Fakultu tělesné kultury čeká volba nového děkana

Akademický senát FTK UP. Ilustrační foto: Martin Višňa
pondělí 29. květen 2017, 13:30 – Text: Martin Višňa

Začátek příštího akademického roku se na fakultě tělesné kultury ponese v duchu volby nového děkana, který fakultu povede v následujících čtyřech letech. Návrhy kandidátů lze předkládat členům fakultního akademického senátu do 29. června, samotná volba proběhne 3. října.

Navrhnout kandidáta na funkci děkana může každý člen či skupina členů akademické obce fakulty. Písemný návrh je možné podat u kteréhokoliv fakultního senátora, který návrh bez zbytečného odkladu předá zvolené volební komisi. Ta bude pracovat ve složení David Smékal jako předseda komise a dále Soňa Formánková, Josef Kaštil a Ludvík Valtr.

Komise do 11. září prověří splnění zákonných náležitostí, zajistí souhlas navržených s kandidaturou a následně zveřejní abecední přehled kandidátů. Ty pak 26. září čeká prezentace tezí a představ o budoucnosti fakulty před akademickou obcí.

Nový děkan nahradí ve funkci docenta Zbyňka Svozila, jemuž k 8. únoru 2018 končí druhé období v čele fakulty, a tedy nemůže ve volbě kandidovat.

Volby děkana na funkční období 2018–2022 vyhlásil Akademický senát FTK UP na svém dnešním zasedání, již druhém v novém složení. Kromě voleb se senátoři zabývali také svým volebním a jednacím řádem a zvolili členy senátních pracovních komisí – ekonomické, legislativní a pedagogické.