Nabídka pracovní pozice: samostatný právník/právnička

úterý 10. říjen 2017, 12:40 – Text: DA

Právní oddělení Univerzity Palackého v Olomouci přijme pracovníka/pracovnici na pozici samostatný právník/právnička.    

Náplň práce: řešení pracovněprávní problematiky, vypracovávání a revize smluv a právních stanovisek, zpracovávání vnitřních předpisů a vnitřních norem, zastupování před soudy a správními orgány, výklad právních předpisů a výklad vnitřních předpisů a vnitřních norem, provádění interní konzultační a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva, uplatňování a vymáhání pohledávek po splatnosti, zajišťování součinnosti s exekutorskými úřady a soudy při realizaci exekucí, vyřizování žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

POŽADUJEME:

vzdělání: 

 • VŠ právnické (magisterský studijní program),

praxe:

 • 5 let se zaměřením na pracovněprávní problematiku,

výhodou:

 • zkušenost se zastupováním u soudu,
 • praxe v oblasti smluvních závazkových vztahů,
 • znalost prostředí veřejné vysoké školy, 
 • anglický jazyk slovem a písmem,

další požadavky:

 • vysoké pracovní nasazení, schopnost týmové práce,
 • odpovědný přístup k řešení problémů, 
 • preciznost, flexibilita, 
 • aktivní a iniciativní přístup k práci, samostatnost, komunikativnost,
 • uživatelská znalost práce na PC,

přílohu přihlášky uchazeče tvoří:

 • strukturovaný životopis,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší tří měsíců (originál nebo úředně ověřená kopie),
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • telefonické a e-mailové spojení.

Předpokládaný nástup: dle dohody, možný ihned

Písemné přihlášky zasílejte do 27. října 2017 na adresu: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, právní oddělení, Mgr. Gabriela Rozehnalová, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (obálku označte „samostatný právník“).

Případné další informace na tel. 585 631 061, e-mail: gabriela.rozehnalova@upol.cz