MUDr. Rudolf Ditmar

Avatar
Contact

585636302

Katedra fyzioterapie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 117 (výukový objekt)

1.38

odborný asistent

ČLÁNEK
Gallo J., Kamínek P., Zapletalová J., Novotný R., Čechová I., Ditmar R. Předčasné selhání polyetylenové vložky u TEP kýčelního kloubu ABG I. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2003.
Steidl L., Ditmar R. Magnézium donor zdraví a pohody - II. díl. Interní medicína pro praxi. 2001.
Steidl l., Ditmar R., Dostál A. Serum magnesium and calcium in patiens with dorsalgias. Magnesium Research. 2001.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kolisko P., Stejskal P., Ditmar R., Hošek I. Programy pohybových aktivit pro pacienty a návštěvníky lázní Slatinice. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kolisko P., Hošek I., Ditmar R., Stejskal P. Systémové pojetí programů pohybových aktivit v podmínkách léčebně edukačních pobytů v lázních Slatinice. Interdisciplinární konference s mezinárodní účastí Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 2002.
Ditmar R., Steidl L., Dostál A.. Sérové kalcium a mangezium u chronických dorsalgií. Seminář Neurologické kliniky FN Olomouc. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)