Vedení FTK informuje – 19. 9. 2018

Z akademické obce v nové NC 518.
Foto: Martin Višňa
středa 19. září 2018, 13:40 – Text: Martin Višňa

S novým akademickým rokem jsme na půdě naší fakulty přivítali na 600 nových studentů, kteří nastoupili do prvních ročníků (číslo zatím nemůže být přesnější, protože ještě neproběhly všechny zápisy), s řadou z nich se vedení fakulty a jednotlivých kateder seznámilo na slavnostní imatrikulaci (fotky najdete na fakultním Facebooku). A co se dále v posledních dnech na naší fakultě událo a co se chystá?

 

Z akademické obce

V nově zrekonstruované učebně NC 518 se u příležitosti začátku nového akademického roku sešla akademická obec a zaměstnanci naší fakulty. Děkan Michal Šafář přítomné seznámil s aktuálním děním nejen na fakultní, ale i celouniverzitní úrovni, a to zejména se záležitostmi týkajícími se institucionální akreditace a chystaného nového mzdového tarifu, stěžejním tématem následné diskuze bylo plagiátorství v diplomových pracích. Děkan také představil nové zaměstnance fakulty a pogratuloval jubilantům, proděkan František Chmelík pak představil i některé z čerstvých doktorandů.  

 

Otevření CKV

Tečkou za lety plánování, projektování a výstavby komplexu Kampusu Neředín bude slavnostní otevření budovy Centra kinantropologického výzkumu, které přes léto zasídlili pracovníci katedry přírodních věd v kinantropologii a institutu aktivního životního stylu. Novou budovu, která tvoří ucelený komplex s Aplikačním centrem BALUO, otevřeme za účasti vzácných hostů ve středu 26. září v 11 hodin.  

 

Vědecká rada

K jednacímu stolu zasedne v pondělí 24. září Vědecká rada FTK UP, na pořadu jednání na NA 309 jsou mimo jiné dvě habilitační přednášky. Od 10:30 předstoupí před členy rady s přednáškou Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu Roman Cuberek, ve 12:00 pak slovo dostane Michal Botek s přednáškou Hodnocení individuální odezvy organismu na tréninkový a hypoxický stresový podnět pomocí variability srdeční frekvence. Obě přednášky jsou veřejně přístupné.

 

Konec zápisu předmětů

V souvislosti se začátkem akademického roku je třeba připomenout ještě jeden důležitý termín, a sice mezní termín pro zápis předmětů na zimní semestr ve STAGu. Tím je neděle 23. září.

 

Zahraniční studijní pobyty

Oddělení pro zahraniční spolupráci FTK UP vyhlašuje dodatečné výběrové řízení na neobsazená místa na zahraničních partnerských institucích programu Erasmus+ pro letní semestr 2018/2019. Zájemci najdou všechny informace tady.

 

Promoce absolventů

Začátkem října se v sále Arcibiskupského paláce uskuteční promoce absolventů našich studijních oborů. Termíny a harmonogram promocí jsou k dispozici zde.

 

Zahraniční studenti

Kromě výše zmíněných prváků jsme na naší fakultě přivítali také rekordních 46 výměnných studentů ze zahraničí. Nejvíce studentů je již klasicky ze Španělska (14), na chodbách fakulty však můžete narazit i na studenty z Kanady, Íránu, Číny, Japonska či Argentiny. Většina z nich k nám zavítala v rámci programu Erasmus+, jeden student je tzv. free mover, další dva k nám nastupují na placené magisterské studium v anglickém jazyce a dva studenti započnou studium placeného doktorského studia Kinanthropology. Čeští studenti se s „erasmáky“ mohou potkat mimo jiné v hodinách vyučovaných v angličtině (kód předmětu se zavináčem).

 

Z akademického senátu

Akademický senát FTK UP se sešel hned zkraje září. Senátoři vzali na vědomí aktualizované znění Organizačního řádu FTK UP a děkan Michal Šafář je informoval o aktuálním dění na fakultě, mimo jiné se mluvilo o institucionální akreditaci a věcech s ní souvisejících. Zápis z jednání je k dispozici zde. Příští zasedání se koná 16. října od 13:30 na NA 309.  

 

Nový projekt

Již od léta tým pod vedením Jakuba Krejčího z katedry přírodních věd v kinantropologii řeší ve spolupráci s Vědeckotechnickým parkem UP proof of concept projekt financovaný Technologickou agenturou ČR Systém pro řízení tréninku pomocí variability srdeční frekvence, v rámci něhož mimo jiné na základě našich znalostí vznikne mobilní aplikace pro řízení tréninku.

 

Seminář o sportu a pohybové gramotnosti

Sportu a pohybové gramotnosti bude věnován seminář, který se v úterý 25. září koná na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Mezi řečníky nechybějí zástupci naší fakulty: o současném stavu pohybových aktivit v ČR a porovnání se světem promluví Zdeněk Hamřík a Michal Kalman, Jana Vašíčková vystoupí s příspěvkem o pohybové gramotnosti jako klíčové kompetenci pro celoživotní vzdělávání a Ondřej Ješina se bude věnovat školní TV a volnému času osob se speciálními potřebami. Seminář se koná pod záštitou místopředsedy Podvýboru pro sport PSČR Jakuba Jandy a předsedy STAN Petra Gazdíka.

 

Cvičení zaměstnanců

I v novém akademickém roce mohou zaměstnanci naší fakulty navštěvovat pravidelné středeční zdravotní cvičení s Jiřím Bubnem. První hodina se uskuteční ve středu 26. září od 14:45 v tělocvičně NA 230.

 

Happy hours ve fitku

Studenti nejen naší fakulty mohou využít tzv. happy hours ve fitness centru v Aplikačním centru BALUO. Každý den mezi 7. a 15. hodinou je cvičení ve fitku vyjde po předložení ISICa na 50 korun.

 

Den sportu UP

Vedle stálé nabídky sportovních programů připravuje Akademik sport centrum UP na pátek 28. září Den sportu UP pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Na programu je mimo jiné jóga, tenis, lukostřelba či míčové hry ve sportovní hale, také třeba drakiáda na letišti nebo naše Větrání. Více zde.  

 

Chystané akce

Evropský týden mobility: Magistrátem připraveného programu v rámci Evropského týdne mobility se v pátek 21. září na Horním náměstí pod hlavičkou naší fakulty představí iniciativy UP Bike a projekt Ride2scool, jejímiž ústředními postavami jsou Jana Hoffmannová a Luděk Šebek.

Meet UP: Prezentace naší fakulty nebude chybět na druhém ročníku „seznamovací“ akce Meet UP. Ta se koná ve středu 26. září na nádvoří Zbrojnice a jejím smyslem je ukázat nejen prvákům, co vše se na naší univerzitě děje, kde se realizovat se svými zájmy anebo kde najít potřebnou radu. Více na meetup.upol.cz

Noc vědců: Aplikační centrum BALUO bude v pátek 5. října žít dlouho do noci, opět se totiž naše fakulta zapojí do popularizační akce Noc vědců. Zájemci se u nás dozvědí o zajímavých projektech na fakultě, zasportují si, nakouknou do prostor nového Centra kinantropologického výzkumu a seznámí se třeba se systémem Vicon Vantage, který se používá k analýze pohybu v prostoru. Více na akce.ftk.upol.cz nebo na nocvedcu.upol.cz.

Větrání: Turistická série zahájí v sobotu 22. září svůj 5. ročník, a sice tradičním výšlapem na Velký Kosíř s táborákem, o týden později bude následovat výstup na Kelčský Javorník. Příznivci pěší turistiky najdou více informací na vetrani.upol.cz.

Cyklozávod: Aplikační centrum BALUO je jedním z checkpointů Cyklozávodu za památkami Olomouce, který na úterý 25. září chystá studentský spolek Studium Artium. Více se o něm můžete dozvědět zde.

 

Bylo…

Setkání s HC Olomouc: Pod hlavičkou projektu Univerzita pro sport proběhlo další z cyklu setkání Za oponou. Pozvání do Aplikačního centra BALUO přijaly tři osobnosti HC Olomouc – trenéři Jan Tomajko a Zdeněk Moták a brankář Branislav Konrád. Příjemné povídání, které moderoval děkan Michal Šafář, si přišlo poslechnout, ale i doplnit jej zajímavými dotazy, na čtyřicet diváků, studentů i fanoušků klubu.

Jsme UP: Komentované prohlídky Aplikačního centra BALUO přitáhly v sobotu 8. září v rámci setkání absolventů Jsme UP na čtyři desítky zájemců, někteří využili i možnosti posezení a setkání s děkanem Michalem Šafářem a některými dalšími akademiky.

Univerzitní plavecké závody: Jeden návrat do půlky léta – pod vedením proděkana Zbyňka Svozila se tři naši studenti zúčastnili Univerzitních závodů v ploutvovém plavání v Bělehradě. Nejúspěšnější byl Jakub Jarolím, který získal rovnou tři stříbrné medaile, Barbora Sládečková byla bronzová a Klára Křepelková doplavala nejlépe čtvrtá. Dodatečně posíláme gratulaci!

 

Máte novinku, která by se v příštích aktualitách mohla objevit, nebo se vaše pracoviště podílí na zajímavé akci? Dejte vědět! Pište Martinu Višňovi nebo klepejte na dveře NA 213. Uzávěrka je vždy v úterý ve 13:00.           

 

předchozí aktuality >>