prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636103

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 3.16

profesor

He is interested in philosophical aspects of physical culture (game and play, experience, body, movement), experience education and its methodology, problems of possible worlds and their ontological relevance

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Proděkan (9. 2. 2010 – 30. 4. 2016)
 • Člen VR fakulty (12. 3. 2010 – )
 • Člen oborové rady (12. 1. 2012 – 30. 4. 2016)

Vědecká společnost

 • European Association for the Philosophy of Sport (ostatní, 2008–)
 • International Association for the Philosophy of Sport (člen, 2002–2016)
 • British Philosophy of Sport Association (člen, 2002–2013)
 • Česká kinantropologická společnost (člen, 1998–)
 • Česká pedagogická společnost (člen, 2014–)
 • International Society for the Social Sciences of Sport (místopředseda, 2009–)

Vědecká rada

 • Vědecká rada FTVŠ UK Bratislava (člen, 2015–)
 • Vědecká rada FTK UP Olomouc (člen, 2010–)

Odborná komise

 • akademická sekce České olympijské akademie (člen, 2017–)

Redakční rada

 • Education and sport studies: scholarly book series (člen, 2011–)
 • Sport Studies (člen, 2011–)
 • Physical culture and sport: studies and research (člen, 2007–)
 • RUCH dla KULTURY / MOVEMENT for CULTURE (IRK-MC) (člen, 2007–)
 • Studia Humanistyczne (člen, 2008–)
 • Tělesná kultura (člen, 2002–)
 • Studia Sportiva (člen, 2007–)
 • Logos Polytechnikos (člen, 2010–)
 • Česká kinantropologie (člen, 2012–)
 • Fizička kultura / Physical culture (člen, 2012–)
ČLÁNEK
Jirásek I., Hanuš M. "General Frost": A Nature-Based Solution and Adventure Tourism: A Case Study of Snowshoeing in Siberia. Journal of Hospitality & Tourism Research. 2022.
Svoboda J., Jirásek I. Snowshoeing and winter camping as an experiential programme for physical education. Curriculum Studies in Health and Physical Education. 2022.
Jirásek I. Unsafe safety: the essence of challenge and experiential education as implicit religion. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 2022.
Jirásek I., Baďura P., King N., Pickett W., Michaelson V. Distinguishing between spiritual health and religious involvement as determinants of adolescent health in Canada and the Czech Republic. HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL. 2021.
Jirásek I. Outdoor education and becoming‑man. Journal of Outdoor and Environmental Education. 2021.
Jirásek I., Janošíková T., Sochor F., Češka D. Some specifics of Czech recreation and leisure studies’ students: Personality types based on MBTI. Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education. 2021.
Růžičková A., Jirásek I., Petr M. Vliv zimní expedice na změnu vnímání hodnotové orientace u vysokoškolských studentů: zkušenost z České republiky. Ido Movement for Culture-Journal of Martial Arts Anthropology. 2020.
Jirásek I., Hurych E. Experience of long-term transoceanic sailing: Cape Horn example. Journal of Outdoor Recreation and Tourism-Research Planning and Management. 2019.
Lee S., Jirásek I., Veselsky P., Jiraskova M. Gender and age differences in spiritual development among early adolescents. European Journal of Developmental Psychology. 2019.
Jirásek I., Hurych E., Oborný J. Hermenuticals of human movement and sport: Holism and harmony. Physical Culture and Sport, Studies and Research. 2018.
Dankulincová Veselská Z., Jirásek I., Veselský P., Jirásková M., Plevová I., Tavel P., Madarasová Gecková A. Spirituality but not religiosity is associated with better health and higher life satisfaction among adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018.
Jirásek I., Oborný J., Hurych E. The authentic and inauthentic sport in the hermeneutic and phenomenological perspectives. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2018.
Lee S., Jirásek I. Czech version of Spiritual Health Questionnaire development: a research note. Mental Health, Religion and Culture. 2017.
Jirásek I., Jirásková .., Majewská P., Bolcková M. Experiencing spiritual aspects outdoors in the winter: a case study from the Czech Republic using the method of systemic constellations. British Journal of Religious Education. 2017.
Jirásek I., Turcova I. The Czech approach to outdoor adventure and experiential education: the influence of Jaroslav Foglarʼs work. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 2017.
Jirásek I., Roberson DN., Jirásková M. The impact of families camping together: opportunities for personal and social development. Leisure Sciences. 2017.
Jirásek I., Veselský P., Poslt J. Winter outdoor trekking: spiritual aspects of environmental education. Environmental Education Research. 2017.
Michaelson V., Brooks F., Jirásek I., Inchley J., Whitehead R., King N., Walsh S., Davison CM., Mazur J., Pickett W. Developmental patterns of adolescent spiritual health in six countries. SSM -Population Health. 2016.
Jirásek I. Doxa a epistémé zážitkové pedagogiky. Pedagogika. 2016.
Jirásek I., Plevová I., Jirásková M., Dvořáčková A. Experiential and outdoor education: the participant experience shared through mind maps. Studies in Continuing Education. 2016.
Dvořáčková A., Šulcová M., Jirásek I. Analýza metodologických postupů publikovaných prací v oblasti zážitkové pedagogiky. Pedagogika. 2014.
Jirásek I. Pilgrimage – tourism continuum once again: matrix of sacred, spiritual and profane connectedness to authenticity. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. 2014.
Jirásek I., Roberson D., Jirásková M. Rodinné táboření: případová studie potenciálu osobnostního rozvoje. Sociální pedagogika. 2014.
Jirásek I., Jirásková M. Winter wandering on snow shoes as a non-religious pilgrimage. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology. 2014.
Jirásek I. Cyborgization of sport: the question of human naturalness. Leipziger Sportwissenschaftlich Beiträge. 2013.
Lišková R., Jirásek I. Specifičnost pohybu ve vodním prostředí z hlediska spirituality. Tělesná kultura. 2013.
Jirásek I. Verticality as non-religious spirituality. Implicit Religion. 2013.
Jirásek I., Hurych E. Pain and suffering in sport. Human Movement. 2012.
Jirásek I., Lüftnerová D. Vnímání spirituality českými plavci Total Immersion. Česká kinantropologie. 2012.
Jirásek I., Jirásková M. Dobrovolník a dobrodinec: paralely sociálního pracovníka a poutníka. Sociální práce / Sociálna práca. 2011.
Jirásek I. Fenomén sportovní smrti. Česká kinantropologie. 2010.
Jirásek I., Hlavinka P. Gymnosofia - moudrost nahoty. Filozofia. 2010.
Jirásek I., Hlavinka P. Gymnosofia – moudrost nahoty. Filozofia. 2010.
Jirásek I., Roberson D. The hero in victory and loss. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Jirásek I., Martin A., Turcová I. Games and Play: Jaroslav Foglar's influence on Czech education in nature. Horizons. 2009.
Jirásek I. Nahota v kontextu pohybové kultury. Tělesná kultura. 2009.
Jirásek I. Nakedness and movement culture. Physical culture and sport. Studies and research. 2009.
Kudláček M., Bocarro J., Jirásek I., Hanuš R. The Czech way of inclusion through an experiential education. Journal of Experiential Education. 2009.
Jirásek I. Čas a rytmus - Jan Sokol. Gymnasion. 2008.
Jirásek I. Čas na čas. Gymnasion. 2008.
Jirásek I. Je možno ve sportu nalézat dobro? Rozrazil. 2008.
Jirásek I. Movement in the context of Jaroslav Foglar's books and his pedagogical influence. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Jirásek I. Nomen - omen: kinanthropology vs. kinesiology. Studia humanistyczne. 2008.
Jirásek I. Nové knihy z oboru. Gymnasion. 2008.
Jirásek I. Peníze. Gymnasion. 2008.
Hopsicker P., Jirásek I. Selected philosophy of sport/movement culture texts in English and Slavonic (2007-2008). International Journal of Physical Education. 2008.
Jirásek I. ... a co nás ještě čeká. Gymnasion. 2007.
Jirásek I. Filosofie pohybových aktivit na východ od nás. Tělesná kultura. 2007.
Jirásek I. Foglar a Gymnasion. Bulletin PŠL: věstník Prázdninové školy Lipnice. 2007.
Jirásek I., Kudláček M. Inclusion in experiential education as a strategy for working with differentness. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Jirásek I. Od dobra ke kráse. Aperio. 2007.
Jirásek I. Přírůstky do antické police III. Gymnasion. 2007.
Hopsicker P., Jirásek I. Selected philosophy of sport/movement culture texts in English and Slavonic (2005-2006). International Journal of Physical Education. 2007.
Jirásek I. Terms for the naming of movement activities and their significance. Physical culture and sport. Studies and research. 2007.
Jirásek I. Existuje nějaká hranice růstu? Anthropos. 2006.
Jirásek I. Herní literatura. Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Hra. Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Kdo je vlastně osobnost? Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Knižní produkce Jana Krause. Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Přírůstky do antické police. In Jirásek I. (Eds.) Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Přírůstky do antické police II. Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Symbol jako tvořivá realizace. In Jirásek I. (Eds.) Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Tvořivost. In Jirásek I. (Eds.) Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Tvořivostní literatura. In Jirásek I. (Eds.) Gymnasion. 2006.
Jirásek I. Dobrodružství. Gymnasion. 2005.
Jirásek I. Erós. Gymnasion. 2005.
Jirásek I. Eros v českých vydavatelstvích. Gymnasion. 2005.
Jirásek I. Jan Sokol v nakladatelství Portál. Gymnasion. 2005.
Jirásek I., Frömel K. Nedodržování publikační etiky jako výraz intelektuální lenosti. Česká kinantropologie. 2005.
Jirásek I. Starořecká krása v lásce. Gymnasion. 2005.
Jirásek I. Výročí 100 (Burian). Gymnasion. 2005.
Jirásek I. Žabomyší válka. Gymnasion. 2005.
Jirásek I. From philosophy of sport to philosophical kinanthropology. International Journal of Physical Education. 2004.
Jirásek I. Gymnasion potřetí. Gymnasion. 2004.
Jirásek I. Héraklés a Sapfó. Gymnasion. 2004.
Jirásek I. Integrace. Gymnasion. 2004.
Jirásek I. Jak je možná filozofická kinantropologie. Česká kinantropologie. 2004.
Jirásek I. Vymezení pojmu zážitková pedagogika. Gymnasion. 2004.
Jirásek I. Kulturní souvislosti lidské tělesnosti. Česká kinantropologie. 2001.
Jirásek I., Křížová K. Umíte mluvit? Přesvědčivá argumentace je mocný nástroj komunikace. e-biz : nová ekonomika, nové příležitosti. 2001.
Jirásek I. Ontological dimension of extreme states of consciousness and the physical. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Jirásek I. Tělesnost a tělesná kutura. Česká kinantropologie. 2000.
Jirásek I. Marxism and spiritualy. Filosofický časopis. 1994.
Jirásek I. Nesubstanční ontologie Egona Bondyho. Filosofický časopis. 1994.
Jirásek I. Filosofie - pravda - moc? Česká mysl. 1992.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jirásek I. Zimní průniky: Akademické a volnočasové aktivity vysokoškolského učitele při pobytu v přírodě. In Navrátilová H. (Eds.) Vysokoškolský učitel – vzdělávání, praktiky, pozice. 2019.
Lehnert M., Chmelík F., Stierand J. Differences in sport training and coaching of Czech top level volleyball teams from the perspective of current knowledge and trends. In Jirásek I., Kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and physical culture in the miror of the social sciences. 2012.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. Lifestyle impacts on the expression of biomarkers of DNA damage. In Jirásek I., Kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. 2012.
Schwartzhoffová E. Social tourism – tourism and recreation in the light of social needs. In Jirásek I., kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and physical culture in the mirror of the social sciences. 2012.
Kotůlek J. WWOOF – sustainable tourism scheme: an interdisciplinary issue. In Jirásek I., Kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. 2012.
Jirásek I. Foglarovské inspirace: množství cest k interpretacím fenoménu Foglar. Sborník nezávislých foglarovců. 2009.
Jirásek I. Interpersonal quality of experience: literature as motivation for motor activities. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. 2009.
Jirásek I., Martin A., Turčová I. Jaroslav Foglar, summer camps, and Czech education in nature. In . (Eds.) Outdoor activities in educational and recreational programmes. 2009.
Jirásek I. Zážitková pedagogika - od plytkého rozptýlení k hloubce prožitků. Tři cesty k pedagogice volného času. 2009.
Jirásek I. Hra jako symbol mnohosti v jednotě. Jednota a mnohost. 2008.
Jirásek I. Intra- a interpersonalita prožitku a jeho role ve vzdělávání: příklad vlivu četby knih Jaroslava Foglara. In Kolář J., Lazarová B. (Eds.) K sobě, k druhým, k profesi. 2008.
Jirásek I. Nezakrytý pohled na osobnost instruktora. K30: konference o zážitkové pedagogice. 2007.
Jirásek I. Reflexe prožitku a zážitková pedagogika [CD]. K30: konference o zážitkové pedagogice. 2007.
Jirásek I. Experiential education is not only expeditions and games. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health ? proceedings. 2006.
Jirásek I. Is Finks phenomenology of game and play sufficiently radical? [Abstract]. 2nd annual conference British Philosophy of Sport Association. 2005.
Jirásek I. Prožitek a Heideggerova analýza autentické existence. In Kirchner J. (Eds.) Kontexty prožitku a kvalita života. 2005.
Jirásek I. Rozhraní mezi výchovou a rekreací v rámci outdoor management training a globalizující tendence trhu. In Hodaň B. (Eds.) Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 2005.
Jirásek I. Významová diference prožitek ? zážitek v českém jazyce. In Kirchner J. (Eds.) Kontexty prožitku a kvalita života. 2005.
Jirásek I. Experience and Heidegger´s analysis of authentic existence [Abstract]. 1st annual conference British Philosophy of Sport Association. 2004.
Niederlová M. Hiporehabilitace se zaměřením na jezdecký sport. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Zatloukalová J., Riegerová J. Charakteristika tělesné stavby u hráčů a hráček tréninkových středisek mládeže (TSM). In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Jirásek I. Kinantropologie versus kinesiologie a web of science. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Chmelík F. Kognitivní aspekty vyučovacích jednotek tělesné výchovy. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Jakubšová Z., Vaverka F. Komparace kvality odrazu u různých skupin hráček volejbalu. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Halamičková K., Mačáková I. Komparace 2 případových studií žáků s DMO v i nklusivní TV na 1. a 2. stupni ZŠ. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Jirásek I. Konference plná barev. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Mlíka R., Zeisbergerová K., Zlámalová K. Modifikace vizuální scény a její vliv na klidný bipedální stoj. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Jirásek I. Philosophical kinanthropology in Czech Republic. In Macura D., Hosta M. (Eds.) Philosophy of sport and other essays. 2004.
Žujová E., Stejskal P., Jakubec A., Pavlík F., Botek M. Řízení dýchání a variabilita srdeční frekvence [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Černek M. Tělesná kultura a filozofie New Age. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Alexanderová M., Zahradník D., Vaverka F. Test přesnosti hodu tenisovým míčem. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Bělka J. Uplatnění absolventů aplikované tělesné výchovy v praxi - pilotní studie. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Pavlík F., Stejskal P., Gaul-Aláčová P., Jakubec A., Žujová E., Botek M. Variabilita srdeční frekvence u pacientů s úzkostnými poruchami [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev: sborník z mezinárodní studentské vědecké konference v oboru kinantropologie. 2004.
Koubová N., Opavský J. Vizuální hodnocení chůze osob se svalovými dysbalancemi. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Vyjídáková K., Dvořáková T. Vliv rychlosti pohybu na změny motoriky hřbetu koně v kroku. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Krejčí J., Salinger J., Kolisko P., Štěpaník P., Novotný J. Využití diagnostického systému DTP-2 v kinantropologii [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Botek M., Stejskal P., Jakubec A., Žujová E. Využití metody SA HRV jako prostředku zvyšující efektivitu sportovního tréninku [Abstract]. In Jirásek I. (Eds.) Konference plná barev. 2004.
Jirásek I. Gymnasion:časopis pro zážitkovou pedagogiku. In Kirchner J., Kavalíř P. (Eds.) Prožitek a tělesnost. 2003.
Jirásek I. Je Finkova analýza hry dostatečně radikální? In Hanuš R. (Eds.) Fenomén hry: teoretické a metodické příspěvky k tématu hry. 2003.
Jirásek I. Mezinárodní organizace pro filosofické a sociologické aspekty kinantropologie. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Jirásek I. Mimotělesné prožitky. In Kirchner J., Kavalíř P. (Eds.) Prožitek a tělesnost. 2003.
Jirásek I. Noetika v tělesné kultuře - pravda těla. In Hogenová A., Prázný A. (Eds.) Prostory porozumění - výchova, umění, sport. 2003.
Jirásek I. Od filosofické antropologie k filosofické kinantropologii. In Leška D., Oborný J. (Eds.) Telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. 2003.
Jirásek I. Ontology of experience and extreme sports. 31st annual meeting of the International Association for the Philosophy of Sport. 2003.
Jirásek I. Philosophical Kinanthropology in Czech Republic. International conference on philosophy of sport. 2003.
Jirásek I. Could physical culture be interesting for philosophers? 30th annual meeting of the International Association for the Philosophy of Sport. 2002.
Kirchner J., Jirásek I. Časopis pro zážitkovou pedagogiku - výzva ke spolupráci. In Nosek M., Pyšný L. (Eds.) Pohyb a výchova. 2002.
Jirásek I. Časovost času volného (disponibilní čas). In Hodaň B. (Eds.) Volný čas a jeho současné problémy. 2002.
Jirásek I. Recenze soudobých filozofických analýz v kinantropologii: Česko-Slovensko-Polský region. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Jirásek I. Filosofické analýzy v souboru kinantropologických věd. Humanitní základy kinantropologických studií. 2001.
Jirásek I. Jinakost transcendentní. K problematice jinakosti: Sport, olympismus, nacionalismus a sjednocení Evropy. 2001.
Jirásek I. Olympijské ideály a možnosti jejich filosofického, resp. religionistického pojetí. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 2. 2001.
Jirásek I. Ontologické aspekty prožitku. Prožitek v kontextu dnešní doby. 2001.
Jirásek I. Fair play a postmoderní společnost. Olympijské ideály v současném světě. 2000.
Jirásek I. Možnosti filosofické explikace kulturního subsystému tělesná kultura. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Jirásek I. . In Horák S. (Eds.) Philosophy of physical culture. 1997.
KNIHA - CELEK
Jirásek I., Němec J., Macků R. Foglar v nás: Záhada hlav a lomu. 2021.
Sigmund E., Sigmundová D., Šnoblová R. Hry do školní družiny pro rozvoj tvořivého a logického myšlení, spolupráce a komunikace mezi dětmi. In Jirásek I. (Eds.) Hry do školní družiny pro rozvoj tvořivého a logického myšlení, spolupráce a komunikace mezi dětmi. 2010.
Jirásek I. Zet: Miloš Zapletal. In Jirásek I. (Eds.) 2010.
Fenomén Foglar. In Jirásek I. (Eds.) Fenomén Foglar. 2007.
Jirásek I. Ideové podloží rekreologie. Ideové podloží rekreologie. 2007.
Jirásek I. Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. 2005.
Jirásek I. Filosofie a tělesná kultura [On-line]. Filosofie a tělesná kultura [On-line]. 2003.
Jirásek I. Prožitek a možné světy. Prožitek a možné světy. 2001.
Hanuš R., Jirásek I. Výchova v přírodě. Výchova v přírodě. 1996.
KAPITOLA V KNIZE
Jirásek I., Turčová I. Experiential pedagogy in the Czech Republic. Experiential Learning and Outdoor Education: Traditions of Prctice and Philosophical Perspective. 2020.
Jirásek I. Transformative experience as a change of horizon. Experiential Learning and Outdoor Education: Traditions of Prctice and Philosophical Perspective. 2020.
Jirásek I. Rychlé šípy, „mundus imaginalis“ a implicitní náboženství. In Hošek P. (Eds.) Duchovní rozměr fenoménu Foglar. 2018.
Hopsicker PM., Jirásek I. Sport philosophy around the world. The Bloomsbury Companion to the Philosophy of Sport. 2014.
Hurych E., Jirásek I. Homo ludens - spiritualita jako prvek přirozené lidské hravosti. Spiritualita pohybových aktivit. 2013.
Hurych E., Jirásek I. Obecná charakteristika a celková metodologie výzkumu spirituality pohybových aktivit. Spiritualita pohybových aktivit. 2013.
Hurych E., Reguli Z., Jirásek I. Popis výzkumného souboru a charakteristika prostředí. Spiritualita pohybových aktivit. 2013.
Jirásek I. Spiritualita pohybových aktivit: vymezení diskursivního přístupu. Spiritualita pohybových aktivit. 2013.
Hanuš R. Struktura popisu. In Jirásek I. (Eds.) Zážitková pedagogika a výchova v přírodě. 2013.
Jirásek I. Cultural and Social Influence on the Shape of Philosophy of Sport: The Case of Phenomenology. Sport in the context of social and cultural changes. 2011.
Jirásek I. Pilgrimage as a form of physical and movement spirituality. In Perry J., Nesti M., Watson N. (Eds.) Theology, Ethics and Transcendence in Sports. 2011.
Jirásek I. The forgotten paradigm: spirituality of games and play. In . (Eds.) Philosophy of sport: international perspectives. 2010.
Jirásek I., Hanuš R., Kratochvíl J. Zážitková pedagogika a rekreologie. In Dohnal T. (Eds.) Tři dimenze pojmu rekreologie (vědní disciplína, obor studia, studijní předmět). 2009.
Jirásek I. An experience and Heideggers´s analysis of authentic existence. In Sheridan H., Howe L., Thompson K. (Eds.) Sporting reflections: some philosophical perspectives. 2007.
Jirásek I. Constitutive aspects of tourist's and pilgrim's behaviour. In Kosiewicz J. (Eds.) Social and cultural aspects of sport. 2007.
Jirásek I. Extreme sports and the ontology of experience. In McNamee M. (Eds.) Philosophy, risk and adventure sports. 2007.
Jirásek I. Konstitutivní prvky chování u turisty a poutníka. In Kosiewicz J. (Eds.) Społeczne i kulturowe wartości sportu. 2007.
Jirásek I. Očima zážitkové pedagogiky. In Jirásek I. (Eds.) Fenomén Foglar. 2007.
Jirásek I. Prototyp zážitkového pedagoga. In Jirásek I. (Eds.) Fenomén Foglar. 2007.
Jirásek I., Elfmark M., Sigmundová D., Křen F. Vztah četby knih Jaroslava Foglara a pohybové aktivity. In Jirásek I. (Eds.) Fenomén Foglar. 2007.
Jirásek I. Anthropology, sport and philosophy. In Kosiewicz J., Jaczynowski L. (Eds.) Physical activity in integrating Europe. 2004.
Jirásek I. Otology of esperience and extreme sports. In Kosiewicz J.. (Eds.) Sport in the Mirror of the Values. 2003.
Jirásek I. Inventář herních zkušeností. In Janda J. (Eds.) Zlatý fond her I. 2002.
Jirásek I. Body in cultural contexts. Physical culture as a component of culture. 2001.
ABSTRAKT
Lehnert M., Chmelík F., Stierand J. Differences in sport training and coaching of Czech top level volleyball teams from the perspective of current knowledge and trends. In Najmanová K., Jirásek I. (Eds.) The Third Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport „Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences“. 2011.
KLIMEŠOVÁ I., Riegerová J., Jakubec A., Šafář M., Stejskal P., KAPUŠ O., PŠURNÝ M. Intervention programme focused on improving the quality of life of seniors. In Jirásek I., NAJMANOVÁ K. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
Jirásek I. Round table discussion: what can sport and social sciences expect from each other? The interaction of sport and society in the V4 countries: book of abstracts. 2011.
Jirásek I. Round table discussion: what can sport and social sciences expect from each other? The interaction of sport and society in V4 countries: book of abstracts. 2011.
Formánková S., Bělka J., Jalůvková B. Sport interests and preferences of applicants of study forms at Faculty of Physical Culture at Palacky University in Olomouc. In Jirásek I. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences (Abstract). 2011.
Jirásek I. Cultural and social influence on shape of philosophy of sport. British Philosophy of Sport Association 6th annual conference. 2009.
Jirásek I. Nakedness and movement culture. Social Sciences towards Contemporary Sport: Book of Abstracts. 2009.
Jirásek I. Forgotten paradigm: Spirituality of the game and the play. Research Seminar for Sport Philosophy 2008. 2008.
Jirásek I. Constitutive aspects of tourist's and pilgrim's behavior. In Kosiewicz J. (Eds.) Międzynarodowe sympozjum naukowe Społeczne i kulturowe wartości sportu. 2007.
Jirásek I. Labyrinth as a challenge to wander [Abstract]. 4th Annual Conference British Philosophy of Sport Association. 2007.
Jirásek I. Pilgrimage as a form of physical and movement spirituality. Inaugural international conference on Sport and spirituality. 2007.
Jirásek I. Epistemology of Movement Culture: The Truth of the Body [Abstract]. 34th annual meeting of the International Association for the Philosophy of Sport. 2006.
Jirásek I. The hero in victory and loss [Abstract]. 3rd annual conference British Philosophy of Sport Association. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jirásek I. Etika ve výzkumu. 2019.
Jirásek I. Filosofie olympismu. 2017.
Jirásek I. Death as an outermost horizon of sport. 38th Annual Conference of the International Association for the Philosophy of Sport. 2010.
Jirásek I. Death as an Outermost Horizon of Sport. The Second International Society for the Social Science sof Sport Conference. 2010.
Jirásek I. Pain and suffering in sport. Filozoficzne i kulturowe aspekty cielesności. 2010.
Jirásek I. Cesta od vertigonálního růstu k prožitkovému spočinutí. Prožitek v psychologii sportu a v aktivitách v přírodě. 2009.
Jirásek I. Cultural and social influence on shape of philosophy of sport: the case of phenomenology. 6th annual conference British Philosophy of Sport Association. 2009.
Jirásek I. Disponibilita času volného: postmoderní inspirace starořeckým ideálem. 5. konference o výchově a volném čase. 2009.
Jirásek I. Nudity and movement culture. The first international Society for the social sciences of sport conference. 2009.
Jirásek I. Prožitek a jeho zařazení do pedagogického diskursu: výzva výzkumu. 9. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum. 2009.
Jirásek I. Forgotten paradigm: Spirituality of the game and the play. 36th annual conference of the International Association for the Philosophy of Sport. 2008.
Jirásek I. Hra jako průnik sakrálního a profánního. Mezinárodní konference Hry 2008. 2008.
Jirásek I. Interpersonal quality of experience: Literature as motivation for movement activities. 5th annual conference British Philosophy of Sport Association. 2008.
Jirásek I. Zážitková pedagogika - od plytkého rozptýlení k hloubce prožitků. Metodologická paradigmata pedagogiky volného času. 2008.
Jirásek I. Zážitková pedagogika a možnosti celoživotního vzdělávání na venkově. Vesnické komunitní školy jako nástroj rozvoje venkovské identity a kvality života v obcích. 2008.
Jirásek I. Constitutive aspects of tourist's and pilgrim's behavior. Społeczne i kulturowe wartości sportu. 2007.
Jirásek I. Labyrinth as a challenge to wander. 4th annual conference British Philosophy of Sport Association. 2007.
Jirásek I. Nezakrytý pohled na osobnost instruktora. K 30: zážitková pedagogika. 2007.
Jirásek I. Phenomenology and phenomenalism in the philosophy of sport. 35th Annual Meeting of the International Association for the Philosophy of Sport. 2007.
Jirásek I. Pilgrimage as a form of Physical and Movement Spirituality. Inaugural International Conference on Sport and Spirituality. 2007.
Jirásek I. Reflexe prožitku a zážitková pedagogika. K 30: zážitková pedagogika. 2007.
Jirásek I. . 5th international conference Movement and health. 2006.
Jirásek I. Epistemology of Movement Culture: the Truth of the Body. 34th Annual Meeting of the International Association for the Philosophy of Sport. 2006.
Jirásek I. Hra jako příklad mnohosti v jednotě. Jednota a mnohost: mezinárodní konference k osmdesátým narozením Karla Flosse. 2006.
Jirásek I. Má skauting šanci na dalších 100 let? 100 let skautingu ? a co bude dál? 2006.
Jirásek I. Symbol a symbolika hry. Sociálne súvislosti rozvoja športu a rekreacie v krajinách strednej Európy. 2006.
Jirásek I. The hero in victory and loss. 3nd annual conference British Philosophy of Sport Association. 2006.
Jirásek I. Zážitková pedagogika jako obrana proti plochosti jednorozměrného prožívání. 6. mezinárodní konference Prožitek ? zážitek ? zkušenost. 2006.
Jirásek I. . 2nd annual conference British Philosophy of Sport Association. 2005.
Jirásek I. Antropology, sport and philosophy. Physical activity in integrating Europe. 2004.
Jirásek I. Experience and Heidegger´s analysis of authentic existence. 1st annual conference British philosophy of sport association. 2004.
Sluka R. Hodnocení tělesného složení u obézních dětí a mládeže podstupujících léčbu ve státních lázních Bludov. In Jirásek I. (Eds.) Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie. 2004.
Botek M. Využití metody SA HRV jako prostředku zvyšující efektivitu sportovního tréninku. In Jirásek I. (Eds.) Mezinárodní studentská vědecká konference v oboru kinantropologie Konference plná barev. 2004.
Jirásek I. . 31st annual meeting of the International Association for the Philosophy of Sport. 2003.
Jirásek I. Jak je možná filosofická kinantropologie? Seminář České kinantropologické společnosti Jak dál s kinantropologií? 2003.
Jirásek I. Kinantropologie versus kinesiologie a Web of Science. Seminář katedry kinantropologie. 2003.
Jirásek I. Od filosofické antropologie k filosofické kinantropologii. Telesná výchova a šport v kultúre společnosti. 2003.
Jirásek I. Philosophical kinanthropology in Czech Republic. International conference on philosophy of sport. 2003.
Jirásek I. . Konference Thinking again! New approaches to the philosophy of sport. 2002.
Jirásek I. Časovost času volného (Disponibilní čas). Vědecké symposium Volný čas a jeho současné problémy. 2002.
Jirásek I. Gymnasion: Časopis pro zážitkovu pedagogiku. Konference Prožitek a tělesnost. 2002.
Jirásek I. Mezinárodní organizace pro filosofické a sociologické aspekty kinantropologie. Vědecký seminář katedry kinantropologie. 2002.
Jirásek I. Mimotělesné prožitky. Konference Prožitek a tělesnost. 2002.
Jirásek I. Noetika v tělesné kultuře - Pravda těla. Mezinárodní konference Prostory porozumění ve výchově, umění a sportu. 2002.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Jirásek I. Religion and spirituality in sport. Oxford Research Encyclopedia of Psychology. 2018.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Gymnasion. In Jirásek I. (Eds.) Gymnasion. 2007.
Gymnasion. In Jirásek I. (Eds.) Gymnasion. 2005.
Gymnasion. In Jirásek I. (Eds.) Gymnasion. 2004.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Jirásek I. Filozofická kinantropologie. Habilitační práce. 2005.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
KOČEROVÁ FTK Kinantropologie 2021
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)