Mgr. Jiří Novotný

Employee photo
Contact

585636406

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

2.19

věd. prac. ob. matematiky

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 10:00–11:00 2.19
Tuesday 14:00–15:00 2.19
ČLÁNEK
Botek M., Krejčí J., Novotný J., Neuls F. Effect of modified method of autonomic nervous system assessment on results of spectral analysis of heart rate variability. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Možnosti monitorování držení těla a trajektorie pohybu diagnostickým systémem DTP-2. Česká antropologie. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Využití diagnostického systému DTP-2 v kinantropologii. Tělesná kultura. 2004.
Salinger J., Pumprla J., Vychodil R., Stejskal P., Opavský J., Novotný J., Bula J. Microcomputer system for telemetric assessment of short term heart rate variability in time and frequency domain, type VariaCardio TF4. In Murray A., Arzbaecher R. (Eds.) Computers in Cardiology. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Szotkowská J., Štěpaník P., Novotný J. Capabilities of application of the diagnostic system DTP-2 for monitoring of static and dynamic parameters of human body segment. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. Diagnostic system, type VarCor PF, for non-invasive assesment of the function of the autonomic nervous systems. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. Diagnostic system, type VarCor PF, for non-invasive assesment of the function of the autonomic nervous systems. Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech-od teorie ke klinické praxi. 2004.
Kolisko P., Krejčí J., Salinger J., Novotný J. Evaluation of the shape and function of the spine by means of DTP-2 diagnostic system. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Monitoring of the trajectory of a moving human body's segment by means of the diagnostic system DTP-2 [Abstract]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Urban J., Štěpaník P., Novotný J. Monitoring of the trajectory of a moving human body's segment by means of the diagnostic system DTP-2 [CD]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Physical and technical principles of the diagnostic system DTP-2 used for diagnostics of posture and deformity of the spine. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewicz M., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Elfmark M., Bula J. System type VarCor PF for non-invasive diagnostics of the heart rate variability and of the respiratory rate. In Salinger J. (Eds.) Heart rate variability and its assessment in biomedical fields - from theory to clinical practice. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewicz M., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Elfmark M., Bula J. System type VarCor PF for non-invasive diagnostics of the heart rate variability and of the respiratory rate. Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech-od teorie ke klinické praxi. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Využití diagnostického systému DTP-2 v kinantropologii [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. Diagnostics system, type VarCor PF, for non-invasive assesment of the function of the autonomic nervous systems. Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských oborech - od teorie ke klinické praxi. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí. Sborník článků a abstrakt. 2003.
Kolisko P., Rojková P., Salinger J., Fiedler M., Novotný J. Objektivizace změn kvality posturálních funkcí vlivem sestavy korekčních cviků u osob s laterálními poruchami statiky těla. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
Salinger J., Novotný J., Vychodil R. Telemetric diagnostic system for measurement of time parameters of gait. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Kolisko P., Salinger J., Novotný J., Fiedler M., Můčková A., Rychlý M., Kříž J. Změny tvaru a statiky páteře v různých variantách stoje a jejich diagnostika polohovým snímačem. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
KNIHA - CELEK
Novotný J. E-bezpečí. 2018.
Kolisko P., Salinger J., Krejčí J., Novotný J., Szotkowská J. Hodnocení tvaru a funkce páteře s využitím diagnostického systému DTP-1,2. Hodnocení tvaru a funkce páteře s využitím dianostického systému DTP-1,2. 2005.
ABSTRAKT
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. New diagnostics system, type VarCor PF5, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. Clinical Autonomic Research. 2003.
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. New diagnostics system, type VarCor PF5, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. Clinical Autonomic Research. 2003.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Salinger J., Stejskal P., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. . 5th European federation of autonomic societies (EFAS) meeting. 2003.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Physical and technical principles of the diagnostic system DTP-2 used for diagnostics of posture and deformity of the spine. 3rd international conference movement and health. 2003.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Štěpaník P., Salinger J., Novotný J., Stejskal P., Krejčí J. Diagnostic system, type VarCor PF7, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Salinger J., Stejskal P., Štěpaník P., Kolisko P., Elfmark M., Novotný J., Gwozdziewiczová S., Krejčí J. The possibility of the diagnostics of breathing frequency based on an ECG signal. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
SOFTWARE
Šlachta R., Novotný J. Program DIFIP 3.0.0.0 - Software pro hodnocení diagnostiky fitness profilu. offline application. 2009.
Novotný J., Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P. WinPat3 - Diagnostický systém pro vyšetření tvaru páteře. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)