Mgr. Petr Reich, Ph.D.

Avatar
Contact

585636525, 585636525

Katedra sportu

Fakulta tělesné kultury

Hynaisova 9

2.11

odborný asistent

ČLÁNEK
Lehnert M., Hůlka K., Gonosová Z., Maixnerová E., Milichová P., Reich P. Změny svalových a nervosvalových funkcí u adolescentních basketbalistů U17 a U19 po absolvování specifického únavového protokolu. Studia Kinanthropologica. 2017.
Reich P., Miklánková L., Rechtik Z. Dostupnost některých návykových látek z pohledu mládeže ve věku 16–17 let. Česká antropologie. 2014.
Miklánková L., Reich P., Klimešová I. Substances in the life of children 8-10 years old. Journal of Health Sciences (Online). 2014.
Reich P., Miklánková L., Rechtik Z. The availability of some substance misuse a youth perspective aged 16–17. Journal of Health Sciences (Online). 2014.
Reich P., Miklánková L., Rechtík Z. Physical activity as a form of prevention against drugs usage among adolescents. Journal of Health Sciences (Online). 2013.
Reich P., Miklánková L., Rechtík Z. Preferences of physical activities of young age children in the Czech Republic. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2013.
Miklánková L., Klimešová I., Reich P., Górny M. Wskaźnik masy ciała w kontekście niektórych aspektów wyżywienia dzieciej. Journal of Health Sciences (Online). 2013.
Pastucha D., Filipčíková R., Čajka V., Horáková D., Radová L., Reich P., Sovová E. Effect of yoga exercise on metabolic and homeostatic parameters of insulin resistance. Acta Medica Martiniana. 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Reich P., Bělka J., Kapsová V. Analýza tímového herního výkonu v hádzenej pri družstve DHK Zora Olomouc počas dvoch súťažných ročníkov (2016/2018). In . (Eds.) Analýza tímového herního výkonu v hádzenej pri družstve DHK Zora Olomouc počas dvoch súťažných ročníkov (2016/2018). 2018.
Vašíčková J., Reich P. Self-evaluation of physical literacy by pupils from lower an upper secondary schools: A pilot study. In Scheuer C., Bund A., Holzweg M. (Eds.) Changes in childhood and adolescence: Current challenges for physical education. 2018.
Vašíčková J., Reich P. Self-evaluation of physical literacy by pupils from elementary and secondary schools - pilot study. In Bund A., Scheuer C. (Eds.) Changes in Childhood and Adolescence: Current Challenges for Physical Education. 2017.
Reich P. Vybrané aspekty životního stylu hráčů basketbalu ve věku 16–18 let. In . (Eds.) Kondičný tréning v roku 2016. 2016.
Miklánková L., Reich P. Změny v pohybové aktivitě dětí v průběhu mladšího školního věku. In . (Eds.) Optimální působení tělesné zátěže. Kinantropologické dny MUDr. V.Soulka. 2014.
Reich P., Bělka J. Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol v Jihomoravském kraji. Sborník referátů ze 7. mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybové zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2008.
Prukner V., Reich P. Monitoring of the selected motoric nad somatic parameters of the physical education students at the faculty of ohysical culture at Palacki univerzity in Olomouc. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Reich P., Prukner V., Viktorjeník D. Pohybová aktivita žáků 1. stupně základních škol v Olomouckém kraji. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Viktorjeník D., Dub J., Reich P. Skladba pohybové aktivity a inaktivity plavců mladšího školního věku. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Reich P., Viktorjeník D. Sportovní zájmy a pohybová aktivita žáků na prvním stupni základních škol. Telovýchovný proces na školách: recenzovaný zborník vedecko-výskumných prác Vedy o športe. 2007.
Reich P., Hůlka K., Sekaninová M. Komparace predpokladů individuálního herního výkonu dětí mladšího školního věku v basketbalu. Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVS UK Bratislava. 2005.
Reich P., Tomajko D., Hůlka K., Kolařík T. Komparace některých charakteristik týmového herního výkonu reprezentačních družstev juniorů v basketbalu. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Lehnert M., Reich P. Optimalizace silového tréninku. Sborník z konference Optimální působení tělesné zátěže. 2001.
KNIHA - CELEK
Bělka J., Hůlka K., Dudová K., Háp P., Hrubý M., Reich P. Teorie a didaktika sportovních her 1. 2021.
Reich P. Basketbal. 2014.
Reich P. Basketbal B. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Reich P., Miklánková L. Preferences of physical activities of young age children in the Czech Republic. In Niespodziński B., Kostencka A., Gotowski R. (Eds.) Activity & education – physical culture in three European countries. 2015.
ABSTRAKT
Reich P., Miklánková L. Some aspect of lifestyl of adolescents aged 16-17. 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Reich P., Miklánková L., Rechtik Z. The availability of some substance misuse a youth perspective aged 16-17. Journal of Health Sciences (Online). 2014.
Reich P., Paunovič V. Výuka sportovních her v ČR a Srbsku. 2014.
Reich P. Model basketbalové sportovní předpřípravky a jeho využití ve školní TV na 1. stupni ZŠ. 5. pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Těloolomouc, Tělíčkoolomouc 2005. 2005.
Reich P. Komparace některých charakteristik týmového herního výkonu reprezentačních družstev juniorů v basketbalu. Mezinárodní vědecký seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí TV a sportu. 2004.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Viktorjeník D., Formánková S., Háp P., Buben J., Bělka J., Dub J., Hůlka K., Kováčová L., Langer F., Lehnert M., Machová I., Bank Navrátíková T., Poláková M., Prukner V., Reich P., Štěpán J., Tomajko D., Weisser R. Těloolomouc 2014. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)