Ztráty a nálezy

Předměty nalezené v prostorách budov fakulty je možné vyzvednout po předložení studentského průkazu nebo průkazu totožnosti na vrátnici budovy NA (budova děkanátu | T: +420 585 636 080). Naopak v případě nálezu předmětu kontaktujte pracovníky jednotlivých vrátnic.