Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.

Employee photo
Contact

585636511

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

Hynaisova 9

2.08

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Odborná komise

  • Metodická komise Českého svazu plaveckých sportů (člen, 2011–2020)

Jiné komise a orgány

  • Krajský plavecký svaz olomouckého kraje (předseda, 2006–2020)
ČLÁNEK
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Využití křivky srdeční frekvence v plaveckém tréninku. Tělesná výchova a sport mládeže. 2003.
Viktorjeník D., Bank L., Neuls F. Stanovení cílového času pro trénink plavce vytrvalce. Tělesná výchova a sport mládeže. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kunicki M., Viktorjeník D. Plywanie rekreacyjne a poziom wybranych elementów sprawnosci koordynacyjnej. In Cholewa J. (Eds.) Rekreacyjna aktywność fizyczna. 2014.
Viktorjeník D. Pohybová aktivita plavců mladšího školního věku [CD]. Zborník vedeckých prác Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie. 2010.
Formánková S., Viktorjeník D. Proč si maturanti volí studium studijního programu Tělesná výchova a sport [CD]. Šport a zdravie 2009. 2009.
Viktorjeník D., Formánková S. Analýza skladby pohybové aktivity plavců mladšího školního věku: typ dne pohybové aktivity plavců [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie 2008. 2008.
Formánková S., Viktorjeník D. Pohybová aktivita v týdenním režimu žáků [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Šport a zdravie 2008. 2008.
Viktorjeník D. Analýza skladby pohybové aktivity plavců mladšího školního věku [CD]. In Broďani J., Horička P. (Eds.) Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia. 2007.
Reich P., Prukner V., Viktorjeník D. Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol v Olomouckém kraji. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Dub J., Viktorjeník D. Problémy při pořádání soustředění plaveckých sportovních tříd [CD]. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Viktorjeník D., Dub J., Reich P. Skladba pohybové aktivity a inaktivity plavců mladšího školního věku. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Reich P., Viktorjeník D. Sportovní zájmy a pohybová aktivita žáků na prvním stupni základních škol. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Individualizace ve sportovním tréninku v plavání mládeže. In Nosek M. (Eds.) Pohyb a výchova. 2004.
Viktorjeník D., Neuls F., Svozil Z. Individuální monitoring srdeční frekvence plavců. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Viktorjeník D., Bank L. Stanovení cíleného času pro trénink plavce vytrvalce. Sborník referátů z 3. mezinárodní vědecké konference Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí. 2001.
Neuls F., Viktorjeník D., Frömel K., Sigmund E. Vybrané aspekty činnosti tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřených na plavání. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Bank L., Viktorjeník D. Využití Polar Sportesteru při plaveckém tréninku. Problematika plavání a plaveckých sportů II. 2001.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Viktorjeník D., Dub J., Kunicki M., Svozil Z. Plavání (teorie, didaktika, trénink). In Černý M., Fleško J. (Eds.) 2018.
Neuls F., Bank L., Viktorjeník D., Fleško J., Dub J. 75 let plaveckého oddílu v Olomouci (1943−2018). 2018.
Kunicki M., Cholewa J., Viktorjeník D. Plywanie jako forma aktywnosci sportowo - rekreacyjnej. 2016.
Lehnert M., Kudláček M., Bělka J., Háp P., Neuls F., Hůlka K., Viktorjeník D., Langer F., Kratochvíl J., Rozsypal R., Šťastný P. Sportovní trénink I. 2014.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání. 2013.
Neuls F., Svozil Z., Viktorjeník D., Dub J. Plavání – příručka pro studující tělovýchovné obory. 2013.
Dvořák L., Bank L., Neuls F., Fleško J., Viktorjeník D. 70 let olomouckého plavání (1943−2013). 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Cholewa J., Ostrowka A., Kunicki M., Viktorjeník D. Polioptimization in sports training. In Cholewa J., Uher I., Kunicki M., Šulc I., Gallo P., Kaško D. (Eds.) Physical Activity and Functional Efficiency in Sport and Recreation. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Viktorjeník D. úvod do studia plavání. 2020.
Viktorjeník D. Výběr talentů. 2015.
Viktorjeník D. Analýza skladby pohybové aktivity plavců mladšího školního věku. Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia. 2007.
Neuls F., Viktorjeník D. Vodní pólo. Těloolomouc ? Tělíčkoolomouc 2005. 2007.
Viktorjeník D. Aplikace prvků sportovního tréninku v hodinách TV. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2003. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Bělka J., Dub J., Kováčová L., Buben J. Těloolomouc2019. 2019.
Viktorjeník D., Štefl L. Plavecký seminář. 2016.
Viktorjeník D., Dub J. Seminář trenérů plavání III. třídy. 2016.
Viktorjeník D., Dub J. Seminář trenérů plavání III. třídy. 2016.
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Viktorjeník D., Prukner V., Michal J. Komparace habituálního a extrémního pohybového týdne u plavců mladšího školního věku. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Viktorjeník D., Dub J. Kondiční a tréninková příprava v plavání. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Dub J., Viktorjeník D. Organizace, plánování a řízení sportovního tréninku. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Prukner V., Viktorjeník D. Stav, vývoj a možnost predikce plavecké výkonnosti u studentů tělesné výchovy na FTK UP Olomouc. In Hůlka K., Neuls F. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2006.
Bank L., Viktorjeník D., Neuls F. Technika a didaktika jednotlivých plaveckých způsobů. Školení trenérů III. třídy. 2006.
Buben J., Viktorjeník D. Tělesná stavba jako kritérium výběru vhodných jedinců pro sportovní gymnastiku. In Michal J. (Eds.) Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2006.
Neuls F., Viktorjeník D., Bank L. Plavání 2. LMS Unifor. 2005.
Neuls F., Bank L., Viktorjeník D. Plavání. LMS Unifor. 2004.
RECENZE
PROJEKT
Viktorjeník D., Prukner V. Inovace trsu předmětů kurzovní výuky v zimní přírodě. Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta tělesné kultury. 2019.
Bělka J., Háp P., Viktorjeník D., Kováčová L., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). FTK UP Olomouc. 2016.
Bělka J., Háp P., Kováčová L., Viktorjeník D., Buben J. Inovace trsu předmětů Sportovních specializací 1 (fotbalu, házené, basketbalu, plavání a atletiky). Univerzita Palackého v Olomouci (FRUP). 2015.
Viktorjeník D., Svozil Z., Neuls F. Individualizace řízení sportovního tréninku plavců. FTK UP v Olomouc, vnitřní grant. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)