Blíží se uzávěrka do výběrového řízení do Merrillova programu pro rok 2018/2019

pondělí 8. leden 2018, 10:34 – Text: -sb-

Rádi bychom vás upozornili na blížící se uzávěrku výběrového řízení. Přihlášky můžete podávat do 15. ledna 2018.

Ačkoliv jsme hluboce zarmouceni nedávným úmrtím pana Charlese Merrilla, věříme, že pokračování Merrillova programu nejlépe uctí jeho památku a zachová nám ho jako vzor lidskosti, celoživotní aktivity, podpory vzdělání a moudrosti. 

Zahraniční oddělení UP vyhlásilo v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2018/2019:

  • Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania
  • Hampshire College, Amherst, Massachusetts

Zájemci z řad studentů UP, vyjma studentů LF, občané ČR, se mohou informovat o podmínkách na Zahraničním oddělení, Křížkovského 8. Formulář přihlášky naleznete zde.

Vyplněnou přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám Mgr. Zuzany Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 15. ledna 2018 (včetně).

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného zůstává.

Přečtěte si také krásnou vzpomínku na pana Merrilla, kterou napsal prof. Josef Jařab.