UNICEF srovnal kvalitu života dětí, Česko je na 20. místě

Ilustrační foto: Martin Višňa
čtvrtek 6. červenec 2017, 8:00 – Text: Martin Višňa

Budování budoucnosti: Děti a cíle udržitelného rozvoje, tak se jmenuje nová studie, kterou vydalo Výzkumné centrum dítěte UNICEF ve Florencii. Zpráva přináší přehled rozdílů v životní úrovni dětí v jednačtyřiceti zemích a podíleli se na ní i odborníci z Univerzity Palackého. Česká republika je v polovině žebříčku.

„Data vycházejí z pětadvaceti indikátorů pro jednotlivé cíle udržitelného rozvoje, které jsou pro situaci dětí nejvýznamnější. Celkové výstupy studie poskytují porovnatelný obraz životní úrovně dětí ve vyspělých zemích světa. Na získání reprezentativních dat za Českou republiku se významně podílel tým řešitelů studie HBSC o zdraví a životním stylu školáků z Univerzity Palackého,“ uvedl Michal Kalman z fakulty tělesné kultury, který tento tým vede.

Studie UNICEF srovnává kvalitu života dětí v členských zemích Evropské unie a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) s ohledem na úspěšnost v dosahování cílů udržitelného rozvoj, které OSN přijala v roce 2015. V tomto směru je vůbec první analýzou. Žebříček vedou skandinávské země, naopak jej uzavírají Bulharsko a Chile a v poslední pětici jsou také Spojené státy americké.

Ze závěrů mimo jiné vyplývá, že každé páté dítě žije v relativní chudobě a jedno z osmi dětí žije v domácnosti, která má problémy se zajištěním dostatečného množství jídla. „Závěry studie jednoznačně ukazují, že ekonomický růst v žádném případě automaticky nezlepšuje situaci dětí, naopak může některé nerovnosti prohloubit. Vyspělé státy by se měly soustředit na snížení rozdílů a prostřednictvím systémových opatření zajistit zlepšení životních podmínek těch nejzranitelnějších,“ komentovala zjištění ředitelka výzkumného centra Sarah Cook.

Česká republika se v žebříčku umístila na 20. místě. Nejlepšího výsledku, 6. místa, dosáhla v ukazateli Mír, spravedlnost a silné instituce, naopak nejhůře si vede v dosahování cíle Méně nerovnosti, kde je na 31. pozici. Mimo jiné i proto, že u nás 10 procent nejbohatších domácností s dětmi vydělává dohromady stejně jako 40 procent nejchudších domácností.

V relativní chudobě v České republice žije téměř 15 procent dětí, stejný podíl dětí trpí obezitou, přičemž zhruba 9 procent domácností má potíže se zajištěním dostatečného množství jídla. V domácnostech, kde ani jeden z dospělých nemá práci, žije přes 10 procent nezletilých. Řadu ze sledovaných zemí převyšujeme mimo jiné v podílu dětí, které se za poslední měsíc opily – 9 procent. Na druhou stranu máme pátou nejnižší novorozeneckou úmrtnost a téměř všechny děti před nástupem do školy absolvují rok předškolního vzdělávání. Pátá nejnižší je také míra šikany mezi jedenáctiletými až patnáctiletými.

Studii UNICEF si můžete stáhnout zde