RNDr. Jiří Kratochvíl

Avatar
Contact

585636260, 585636257

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 3.19

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Člen AS fakulty (18. 1. 2011 – )

Odborná komise

  • Kolegium děkana (člen, 2012–2013)

Mezinárodní organizace

  • International University Sports Federation - Technical Commettee (předseda, 1996–2011)

Státnicová komise

  • ¨Studijní obor rekreologie Bc studium (člen, 1990–2012)

Jiné komise a orgány

  • Český svaz kanoistů Praha (místopředseda, 1992–2004)
  • Sportovní klub Univerzity Palackého - oddíl kanoistiky (místopředseda, 2010–2012)
  • Sportovní klub Univerzity Palackého - oddíl kanoistiky (předseda, 1978–2010)
  • Český svaz kanoistiky - DV - předsednictvo, komise mládeže, zodpovědný trenér RDJ (předseda, 1980–2012)
  • Vedoucí licenčního programu Vodní turistika a rafting - školitel (předseda, 1995–2013)
  • Zodpovědný trenér RDJ a předseda komise mládeže ČSK-DV (předseda, 1980–2013)
ČLÁNEK
Sigmund M., Rozsypal R., Kudláček M., Kratochvíl J., Sigmundová D. Influence of one-year sport activities on the changes in morphological parameters and somatotypes in the current junior members of the Czech national whitewater slalom team. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Janura M., Kratochvíl J., Lehnert M., Vaverka F. An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Kratochvíl J. Orientujeme na cestu, nikoliv jen na cíl. Kánoe, raft, kajak. 2003.
Bunc V., Kratochvíl J., Bílý M. Hodnocení rychlostních a vytrvalostních předpokladů vodních slalomářů v terénu. Česká kinantropologie. 2000.
Dohnal T., Kratochvíl J., Hanuš R. Charakteristika profese. Hlásí se policie. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kratochvíl J. The evolution of an holistic process in sport training. In Milanovič D., Prot F. (Eds.) 4th international scientific conference on kinesiology Science and profession - challenge for the future, proceedings book. 2005.
Kratochvíl J. Koučování jako manažersko-pedagogický proces ve sportovním tréninku. In Skoumal J. (Eds.) Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
Kratochvíl J., Rozsypal R. Sport training as a component of the educational system. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Bílý M., Bunc V., Kratochvíl J. Hodnocení rychlostních a vytrvalostních předpokladů vodních slalomářů v terénu. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Dohnal T., Kratochvíl J., Kotíková H., Hanuš R., Stejskal P. Koncepce oborového studia rekreologie. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: sborník z VII. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí. 2001.
Kratochvíl J., Skoumal J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Janura M., Kratochvíl J., Stromšík P., Kubů P. Kinematic analysis of forward stroke at wild water kayak paddling. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Dohnal T., Stejskal P., Hrabovský M., Kotíková H., Kratochvíl J., Hanuš R. Recreology studies at the Faculty of Physical Culture of Palacky University in Olomouc. Sport management SM 2000. 2000.
KNIHA - CELEK
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Jirásek I., Hanuš R., Kratochvíl J. Zážitková pedagogika a rekreologie. In Dohnal T. (Eds.) Tři dimenze pojmu rekreologie (vědní disciplína, obor studia, studijní předmět). 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kratochvíl J. Rekreologie - "Na cestě ...". Rekreologie ...na cestě: odborný pracovní seminář. 2005.
Kratochvíl J. The evolution of an holistic process in sport training. 4th international scientific conference on kinesiology Science and profesion - challenge for the future. 2005.
Kratochvíl J. Outdoor education as a component of the sport educational system. International symposium: Outdoor Sports Education. 2004.
Hanuš R., Kratochvíl J., Šebek L. Lifestyle management. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Kratochvíl J., Rozsypal R. Sport training as a component of the educational system. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Kratochvíl J., Pomykal J. The recreation and educational potential of national parks in the Czech Republic and the USA. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Kratochvíl J. Nepotřebuje sport "Bílou knihu?". Prožitek a tělesnost: mezinárodní konference. 2002.
Kratochvíl J., Skoumal J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Skoumal J., Kratochvíl J. Faktory olivňující aktuální mzdu sportovců. Sport management SM 2000. 2000.
Dohnal T., Stejskal P., Hrabovský M., Kotíková H., Kratochvíl J., Hanuš R. Recreology studies at the Faculty of Physical Culture of Palacky University in Olomouc. Sport management SM 2000. 2000.
Dohnal T., Kratochvíl J., Kotíková H., Hanuš J., Stejskal P. Study of recreology - conception of subject. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka: VII. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí na téma Optimální působení tělesné zátěže. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dohnal T., Kratochvíl J., Šlachta R. Rekreologie ...na cestě: odborný pracovní seminář. 2005.
Skoumal J., Dohnal T., Kratochvíl J., Hrabovský M. Sport management 2004: Sportovní management a marketing v České republice. 2004.
RECENZE
Kratochvíl J. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka ve vodním slalomu. Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka ve vodním slalomu. 2009.
PROJEKT
Hodaň B., Dohnal T., Hanuš R., Horák S., Kotíková H., Kratochvíl J., Langer F. Kombinovaná a distanční forma realizace studijního oboru "Rekreologie" se specializací "management volného času" a "pedagogika volného času" a studijního oboru "Management sportu a trenérství" a příprava magisterského studia pro oba obory. Rozvojové projekty MŠMT, Program 1 na podporu struktury, podprogram b) podpora vybraných studijních programů. .
Kratochvíl J., Hanuš R., Šebek L. Outdoor Education. Erasmus - Comenius: Číslo projektu 71609-CP-1999-1-SE-Comenius-C31. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)