Mgr. Vítězslav PRUKNER, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636504, 602328244

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

FTK Hynaisova 9

2.14

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Proděkan (9. 2. 2010 – )
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Prukner V. Komparace nejčastěji užívaných testových baterií při testování motorické výkonnosti dětí. In Pupiš M. (Eds.) Atletika 2019 - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2019.
Prukner V., Kučerová L. Analýza úrovně motorické výkonnosti u dětí na základních školách v Plzeňském kraji. In Pupiš M. (Eds.) Kondičný tréning v roku 2018. 2018.
Prukner V. Physical activity and sociopathological phenomena amongst children at elementary school. In Zvonař M., Sajdlová Z. (Eds.) Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology „Sport and Quality of Life“. 2018.
Novák J., Prukner V. Souvislosti řízení v ochraně obyvatelstva. In Konečný J. (Eds.) Krizové řízení a řešení krizových situací. 2018.
Novák J., Prukner V. Složitost krizového řízení prvků bezpečnosti se zaměřením na přípravu společnosti. In . (Eds.) Krizové řízení a řešení krizových situací. 2017.
Novák J., Prukner V. Bezpečnost řízení, řízení bezpečnosti. In . (Eds.) Souhrn příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2016. 2016.
Novák J., Prukner V. Bezpečnost společnosti a konflikty. In Zvaríková K., Kočišová K., Mišanková M. (Eds.) Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konference Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2014. 2014.
Prukner V. Vztah somatotypu k atletické, plavecké a gymnastické výkonnosti studentů tělesné výchovy na FTK UP v Olomouci. Atletika 2009 - mezinárodní recenzovaný vědecký sborník. 2009.
Prukner V. Analýza základních běžeckých parametrů ve sprinterské disciplíně běh na 60 metrů u vrcholových sprinterek v České republice [CD]. In Broďani J., Miškolci M. (Eds.) Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2008. 2008.
Prukner V., Machová I. Somatotyp a jeho vztah k atletické výkonnosti studentů tělesné výchovy na FTK UP v Olomouci [CD]. In Broďani J., Miškolci M. (Eds.) Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2008. 2008.
Machová I., Prukner V. Teorie sportovního tréninku vozíčkářů [CD]. In Broďani J., Miškolci M. (Eds.) Medzinárodná vedecká konferencia Atletika 2008. 2008.
Prukner V., Reich P. Monitoring of the selected motoric nad somatic parameters of the physical education students at the faculty of ohysical culture at Palacki univerzity in Olomouc. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Reich P., Prukner V., Viktorjeník D. Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol v Olomouckém kraji. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Prukner V., Lakatošová J. Analýza atletické výkonnosti a možnost predikce vybraných motorických parametrů u studentů TV na FTVS UK Praha, FSpS MU Brno. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Prukner V., Riegerová J. The summary of the selected motoric and somatic parameters of the physical education university students. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Prukner V. Dlouhodobá stabilita a predikční validita vstupní talentové zkoušky u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Formánková S., Prukner V., Nitka J. Možnost predikce výsledků gymnastického víceboje u studujících tělesné výchovy na FTK UP Olomouc na počátku a závěru devadesátých let. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Kováčová L., Prukner V. Stav, vývoj a možnost predikce atletické výkonnosti u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
KNIHA - CELEK
Prukner V., Novák J. Základy managementu. In Brechta B., Konečný J. (Eds.) 2019.
Prukner V., Novák J. Základy managementu. 2014.
Prukner V. Atletika 1. 2013.
Prukner V. Atletika 2. 2013.
Prukner V. Atletika 3. 2013.
Prukner V., Machová I. Didaktika atletiky. 2012.
Prukner V., Machová I. Didaktika školní atletiky. 2011.
ABSTRAKT
Novák J., Prukner V. Bezpečnost společnosti a konflikty. In Spuchľaková E., Kočišová K., Mišanková M. (Eds.) Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2014. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Prukner V. Skokanské disciplíny. 2019.
Prukner V. Atletické víceboje. 2018.
Prukner V., Kováčová L., Machová I. Testování motorické výkonnosti u dětí na 2. stupni ZŠ. 2014.
Prukner V. Atletická štafeta - jediná kolektivní atletická disciplína. 7. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2007. 2007.
Prukner V. Organizace sportovních akcí - možný zdroj příjmů školy. 7. pracovní setkání tělovýchonvných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2007. 2007.
Prukner V. Analýza atletické výkonnosti a možnost predikce vybraných motorických parametrů u studentů TV na FTVS UK Praha, FSpS MU Brno. Mezinárodní vědecký seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí TV a sportu. 2004.
Prukner V. . Mezinárodní seminář Pohyb a zdraví. 2003.
Prukner V. Stav atletické výkonnosti u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. Mezinárodní konference Nové poznatky v atletice. 2003.
Prukner V. Založení firmy se zaměřením na sport a TV činnost. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2003. 2003.
Prukner V. Dlouhodobá stabilita a predikční validita vstupní talentové zkoušky u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. 4. mezinárodní vědecká konference Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Kováčová L., Machová I., Prukner V. Školení trenérů 3. třídy - 1. část. 2016.
Kováčová L., Machová I., Prukner V. Školení trenérů 3. třídy - 2. část. 2016.
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Viktorjeník D., Prukner V., Michal J. Komparace habituálního a extrémního pohybového týdne u plavců mladšího školního věku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Prukner V., Viktorjeník D. Stav, vývoj a možnost predikce plavecké výkonnosti u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Prukner V. Možnost predikce výsledků gymnastického víceboje u studujících tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. I mladí vědci mají své dny: studentská vědecká konference. 2002.
PROJEKT
Viktorjeník D., Prukner V. Inovace trsu předmětů kurzovní výuky v zimní přírodě. Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta tělesné kultury. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)