Vnitřní předpisy a normy FTK UP

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
FTK-A-17/01 Jednací řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 12.8.2017 12.8.2017 28.2.2021
FTK-A-17/01-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 28.2.2021 1.3.2021
Jednací řád Vědecké rady FTK UP-17 Jednací řád Vědecké rady Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 24.1.2017 24.1.2017 28.2.2021
FTK-A-21/01 Jednací řád Vědecké rady Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 28.2.2021 1.3.2021
FTK-A-17/01-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 28.2.2021 1.3.2021
FTK-A-17/02-N02 Novela č. 2 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 29.4.2020 30.4.2020 12.1.2023
FTK-A-17/02-N03 Novela č. 3 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 10.1.2023 13.1.2023
FTK-A-17/03 Statut Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 7.11.2017 7.11.2017
FTK-A-17/02-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 29.4.2020 30.4.2020 12.1.2023
FTK-A-17/02 Volební řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 12.8.2017 12.8.2017 10.12.2019
FTK-A-17/02-ÚZ03 Volební řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 10.1.2023 13.1.2023
FTK-A-17/02-ÚZ01 Volební řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 12. srpna 2017 ve znění změn schválených Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci dne 11. prosince 2019 11.12.2019 11.12.2019 29.4.2020
FTK-A-17/02-N01 Změna volebního řádu Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 11.12.2019 11.12.2019 29.4.2020

Vnitřní normy

Číslo normy Název Platnost od Účinnost od Účinnost do
FTK-B-19/02 Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 29.4.2019 6.5.2019 31.12.2022
FTK-B-22/04 Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 21.12.2022 1.1.2023 11.4.2023
08/2-SD Etická komise FTK UP 1.4.2008 1.4.2008
FTK-B-18/04 Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 7.9.2018 10.9.2018
FTK-B-22/01 Plán dovolených na rok 2022 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 10.1.2022 14.1.2022 31.12.2022
FTK-B-18/02 Pokladní operace a režim pokladní služby na nákladovém středisku Aplikační centru BALUO Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 22.3.2018 22.3.2018
10/5-SD Provozní řád výcvikového střediska FTK UP Pastviny 1.5.2010 1.5.2010
13/2-SD Rigorózní řízení na FTK UP v Olomouci 31.10.2013 1.11.2013
07/1-MPD Řád celoživotního vzdělávání na FTK UP 25.1.2007 25.1.2007
09/3-SD Stipendia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 1.5.2009 1.5.2009
16/1-SD Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 27.6.2016 29.6.2016
16/1-SD Study in the Doctoral Study Programme in Kinanthropology at Faculty of Physical Culture 27.6.2016 29.6.2016

Zavřít stránku