Zahraniční fond

Fond podpory zahraničních služebních cest na fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Garant: proděkan pro zahraničí
Platnost: dnem 28. 1. 2020
Účinnost: dnem 28. 1. 2020
Aktualizováno: 28. 1. 2020

Oprávněnost k čerpání podpory a obecná kritéria posuzování

  1. Podpora zahraničních služebních cest je určena zaměstnancům FTK UP, kteří dlouhodobě prokazují excelenci v oblasti pedagogické, vědeckovýzkumné (resp. publikační) a organizační. U těchto zaměstnanců se předpokládá také dlouhodobé naplňování objemu pracovních činností a jejich kvalit, vyplývající z Informačního systému pro hodnocení akademických pracovníků (IS HAP).
  2. Mezi základní ukazatele posouzení žádosti patří:
    – přínos fakultě;
    – návaznost na excelentní a mezinárodní výzkumnou spolupráci;
    – reprezentace fakulty v rámci setkání členů výkonných výborů mezinárodních organizací.
  3. U všech podpořených zaměstnanců se předpokládá aktivní účast s adekvátní prezentací FTK UP (využití powerpointových prezentací i posterových šablon s identifikací fakulty v souladu s jednotným vizuálním stylem).

Hodnotící komise

Členy hodnotící komise jmenuje na základě doporučení vedoucích kateder a institutů proděkan pro zahraničí. Komise se skládá ze zástupců všech kateder a institutu, a proděkana pro zahraničí, který komisi předsedá.

Zasedání komise probíhá obvykle v prvním celém lednovém týdnu. Rozhodnutí o žádostech vydává zahraniční oddělení FTK v co nejkratším termínu po zasedání této komise.

Žádost o podporu

O finanční podporu zahraniční služební cesty je nutné žádat na oficiálním strukturovaném formuláři (Příloha 1), který slouží pro přehlednou prezentaci finančních potřeb a zdůvodnění této žádosti.
Nedílnou součástí žádosti je také přiložení výčtu strukturovaných publikačních výstupů za poslední 3 roky. Pro podporu v daném kalendářním roce je nutné předložit žádost na Oddělení pro zahraniční spolupráci referentce pro zahraniční spolupráci, a to nejpozději do 20. 12. 2018. Žádost nebude akceptována bez podpisu zaměstnance a podpisu vedoucího katedry nebo instituci.

Čerpání podpory a závěrečná zpráva

Finanční podporu je nutné čerpat v souladu s pravidly zahraničních služebních cest a účtováním na FTK UP. Ve strukturované závěrečné zprávě (Příloha 2), která je nedílnou součástí evidence zahraničních služebních cest, je potřeba popsat naplnění plánovaného přínosu této cesty pro FTK UP a plány a doporučení pro další aktivity v této oblasti, a to neprodleně po ukončení pracovní cesty vedoucí ekonomického oddělení.

Přílohy

Příloha č. 1 – Žádost o finanční podporu zahraniční služební cesty
Příloha č. 2 – Zpráva ze zahraniční služební cesty

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)