Mgr. Martina Šlachtová, Ph.D.

Avatar
Contact

585636319

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NA 1.14

odborný asistent

Functions & membership in academic & non academic bodies:

Vědecká společnost

  • Česká kinezilogická společnost (tajemník, 2015–)
  • Česká kineziologická společnost (člen, 2011–)

Státnicová komise

  • Katedra fyzioterapie FTK UP Olomouc (člen, 1996–)

Jiné komise a orgány

  • rozvrhová komise FTK UP (člen, 2013–)
  • Společnost Parkinson, o.s. (člen, 2005–)
ČLÁNEK
Hok P., Opavský J., Labounek R., Kutín M., Šlachtová M., Tüdös Z., Kaňovský P., Hluštík P. Differential Effects of Sustained Manual Pressure Stimulation According to Site of Action. Frontiers in Neuroscience. 2019.
Neumannová K., Koblížek V., Šlachtová M., Dupalová D., Zmeškalová D., Michalčíková T., Kopecký M., Nevoránek L. Úroveň pohybových aktivit u žen s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia Pneumologica et Phthiseologica. 2019.
Opavský J., Šlachtová M., Kutín M., Hok P., Uhlíř P., Opavská H., Hluštík P. The effects of sustained manual pressure stimulation according to Vojta therapy on heart rate variability. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2018.
Neumannová K., Dupalová D., Šlachtová M., Dvořák R. Vliv rehabilitační léčby na ventilační parametry a sílu dýchacích svalů u pacientky s Parkinsonovou nemocí. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. 2018.
Dupalová D., Šlachtová M., Neumannová K., Doleželová EI., Magátová M., Sečkařová L. Klinické hodnocení rovnováhy u pacientů s Parkinsonovou nemocí v fyzioterapeutické praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017.
Šlachtová M., Umlaufová K., Dupalová D., Neumannová K. Poruchy posturální stability a kognice u pacientů s Parkinsonovou nemocí – možnosti testování v rehabilitaci. Rehabilitácia. 2017.
Neumannová K., Dvořák R., Šlachtová M., Procházková M. Snížená síla dýchacích svalů - jedna z možností příčin dušnosti u pacientů s poruchami dýchání. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Klimešová I., Šlachtová M. Strava v prevenci Parkinsonovy choroby. Praktický lékař. 2015.
Dupalová D., Šlachtová M., Doleželová E. Možnosti využití aktivních videoher v rehabilitaci. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Šlachtová M., Neumannová K., Dupalová D. Signs of abnormal motor performance in preschool children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Klimešová I., Neumannová K., Šlachtová M. Snídaně jako determinanta hmotnosti u dětí ve věku 9–10 let. Česko-slovenská pediatrie. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M. Usnadnění expektorace pomocí airway clearance techniques u nemocných s výrazným oslabením dýchacích svalů. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M. Po odstranění adenoidní vegetace pomáhá rehabilitace. Medical Tribune. 2011.
Šlachtová M., Vajčnerová L. Vyšetření asymetrie páteře u předškolních dětí. Praktický lékař. 2011.
Šlachtová M. Testování hrubé motoriky dětí předškolního věku. Česká kinantropologie. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šlachtová M. Hodnocení hrubé motoriky dětí ve věku 4-6 let. In Opavský J. (Eds.) 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Neumannová K., Šlachtová M., Vařeková R., Vařeka I., Lang R. Vliv rehabilitační léčby na rozvíjení hrudníku u nemocných s obstrukčním typem ventilační poruchy. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Smékal D., Šlachtová M. Základy rehabilitace v léčbě bolesti. Léčba bolesti. 2013.
ABSTRAKT
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Voláková E., Zatloukal J., Kociánová J., Plutínský M., Koblížek V. Frail patients with COPD (grade 2/group B) are at higher risk of falls than non-frail patients with the same disease severity. European Respiratory Journal. Supplement. 2019.
Šlachtová M., Dupalová D. Nové postupy v pohybové léčbě nemocných s Parkinsonovou nemocí. Sborník abstrakt - XXIV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2017.
Šlachtová M., Dupalová D. Současné trendy v kinezioterapii u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Sborník abstrakt VI. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Šlachtová M., Elfmark M., Neumannová K. Rozdíly v pohybové strategii hrubě motorických dovedností u předškolních dětí. IX. Janskolázeňské sympozium, Sborník abstrakt. 2015.
Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Rozdíly v pohybové strategii předškolních dětí. Sborník abstraktů z mezinárodní konference konané 3.-4.10.2014 v Olomouci. 2014.
Dvořák R., Opavský J., Kantor L., Šlachtová M. Rozvoj motorických schopností détěte s transverzálním defekterm předloktí levé horní končetiny při použití myolelektrické protézy - případová studie. XXI. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2014.
Opavský J., Šlachtová M., Dupalová D. Terapeutické postupy a aktivity ovlivňující neuroplasticitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Plasticita mozku a rehabilitace. V čem je rehabilitace osob vyššího věku jiná? 2014.
Šlachtová M., Neumannová K., Dupalová D., Svoboda Z., Myšáková M., Klimešová I. The influence of different acoustic stimuli (metronome vs. song) on basic temporal and spatial variables and foot pressure distribution during gait in patients with Parkinson´s disease. Abstracts of the Eighteenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 2014.
Šlachtová M., Elfmark M., Neumannová K. Hodnocení hrubé motoriky dětí ve věku 4-6 let. Pediatrie pro praxi. 2013.
Opavský J., Dvořák R., Kantor L., Šlachtová M. Motor skills in child with a unilateral congenital below elbow deficiency performed with the use of myoelectric prosthesis - a case report. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Klimešová I., Miklánková L., Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Relationship between breakfast frequency and healthy body weight in children aged 9–10 years. Abstracts ISBNPA 2013. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M., Rydlová J., Kováčiková Z., Dvořáková D., Růžičková M., Jarošová Z. The effect of 4-week pulmonary rehabilitation programme on chest expansion in children with mild bronchial asthma disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Neumannová K., ZATLOUKAL J., Rýdlová J., Šlachtová M., Krejčová M., Růžičková M. Hodnocení rozvíjení hrudníku u dětí s bronchiálním astmatem. Studia pneumologica et phthiseologica. 2012.
Neumannová K., Zatloukal J., Rydlová J., Šlachtová M. Chest expansion in preschool-age children with mild bronchial asthma. European Respiratory Journal. Supplement. 2012.
Šlachtová M., Svoboda Z., Čuklovičová K., Neumannová K. Sledování základních charakteristik chůze a ADL u pacientů s Parkinsonovou chorobou v průběhu jejich onemocnění. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) XVIII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). 2011.
Šlachtová M., Neumannová K., Koutová Z., Chrobáková K. Hodnocení kvality hrubé motoriky předškolních dětí. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Šlachtová M., Dupalová D. Kinezioterapie u parkinsoniků. Sborník abstraktů III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Voláková E., Zatloukal J., Kociánová J., Plutínský M., Koblížek V. Frail patients with COPD (grade 2/group B) are at higher risk of falls than non-frail patients with the same disease severity. 2019.
Šlachtová M. Senzomotorická cvičení. 2018.
Lopes AA., Almeida P., Maurice N., Le Goff L., Pillu M., Vilaró-Casamitjana J., Šlachtová M. Healthy ageing education across Europe: A survey of ENPHE Members. 2017.
Neumannová K., Šlachtová M., Dupalová D., Dvořák R. The effect of Parkinson’s disease on respiratory capacity. 2017.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M., Rydlová J., Kováčiková Z., Dvořáková D., Růžičková M., Jarošová Z. The effect of 4-week pulmonary rehabilitation programme on chest expansion in children with mild bronchial asthma disease. 2014.
Šlachtová M. Development 1,5 - 6 years. 2013.
Šlachtová M. Psychomotoric development. 2013.
Klimešová I., Miklánková L., Šlachtová M., Neumannová K., Elfmark M. Relationship between breakfast frequency and healthy body weight in children aged 9-10 years. 2013.
Šlachtová M. Hodnocení kvality hrubé motoriky předškolních dětí. XVII. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Šlachtová M. Kinezioterapie u Parkinsoniků. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Šlachtová M., Neumannová K., Fedáková H. Kvalita motoriky předškolních dětí. Konference - Aktuality ve fyzioterapii: Rehabilitace a fyzioterapie dětí a dorostu. 2009.
Neumannová K., Šlachtová M. Možnosti využití respirační fyzioterapie v pediatrii. Konference - Aktuality ve fyzioterapii: Rehabilitace a fyzioterapie dětí a dorostu. 2009.
Šlachtová M. Kinezioterapie u osob s Parkinsonovou chorobou. 2. odborný seminář regionu Olomouc UNIFY ČR. 2005.
Šlachtová M. Případ atypické spastické monoparézy horní končetiny, rehabilitační přístup. Aktuality ve fyzioterapii. Rehabilitace v neurologii - neurofyziologie v rehabilitaci. 2004.
Smékal D., Vodičková M. Terapie II. - syntetické přístupy. Speciání kinezioterapie pro lékaře a fyzioterapeuty I. - pletenec ramenní. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)