Zapiš se ke studiu

Termíny zápisů na jednotlivé studijní programy naleznete níže v tabulce. K řádnému zapsání budete potřebovat následující dokumenty, které s sebou přineste v termín zápisu:

  • občanský průkaz
  • řádně a čitelně vyplněný zápisový list
  • doklad o zaplacení úhrady za imatrikulaci (výše částky i podrobné informace o platbě jsou uvedeny v dopise s výsledkem přijímacího řízení)
  • 2x pasovou fotografii o rozměru 4x3 cm
  • úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém středoškolském studiu (pokud nebylo přiloženo u přihlášky nebo odevzdáno u přijímací zkoušky)
  • psací potřeby

Před samotným zápise vám také doporučujeme projít si informace určené novým uchazečům v sekci Průvodce studiem na studentských webových stránkách fakulty, kde se mohou objevit i aktuální informace pro nově nastupující studenty.

Přehled termínů zápisů ke studiu

Váš termín zápisu ke studiu na FTK UP vám bude zaslán poštou.