolestí dolní části zad a možnosti jejich ovlivnění. IV. Česko-Slovenské dialogy o bolesti s mezinárodní účastí. 2002.
Opavský J. Bolesti v ORL oblasti, cephalalgie, migréna. Tematický kurz Otorinolaryngologie pro praktické lékaře. 2002.
Opavský J. Diferenciální diagnostika bolestí hlavy. Moderní trendy v léčbě migrény. Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Ústav praktického lékařství LF UP v Olomouci. 2002.
Opavský J. Faktory podílející se na chronicitě bolestí dolní části zad a jejich význam pro rehabilitaci. IX. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2002.
Opavský J. Farmakoterapie bolesti. Kurz - Multidisciplinární léčba bolesti, IPVZ, Praha. 2002.
Opavský J. Increased neuromuscular excitability in migraine patients: a concomitant sign or an association with latent tetany? 6th Congress of the European Federation of Neurological Societies. 2002.
Opavský J. Kombinace neopioidních a opioidních analgetik v ambulantní praxi. Odborný seminář pro praktické lékaře a lékárníky - Nové možnosti aplikace opioidních analgetik. 2002.
Opavský J. Neuropatická bolest. Kurz - Multidisciplinární léčba bolesti, IPVZ, Praha. 2002.
Opavský J. Použití kombinací neopioidních analgetik v léčbě bolesti. IV. Česko-Slovenké dialogy o bolesti s mezinárodní účastí. 2002.
Opavský J. Problematika bolesti v rehabilitaci. Regionální seminář UNIFY ČR - region Prostějov a Centrum léčebné rehabilitace nemocnice Prostějov. 2002.
Opavský J. Problematika bolesti v rehabilitaci a fyzioterapii. Seminář Unie fyzioterapeutů České republiky regionu Zlín. 2002.
Opavský J. Strategie léčby nenádorových typů bolestí. Sdružení praktických lékařů ve Znojmě a PRO.MED.CS. 2002.
Opavský J. Strategie léčby nenádorových typů bolestí. Sdružení praktických lékařů ve Zlíně a PRO.MED.CS. 2002.
Opavský J. Strategie léčby nenádorových typů bolestí. Sdružení praktických lékařů v Opavě a PRO.MED.CS. 2002.
Opavský J. . Wydzial Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska. 2001.
Opavský J. . III Miedzynarodowe Dni Fizjoterapii. 2001.
Opavský J. Anatomické struktury a mechanismy podílející se na bolesti v oblasti kyčle a třísla. Postgraduální tématický kurz: Speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty II - kyčelní kloub. 2001.
Opavský J. Bolesti hlavy - diagnostika a léčba. Okresní sdružení České lékařské komory v Novém Jičíně. 2001.
Opavský J. Clinical signs of neuromuscular hyperexcitability in migraine patients. The 10th Congress of the International Headache Society. 2001.
Opavský J. Neurofyziologické principy syntetických technik. Postgraduální tématický kurs: Speciální kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty III - Syntetické techniky. 2001.
Opavský J. Postepowanie fizjoterapeutyczne w bólu chronicznym. Swiadectwo - Centrum Ksztalcenia Ustawicznego Fizjoterapeutów. 2001.
Opavský J. Postepowanie fizjoterapeutyczne w bólu chronicznym. Centrum ksztalcenia ustawicznego fizjoterapeutów. Akademia Wychowania Fizycznego Wroclaw. 2001.
Opavský J. Použití antiepileptik 3. generace v dalších indikacích. XXXIII. neurofarmakologické sympózium. 2001.
Opavský J. Problematika neuropatické bolesti a možnosti jejího ovlivnění. Regionální seminář neurologické kliniky FN a LF UP v Olomouci. 2001.
Opavský J. Strategie léčby nenádorových typů bolesti. Odborný seminář "Moderní trendy v léčbě bolesti v ambulantní praxi" pro sdružení praktických lékařů v Brně - PRO.MED.CS. 2001.
Opavský J. Strategie léčby nenádorových typů bolestí. Seminář pro praktické lékaře "Moderní trendy v léčbě bolesti v ambulantní praxi". 2001.
Opavský J. Terapie častějších druhů nenádorových bolestí. Odborný mezioborový seminář pro třebíčské lékaře. 2001.
Opavský J. Variabilita srdeční frekvence - od výzkumu do klinické praxe. III. odborný seminář s mezinárodní účastí Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech. 2001.
Opavský J. Význam magnézia v patogenezi a terapii bolestí hlavy. Sympozium o léčbě bolesti. 2001.
Opavský J. Analgetika a antirevmatika u chronické bolesti. Pracovní seminář lékařů Nemocnice TGM Hodonín. 2000.
Opavský J. Farmakologie a farmakoterapie bolesti. Tématický kurs-Chronická bolest. 2000.
Opavský J. Farmakoterapie bolesti. Tématický kurz-Chronická bolest a její léčba. 2000.
Opavský J. Farmakoterapie bolesti v ambulantní praxi. VII. kongres interní medicíny pro lékaře v praxi s mezinárodní účastí. 2000.
Opavský J. Farmakoterapie chronických nenádorových bolestí. Odborný seminář-Spolek lékařů ČLS JEP Vyškov. 2000.
Opavský J. Farmakoterapie chronických nenádorových bolestí. Odborný seminář Spolek lékařů ČLS JEP a OS ČLK Uherské Hradiště. 2000.
Opavský J. Farmakoterapie chronických nenádorových bolestí. Odborný seminář pro praktické lékaře pro dospělé. 2000.
Opavský J., Blahoušková E., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza chůze pacientů s koxartrózou II. stupně. XI. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Opavský J. Klinické aspekty a diagnostika diabetické autonomní neuropatie. Diabetologický a edukační centrum při II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. 2000.
Opavský J. Neurofyziologie řízení pohybu. Kurz Vojtovy metody pro fyzioterapeuty. 2000.
Opavský J. Neurologické aspekty chronické bolesti. Tématický kurs-Chronická bolest. 2000.
Opavský J. Obecná neurofyziologie a neurologická propedeutika. Kurz Vojtovy metody pro fyzioterapeuty. 2000.
Opavský J. Patofyziologie bolesti. Tématický kurz - Chronická bolest a její léčba. 2000.
Opavský J. Rozdíly ve farmakoterapii nociceptorové a neuropatické bolesti. II. Československé dialogy o bolesti. Neuropatická bolest. 2000.
Opavský J. Volně prodejná léčiva - léčba bolesti (analgetika a antipyretika a nesteroidní antirevmatika). Odborný seminář pro farmaceuty "Volně prodejná léčiva". 2000.
Opavský J., Rodová D., Velísková J., Janura M., Elfmark M. Vybrané aspekty neurorehabilitace Parkinsonovy nemoci. Regionální klinický neurologický seminář, FN Olomouc. 2000.
Opavský J. Vybrané novější poznatky z aplikované neurofyziologie v rehabilitaci. Odborný seminář Aktuality ve fyzioterapii. 2000.
Opavský J. Význam farmakoterapie bolesti v průběhu rehabilitace nemocných s artrózou. XI. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Časové hodnocení zapojování svalů při chůzi u pacientů s podkolenní protézou pomocí poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Uhlíř P., Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Opavský J., Janura M. Porovnání krokového cyklu u dvou typů protéz při chůzi pomocí povrchové poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Zaatar A., Uhlíř P., Smékal D., Opavský J., Janura M. Surface poly-EMG assessment of various patterns of muscle activation during gait in patients with prosthesis below the knee. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Yanac Paredes E. I., Opavský J., Branžovská R., Smékal D. The assessment of stereotype of hip extension using palpation and surface elektromyography methods. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Opavský J. The influence of important biological and psychological factors and physical activity on heart rate variability. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Uhlíř P., Opavský J. The influence of reflex massage on heart rate variability. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
RECENZE
OPAVSKÝ J. Hakl, M. a kol. Léčba bolesti. jedná se o monografii : Léčba bolesti. Současné přístupy k léčbě bolesti a bolestivých syndromů. 2011.
Opavský J. Lacigová, S. Diabetická neuropatie - Diabetic neuropathy. Posudek na habilitační práci. 2009.
Opavský J. Niedermayerová I. Profylaktická léčba migrény. Neurologie pro praxi. 2009.
Opavský J. Neurorehabilitace M. Lippertová-Grünerová. Neurologie pro praxi. 2006.
Opavský J. . Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2004.
Opavský J. Bušek, P. Diferenciální diagnostika synkop a náhlých pádů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2004.
Opavský J. Bušek, P. Vzájemná interakce autonomní nervové aktivity a elektroencefalogramu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2002.
Opavský J. Franěk, Miroslav. GABA-B agonista baklofen ovlivňuje přenos bolestivého signálu. Posudek Žádosti o udělní účelových finančních prostředků IGA MZ ČR. 2002.
Opavský J. Heller, J. Diagnostika nervově svalových funkcí a mechanického výkonu kosterního svalu. Posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu č. 1661/2001 Fondu rozvoje VŠ. 2002.
Opavský J. Hrachovina, Vladimír. Posturometrie, nové praktické cvičení ve výuce lékařské fyziologie. Oponentrní posudek pro závěrečné oponentní řízení projektu č. 2010/2001 fondu rozvoje VŠ. 2002.
Opavský J. Kršiak, Miloslav. Synergické interakce analgetik s neuropsychofarmaky. Posudek Žádosti o udělení účelových finančních prostředků IGA MZ ČR. 2002.
Opavský J. Martínková, J. Inovace výuky farmakologie v návaznosti na evrpský projekt EPHARNET. Oponentní posudek pro závěřečné oponentní řízení projektu č. 1731/2001 Fondu rozvoje VŠ. 2002.
Opavský J. Suchopár, J. a kol. Analgetika - antipiretika. Volně prodejná léčiva - samoléčení a odborný pohled. Edukafarm. 2002.
Opavský J. Suchopár, J. a kol. Nesteroidní protizánětlivé léky. Volně prodejná léčiva - samoléčení a odborný pohled. Edukafarm. 2002.
Opavský J. . Bolest. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Hluštík P., Mayer M., Heřman M., Kaňovský P., Opavský J. Význam funkční MRI pro klinickou rehabilitaci. 2005.
ZPRÁVA
Kolisko P., Jandová D., Slováček K., Machálek Z., Opavský J., Salinger J. Vliv lokální chladové stimulace na změny variability tepové frekvence a jejich analýza metodou spektrální analýzy variability tepové frekvence. Výzkumná zpráva. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
YANAC PAREDES FTK Kinantropologie 2010
ZAATAR FTK Kinantropologie 2010
ŠLACHTOVÁ FTK Kinantropologie 2012
JANČÍKOVÁ FTK Kinantropologie 2018
UHLÍŘ FTK Kinantropologie 2013
ZATLOUKAL FTK Kinantropologie 2013
MACHÁČKOVÁ FTK Kinantropologie 2011
NEUMANNOVÁ FTK Kinantropologie 2011
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)