Mgr. Lucie Ješinová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585636039, 585636362
Pracoviště:
Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Pracoviště:
Centrum podpory studentů se specif.potř.
Org. jednotka:
Účelová zařízení
Adresa:
tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)
Místnost:
2.13
Pracovní zařazení:
  • metodik (Katedra aplikovaných pohybových aktivit)
  • koordinátor pro studenty se SVP (Centrum podpory studentů se specif.potř.)
ČLÁNEK
Ješinová L., Spurná M., Kudláček M., Sklenaříková J. Job dissatisfaction among certified adapted physical education specialists in the USA. Acta Gymnica. 2014.
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., RYBOVÁ L., Kučera M., Vyhlídal T. Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. Česká kinantropologie. 2011.
Ješina O., Rybová L. Dimense emočních reakcí vyvolávaných tělocvičnými aktivitami u žáků romského etnika. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2010.
Rybová L., Ješina O. Peer tutoring ve školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
Rybová L., Ješina O. Využití peer tutoringu v prostředí školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2010.
Ješina O., Rybová L., Kvasnička J. Žáci s tělesným postižením na monoski. Tělesná výchova a sport mládeže. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Ješina O., Bartoňová R., Gebauer A., Rybová L., Kučera M., Vyhlídal T. Potřebnost pozice „Konzultant APA“ v současném speciálně poradenském systému (pilotní studie). In Krejčí M. (Eds.) Health Eucation and Quality of Life III. 2011.
Rybová L., Ješina O., SPURNÁ M. Využití peer tutoringu ve školní tělesné výchově u žáků s tělesným postižením v České republice. In Krejčí M. (Eds.) Health Eucation and Quality of Life III. 2011.
KNIHA - CELEK
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kukolová P., Němcová D., Rybová L., Štěrbová D., Nekudová B. Aplikovaná tělesná výchova. 2011.
ABSTRAKT
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. Program a bulletin abstraktů VI. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY. 2018.
SPURNÁ M., Rybová L. Analýza stavu tělesné výchovy žáků s tělesným postižením. 1. Česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Ješina O., Rybová L., SPURNÁ M. Center for Supporting of Inclusion through Adapted Physical Activity. 14th Edition Beijing Abstracts Book. 2011.
Rybová L., SPURNÁ M. Peer Tutoring in General Education Setting in Czech Republic. Isapa 2011 Book of Abstract. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Wittmannová J., Ješina O., Baloun L., Číháková R., Chvojková V., Janečka Z., Ješinová L., Kudláček M., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti: projekt Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP. 2018.
Ješina O., Vyhlídal T., Kudláček M., Janečka Z., Kučera M., Mikeška D., Wittmannová J., Ješinová L. Monitoring of the determinants affecting the lifestyle of children and youth with disabilities and long-term illness. 2016.
PROJEKT
Ješina O., Ješinová L., Vyhlídal T., Bartoňová R., Janečka Z., Lehnertová M. Odstraňování bariér v oblasti spřístupnění pohybových aktivit. Dotace města Olomouce. 2017.
Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Ješinová L., Lehnertová M., Mikeška D., Vyhlídal T., Wittmannová J., Baloun L., Kutheilová L., Šmíd M., Tesařová K., Sklenaříková J., Pleva P., Šnoblová K., Kacanu E. Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti. MŠMT. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.