Mgr. Jiří Vrba

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585636038
Pracoviště:
Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Adresa:
tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)
Místnost:
2.17
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Konzultační hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
pondělí
09:00–11:00
2.17
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vrba J., Horák S., Kasal T. Systém vodní záchrany jako součást studia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodního teoreticko-praktického semináře Záchrana ze zamrzlé vodní plochy. 2015.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vernerová E., Vrba J. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. Cesty české rozvojové spolupráce - Mongolsko. 2010.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. Ekosystémy říční krajiny: 1. díl - Řeka a její krajina. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. Ekosystémy říční krajiny: 2. díl - Živé složky ekosystému. 2002.
Štěrba O., Pilátová H., Menšík Z., Vrba J., Protivánek P., Střítezský I., Ludvík M., Hekela P. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. Ekosystémy říční krajiny: 3. díl - Přírodní dědictví říční krajiny. 2002.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Bezpečnost a řízení rizika KRL/BERI ZS 3
Audiovizuální technologie KBH/AVT ZS Se 4
Audiovizuální technika KZU/AUTB ZS Se 2
Audiovizuální technika KZU/AUTB LS Se 2
Základy vodního záchranářství 1 KAT/ZAVZ1 ZS Cv 2
Základy vodního záchranářství 1 KAT/ZAVZ1 ZS 2
Základy vodního záchranářství 2 KAT/ZAVZ2 LS Cv 0
Informační technologie a multimédia KPK/KITAM ZS 4
Informační technologie a multimédia KPK/KITAM ZS Se 3
Záchrana ze zamrzlé vodní hladiny KAT/ZZH ZS Cv 0
Záchrana ze zamrzlé vodní hladiny KAT/ZZH ZS Se 0
Orientace v terénu a topografie KAT/KOTT ZS 3
Orientace v terénu a topografie KAT/KOTT ZS Se 5
Kurz pobytu v let. přír. 2 - vodní tur. KRL/KPL2 LS Cv 0
Základy kanoistiky KRL/ZAKA ZS Cv 6
Kurz technických sportů KSK/KTS LS Cv 0
Rafting KRL/KRAFT LS Cv 0
Kurz kanoistiky a windsurfingu KAS/KKUKW LS Cv 0
Základy vodního záchranářství 1 KAT/KZVZ1 ZS Cv 6
Základy vodního záchranářství 1 KAT/KZVZ1 ZS 3
Základy vodního záchranářství 2 KAT/KZVZ2 LS Cv 0
Lanové aktivity a techniky KAT/LANT ZS Se 0
Základy kanoistiky KRL/KZAKA ZS Cv 2
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/HSNP ZS Cv 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/HSNP ZS 0
Orientace v terénu a topografie KAT/OTT ZS Se 8
Orientace v terénu a topografie KAT/OTT ZS 4
Workshop TV žurnalistiky KZU/WTVB LS Cv 2
Letní výcvikový kurz KFA/LVK LS Cv 0
Vodní turistika B2 KAS/VOB2 LS Cv 0
Vodní turistika B KAS/VOTUB LS Cv 0
Bezpečnost a řízení rizika KRL/KBERI ZS 4
Bezpečnost a řízení rizika KRL/KBERI ZS Se 4
Kurz kanoistiky a windsurfingu KAS/KUKAW LS Cv 0
Praktikum TV žurnalistiky KZU/PTVB ZS Se 2
Rafting KRL/RAFT LS Cv 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KHSNP ZS Cv 0
Kurz horské služby a nouzového přežití KAT/KHSNP ZS 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.