Habilitace a profesury

Akreditovaný obor na FTK UP

Kinantropologie
Oblast vzdělání: 28 – Tělesná výchova a sport; kinantropologie
Platnost akreditace habilitačního řízení: do 29. 6. 2029
Platnost akreditace řízení ke jmenování profesorem: do 29. 6. 2029

Zahájená habilitační řízení

Mgr. Petra Kurková, Ph.D.

Odborná asistenta Katedry antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Obor: Kinantropologie
Řízení zahájeno: 3. 5. 2019
Habilitační práce: "Pohybová aktivita žáků se sluchovým postižením"
Návrh tří témat habilitační přednášky s tezemi práce:

  1. "Sportovní iniciace osob se sluchovým postižením"
  2. "Tělesná výchova žáků se sluchovým postižením "
  3. "Volnočasové aktivity žáků se sluchovým postižením"

Habilitační komise ve složení:

předseda: prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D. – FTK UP, Olomouc

členové:
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. – PdF UJEP, Ústí nad Labem
doc. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. – FTK UP, Olomouc
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. – PdF MU, Brno
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. – FSpS MU, Brno


Zahájená řízení ke jmenování profesorem

doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D.

Docent Katedry aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Datum zahájení: 7. 1. 2019
Obor: Kinantropologie
Přednáška na téma: "Kompetence pedagogických pracovníků pro práci s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově"

Komise ve složení:

předseda:
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. – FTK UP, Olomouc

členové:
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc. – FTK UP, Olomouc
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. – UMB, Banská Bystrica
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. – VŠTVS PALESTRA, Praha
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. – PdF MU, Brno

doc. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.

Docentka Katedry mechaniky, pevnosti a pružnosti Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci a Katedry přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Datum zahájení: 10. 5. 2019
Obor: Kinantropologie

Přednáška na téma: "Možnosti využití analýzy plantárních tlaků v kinantropologii"


Ukončená habilitační řízení

Seznam ukončených habilitačních řízení na FTK UP za jednotlivé roky.

Úplný seznam ukončených habalitačních řízení je dostupný na Úřední desce UP.

2019

PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Pacoviště: Zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 31. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Vysoce intenzivní intervalový trénink
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 4. 2. 2019
Jmenování docentem: 1. 3. 2019
Odkaz OBD

PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra sportovních her, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 20. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Individualizace zátěžových parametrů silového tréninku na základě diagnostiky svalové síly
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 4. 2. 2019
Jmenování docentem: 1. 3. 2019
Odkaz OBD

2018

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.
Pracoviště: Odborná asistentka, Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 8. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Funkční stav a úroveň pohybových aktivit nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 23. 4. 2018
Jmenování docentem: 1. 7. 2018
Odkaz OBD

PhDr. Michal Botek, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 9. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Variabilita srdeční frekvence v kontextu tělesné zátěže a simulované nadmořské výšky
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 24. 9. 2018
Jmenování docentem: 1. 11. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D.
Pracovní pozice: Vědecký pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 14. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Aktuální metodologické výzvy ve výzkumech orientovaných na pohybovou aktivitu
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 24. 9. 2018
Jmenování docentem: 1. 11. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Aleš Gába, Ph.D.
Pracoviště: Odborný asistent, Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení: 6. 11. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Variabilita tělesného složení ve vztahu k věku a úrovni pohybové aktivity českých dívek a žen
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 19. 11. 2018
Jmenování docentem: 1. 12. 2018
Odkaz OBD

Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Pracoviště: Vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení: 31. 10. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Název habilitační práce: Výběr techniky fundamentálních pohybových dovedností ve sportovní gymnastice: Prevence zranění horních končetin
Habilitační přednáška před VR FTK UP: 19. 11. 2018
Jmenování docentem: 1. 12. 2018
Odkaz OBD


Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Seznam ukončených řízení ke jmenování profesorem na FTK UP za jednotlivé roky.

Úplný seznam ukončených řízení ke jmenování profesorem je dostupný na Úřední desce UP.

2018

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
Pracovní pozice: Vědecký pracovník, Institut aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Kinantropologie
Datum zahájení řízení: 11. 9. 2017
Datum schválení komise na VR FTK UP: 20. 11. 2017
Přednáška na téma: Trendy ve vývoji pohybové aktivity a sedavého chování českých adolescentů mezi lety 2002 – 2014 a jejich vztah k nadváze a obezitě: Koreláty dosažení zdravotně doporučované úrovně pohybové aktivity
Přednáška před VR FTK UP: 23. 4. 2018
Přednáška před VR UP: 21. 5. 2018
Jmenován profesorem: 5. 12. 2018