Talentová část – Navazující Mgr.

Studijní obory:Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ - maior
Tělesná výchova a sport
Forma studia:prezenční i kombinovaná
Termín:přesné datum konání zkoušky obdrží uchazeči v osobní pozvánce
Místo konání:sportovní hry: Sportovní hala UP, U Sportovní haly 2
gymnastika: tělocvična FTK, Hynaisova 9
atletika: Atletický stadion, třída 17. listopadu
plavání: krytý bazén FTK AC BALUO, třída Míru 117
Přílohy:Bodovací tabulky

Uchazeči o studium vykonají talentovou přijímací zkoušku v tomto rozsahu:

Sportovní hry

Volejbal

Zařízení:
Zkrácené volejbalové hřiště (4,5 m), síť v pravidly předepsané výši, volejbalový míč.

Provedení:
Hra 2:2 na zkráceném hřišti podle pravidel volejbalu. Čas hry: do 15 min.

Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v bodovací tabulce.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0-10 bodů.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

Basketbal

Zařízení:
Polovina basketbalového hřiště, jeden koš, jeden míč.

Provedení:
Hra 3:3 podle pravidel basketbalu ve zkráceném čase (do 10 min) s předepsanou osobní obranou.
Dvěma odborníky je simultánně pozorován a potom zhodnocen individuální herní výkon každého hráče (probanda). Hodnocení je komplexní, posuzována je šíře a kvalita herních dovedností v útoku i obraně, spolupráce při řešení herních situací a dodržování pravidel. Orientačním podkladem pro kvantifikaci je posuzovací škála uvedená v tabulce.

Skóre:
Škálové body, rozpětí 0-10 bodů.

Pokyny a pravidla:
Družstva jsou sestavována tak, aby proti sobě hrály celky srovnatelné výkonnosti.

Gymnastika

Přeskok

Zařízení:
Tělocvična, bedna (výška bedny 110 cm).

Provedení:
Skrčka přes bednu na dél.

Skóre:
Hodnocení dle pravidel gymnastiky dvěma rozhodčími. Přesnost záznamu: 0,1 bodu. Gymnastické body se převádějí do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky.

Pokyny a pravidla:
Přeskok je povinný prvek pro muže i ženy.

Akrobatická sestava

Zařízení:
Tělocvična, gymnastický koberec (12 m).

Provedení:
Stoj spojný, připažit — upažit — připažit — z rozběhu přemetový poskok — přemet vpřed do stoje spojného, vzpažit — výkrokem pravé (levé) stoj na rukou (výdrž. 1 sek.) — kotoul vpřed do vzporu rozkročného — kotoul do sedu, vzpažit (výdrž 2 sek.) — hmit předklonmo — kotoul vzad skrčmo do vzporu dřepmo spojného — vztyk.
Videoukázka akrobatické sestavy

Skóre:
Hodnocení výkonu v souladu s pravidly sportovní gymnastiky známkou 0 až 10 bodů. Přesnost záznamu: 0,1 bodu. Gymnastické body se převádějí do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky.

Pokyny a pravidla:
Pohybový obsah sestavy je stejný pro muže i ženy. Sestava bez přemetu vpřed je hodnocena ze 7 bodů.

Sestava na hrazdě (muži)

Zařízení:
Hrazda doskočná.

Provedení:
Ze svisu (úchop nadhmatem) — výmyk do vzporu — zákmih — toč vzad — podmet.
Videoukázka sestavy na hrazdě (muži)

Skóre:
Hodnocení výkonu v souladu s pravidly sportovní gymnastiky známkou 0 až 10 bodů. Přesnost záznamu: 0,1 bodu. Gymnastické body se převádějí do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky.

Pokyny a pravidla:
Požaduje se provedení celé sestavy.

Sestava na hrazdě (ženy)

Zařízení:
Hrazda o výšce 150 cm.

Provedení:
Ze shybu stojmo (úchop nadhmatem) — odrazem snožmo výmyk do vzporu — zákmih — toč vzad — podmet.
Videoukázka sestavy na hrazdě (ženy) (*.avi).

Skóre:
Hodnocení výkonu v souladu s pravidly sportovní gymnastiky známkou 0 až 10 bodů. Přesnost záznamu: 0,1 bodu. Gymnastické body se převádějí do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky.

Pokyny a pravidla:
Požaduje se provedení celé sestavy.

Atletika

Překážkový běh na 100 metrů

Zařízení:
Upravená atletická dráha, startovní bloky, výška překážky: ženy 84 cm, muži 91,4 cm, elektronická časomíra (stopky).

Provedení:
Z nízkého startu běh 100 metrů překážek atletickým způsobem.

Skóre:
Čas vyjádřený v sekundách. Přesnost záznamu: 0,01 sekundy. Časový limit: ženy 20,74 s, muži 18,74 s. Výsledný čas se převede do desetibodové škály přijímací zkoušky dle bodovací tabulky.

Pokyny a pravidla:
Počet startujících v jednom rozběhu je dán počtem drah. Start z bloků, sprint podle pravidel atletiky, tretry jsou dovoleny. Ruční resp. elektronické měření času na stopkách.
Pozn.: Přiložené bodovací tabulky jsou pro elektronické měření (při ručním měření časů je nutno připočítat k dosaženému času hodnotu 0,24 s).

Hod oštěpem

Zařízení:
Upravená atletická dráha, oštěp (ženy 600 g, muži 800 g).

Provedení:
Hod oštěpem atletickým způsobem.

Skóre:
Vzdálenost v centimetrech. Přesnost záznamu: 1 cm.
Limit: ženy 22,0 m, muži 28,0 m.
Škálové body, rozpětí 0-10 bodů. Hodnotí se komplexně technika provedení a výkon.

Pokyny a pravidla:
Provedení atletickým způsobem v souladu s pravidly atletiky.

Plavání

Plavání 100 metrů prsa

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m na čas se startovním skokem. Plavat jiným způsobem není dovoleno.

Skóre:
Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 0,1 sekundy. Časový limit: ženy 2:08,0 s muži 2:00,0 s
Škálové body, rozpětí 0-10 bodů. Dvěma odborníky je simultánně pozorována a potom zhodnocena individuální technika plaveckého způsobu prsa a čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Hodnocení je komplexní.

Pokyny a pravidla:
Start a provedení dle pravidel plavání. Startovní skok z bloků nelze vynechat, startovat z vody není dovoleno. Způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.

Plavání 100 metrů kraul

Zařízení:
Plavecký bazén 25 m, stopky.

Provedení:
Plavání 100 m na čas se startovním skokem. Plavat jiným způsobem není dovoleno.

Skóre:Čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Přesnost záznamu: 0,1 sekundy. Časový limit: ženy 2:08,0 s muži 1:51,0 s.Škálové body, rozpětí 0-10 bodů. Dvěma odborníky je simultánně pozorována a potom zhodnocena individuální technika plaveckého způsobu kraul a čas potřebný k proplavání určené vzdálenosti vyjádřený v minutách a sekundách. Hodnocení je komplexní.

Pokyny a pravidla:
Start a provedení dle pravidel plavání. Startovní skok z bloků nelze vynechat, startovat z vody není dovoleno. Způsob plavání se nesmí měnit. Není dovoleno odpočívat na obrátce a odrážet se ode dna. Měření času na ručních stopkách.

Výkonové požadavky pro přijetí na studia

Souhrnný výsledek, který je rozhodující pro přijetí či odmítnutí kandidáta, získáváme prostým součtem bodů ze všech disciplín zkoušky (všem je přiznána stejná váha).