Mgr. Luděk Šebek, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636251

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

3.27

odborný asistent

1. Lecturing, research, and practice in the the area of outdoor sport activities - climbing, ski-touring, an mountain biking. 2. Lecturing and research, and practice in the areas of safety and risk management in outodoor activities. 3. Lecturing, research, and practice in area of reviewing, feedback and evaluation in outdoor activities and programs 4. Lecturing, research, and practice in the area of experiential program design and inovation.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Mezinárodní organizace

  • Experiential Educators Europe (člen, 2004–)

Jiné komise a orgány

  • Česká federace zaměstnavatelů v outdooru, z.s. (předseda, 2014–)
  • Ride2sCool, z.s. (tajemník, 2010–)
  • Horská služba České republiky (člen, 1997–)
ČLÁNEK
Hoffmannová J., Šebek L. Action sports lovers locked down due to COVID-19. Waikato Journal of Education. 2020.
Hoffmannová J., Šebek L., Allison P., Maina M., Toogood J. The struggle for individuality: Investigating a long-term pursuit of a lifestyle sport activity. Acta Gymnica. 2016.
Skoumal J., Šebek L. The Safety Factor in Outdoor Events. In Želigowski H. (Eds.) Gospodarka Rynek Edukacja. 2012.
Šebek L., Hoffmannová J., Maina MP., Maina JS., Kane JJ. Utilizing the Bicycle for Non-Traditional Activities within a Physical Education Curriculum. Strategies: A Journal for Physical and Sport Educators. 2012.
Šebek L. Inspiromat. Gymnasion. 2004.
Šebek L. Myšlenky prosáklé potem. Gymnasion. 2004.
Šebek L. Ne právě ideální skály. Gymnasion. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šebek L., Hoffmannová J. Fenomén X-sportů a aktivit ve vztahu k dopingu. In Slepička P. (Eds.) Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 2016.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. Lifestyle impacts on the expression of biomarkers of DNA damage. In Jirásek I., Kosiewicz J., Roberson D. (Eds.) Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. 2012.
Skoumal J. Bezpečnost při outdoorových aktivitách. In Šebek L. (Eds.) Outdoor 2011. 2011.
Šebek L., Hoffmannová J., Klímek O. Perception and interpretation of risk by the participants of experiential learning courses. In Džafič R. (Eds.) Sport turizam zdravlje, prvi medunarodni simpozij. 2009.
KNIHA - CELEK
Hoffmannová J., Šebek L., Válková H., Hodaň B., Klimešová I., Skoumal J. Fenomén X - sportů a aktivit. In Hoffmannová J., Šebek L. (Eds.) 2013.
Hodaň B., Šebek L., Tresterová P., Pokorná G., Chroustovská Š., Janečková E., Komínková P. Teorie a zkušenosti v přípravě a realizaci projektů. 2013.
Lehnert M., Psotta R., Janura M., Zemková E., Malý T., Hamar D., Zahálka F., Jandačka D., Vavák M., Neuls F., Hoffmannová J., Botek M., Šebek L. Anaerobic performance: Assessment and training. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Hoffmannová J., Klimešová I., Šebek L. Creating a shared space for freely chosen play in order to promote physical activity in pre-primary and primary education. In Antala B., Demirhan G., Carraro A., Oktar C., Oz H., Kaplánová A. (Eds.) Physical education in early childhood education and care: Researches – best practices – situation. 2019.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Perspektiva svobodně zvolené hry dítěte ve školním prostředí. In Švamberk Šauerová M. (Eds.) Přínosy a možnosti využití učení prožitkem a výchovy v přírodě v aktuálním edukačním kontextu i v historických souvislostech. 2019.
Šebek L., Hoffmannová J., Klimešová I., Maina M., Schlegel Maina J. Benefits and challenges of promoting bicycle transport in Czech primary school children through the Ride2sCool multiple-player community project. In Colella D., Antala B., Epifani S. (Eds.) Physical education in primary school. 2017.
Šebek L., Hoffmannová J., Jandová S., Dohnal T. Sustainable outdoor play arena development: addressing potential environmental conflicts of single trail biking as a postmodern form of nature-based tourism. Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. 2015.
Šebek L. Komerční a mediální kontext. Fenomén X-sportů a aktivit. 2013.
Šebek L. Subkulturní, sociální a komunitní kontext. Fenomén X-sportů a aktivit. 2013.
ABSTRAKT
Skoumal J., Šebek L., Pletnicki M. An update on liability issues in climbing activities. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2012.
ŠEBEK L., HOFFMANNOVÁ J. Lifestyle sports` alternative as a business article. Sport and Physical Culture in the Mirror of the Social Sciences. 2011.
Šebek L. Perception and interpretation of risk by the participants of experiential learning courses. Sport turizm zdravlje: Zbornik sažetaka [proceedings of abstracts]. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Škola přátelská dětské hře: adaptace britského modelu do českého prostředí. 2020.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. Praktická aplikace programu CAPS. 2019.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. Skutečně svobodně zvolená dětská hra. 2019.
Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L., Wittmannová J. Smoothie jako zdravá snídaně? 2018.
Šebek L. Ways to reflect the recent cultural and subcultural aspect affecting young peoples´learning preferrences in academic sport and recreation-related study programs. Ways to reflect the recent cultural and subcultural aspect affecting young peoples´learning preferrences in academic sport and recreation-related study programs. 2009.
Šebek L., Hoffmannová J. Wind In your hair. Experiential Educators Europe: mezinárodní konferece. 2009.
Šebek L., Maina M. Active ways of processing the experience in physical education. Konference Share the wealth. 2004.
Šebek L. Do wereally want to use the outdoors for sending our students Back to the 18th centry school. International symposium: Outdoor sports education. 2004.
Šebek L. Recent trends in the conduct of experiential education programs in the CR: účast na pódiové diskuzi. Mezinárodní konference Grenzgänge - Möglichkeiten und Erfarungen in der Erlebnispädagogik für Jugendliche in Europa. 2004.
Šebek L. Ten steps to pro-sociality in adventure education. Konference Old traditions and new trends in experiential education, Brathy Hall. 2004.
Hanuš R., Kratochvíl J., Šebek L. Lifestyle management. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Šebek L. The world behind the mirror. Reflexion and processing in experiential education programs. Movement and health : 3rd international conference. 2003.
Šebek L. Specifics of Outdoor Education. 4th Eurocongress, Other Ways of Learning. 2000.
RECENZE
Šebek L. Rohnke, K. Quicksilver. Gymnasion. 2004.
PROJEKT
Svoboda A., Šafaříková S., Wittmannová J., Hoffmannová J., Šebek L. GloKnoCo (Global Sport for Development and Peace Knowledge Collaborative: Using sport as a tool for social change). EK Erasmus+. 2020.
Kotíková H., Hanuš R., Šebek L. Education, teacher training. Socrates: Linköpings universitet, S Linkop101 SE 581 83 Linköping, Sweden. 2000.
Kratochvíl J., Hanuš R., Šebek L. Outdoor Education. Erasmus - Comenius: Číslo projektu 71609-CP-1999-1-SE-Comenius-C31. 2000.
PŘEKLAD
Vastag Z., Suhajda EV., Russel W., Burton L., Conibere K. Škola přátelská k dětské hře. Průvodce pro trenéry. In Klimešová I., Hoffmannová J., Šebek L. (Eds.) The Play-friendly School Label. A Training Guide. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)