Připrav se předem

Gymnastická přípravka

– kurz k talentové části přijímací zkoušky

Pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů Aplikovaná tělesná výchova, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie, Tělesná výchova a sport a Tělesná výchova pro vzdělávání - maior, kteří mají jako součást talentové přijímací zkoušky pohybový test, nabízíme jednodenní přípravný kurz.
Tento kurz probíhá ve dvou blocích a má za cíl poskytnout uchazeči o studium základní informace, doporučení a praktický návod k další samopřípravě k talentové části přijímací zkoušky.
Pohybová průprava s hudebním doprovodem je předmětem dopolední části kurzu, uchazeč se seznámí se základy lokomoce, držení těla a testem hudebně pohybové připravenosti. V odpoledním bloku je mu prakticky představen test motoricko (pohybově) funkční připravenosti.

Organizátor

Katedra sportu FTK UP

Termín kurzu

31. 3. 2019

Odborná garantka

Mgr. Martina Poláková
T: +420 585 636 512
E: martina.polakova@upol.cz

Organizační garantka

Mgr. Dagmar Šlézarová
T: +420 585 636 454
E: dagmar.slezarova@upol.cz

Cena kurzu

500 Kč

Přihlášky

>> ZDE <<

Minimální počet účastníků je 10. Přihlášky se podávají přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přípravný kurz naleznete v sekci Programy zájmového vzdělávání a po zveřejnění termínu konání kurzu je přihlášení aktivní (viditelné tlačítko „Termíny“). Pokud nejste student Univerzity Palackého v Olomouci a na portále jste poprvé, je nutné založit si nový účet pomocí tlačítka „Vytvořit účet“ (u konkrétního termínu kurzu je nutné kliknout na tlačítko „Termíny“ a následně na tlačítko „Přihlásit“).

Leták ke stažení

Konzultační den pro uchazeče o studium fyzioterapie

Konzultace je určena pro uchazeče o studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví oboru fyzioterapie na FTK UP. V rámci konzultačního dne jsou podávány podrobné informace o struktuře a průběhu přijímacích zkoušek. Důraz je kladen na konkrétní dotazy uchazečů. V průběhu konzultace má uchazeč možnost vykonat cvičný písemný test pro posouzení náročnosti vědomostních požadavků a na základě obdrženého klíče ohodnotit i svou aktuální úroveň znalostí. Součástí konzultace je prohlídka výukových prostor pro praktickou výuku daného oboru.

Organizátor

Katedra fyzioterapie FTK UP

Termín kurzu

27. 4. 2019

Garant kurzu pro bakalářské obory

MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.
T: +420 585 636 303
E: radmil.dvorak@upol.cz

Garant kurzu pro navazující magisterské obory

PhDr. David Smékal, Ph.D.
T: +420 585 636 314
E: david.smekal@upol.cz

Organizační garantka

Bc. Hana Wittková
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz

Cena kurzu

500 Kč

Přihlášky

Bc. studium >> ZDE <<
NMgr. studium >> ZDE <<

Přihlášky se podávají přes Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. Přípravný kurz naleznete v sekci Programy zájmového vzdělávání a po zveřejnění termínu konání kurzu je přihlášení aktivní (viditelné tlačítko „Termíny“). Pokud nejste student Univerzity Palackého v Olomouci a na portále jste poprvé, je nutné založit si nový účet pomocí tlačítka „Vytvořit účet“ (u konkrétního termínu kurzu je nutné kliknout na tlačítko „Termíny“ a následně na tlačítko „Přihlásit“).

Následující krok uchazeče o studium

Jste již dostatečně připraveni? Přejděte na krok č. 6 Dostav se k přijímacímu řízení.