Mgr. Michaela Lehnertová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585636164
Pracoviště:
Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Adresa:
tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)
Místnost:
2.31
Pracovní zařazení:
metodik
ČLÁNEK
Lehnertová M., Siudová L., Janura M., Svoboda Z., Gallo J., Kamínek P. Vliv odlehčující ortézy na dynamické parametry stojné fáze chůze u pacientů s gonartrózou. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2018.
Svoboda Z., Janura M., Kříčková L., Kubisová M., Rosický J., Gallo J. Vliv odlehčující kolenní ortézy na chůzi u pacientů s gonartrózou – pilotní studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
Kubisová M., Svoboda Z., Janura M., Siudová L. The effects of knee brace on the dynamics of gait in patients with gonarthris (pilot study). Gait & Posture. 2016.
Kubisová M., Svoboda Z., Jurenčáková L., Janura M. Dynamic gait analysis of unloading brace effect in patients with gonarthritis. Gait & Posture. 2015.
Kubisová M., Svoboda Z., Janura M. Analysis of loading on operated and non-operated limb during walking after total knee replacement. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Kubisová M., Svoboda Z., Psotta R. The effect of motor proficiency to pressure distribution during gait in pre-school children – pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Ješina O., Lehnertová M., Baloun L., Slezáková R. IV. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2017.
Ješina O., Wittmannová J., Kudláček M., Vyhlídal T., Baloun L., Kubisová M. European Congress of Adapted Physical Activity. 2016.
PROJEKT
Ješina O., Ješinová L., Vyhlídal T., Bartoňová R., Janečka Z., Lehnertová M. Odstraňování bariér v oblasti spřístupnění pohybových aktivit. Dotace města Olomouce. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Ješinová L., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T., Wittmannová J., Baloun L., Kutheilová L., Šmíd M., Tesařová K., Sklenaříková J., Pleva P., Šnoblová K., Kacanu E. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. MŠMT. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.