Najdi si svůj obor

Fakulta tělesné kultury předkládá studentům studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy jsou realizovány v kreditní formě, která je plně kompatibilní s European Credit Transfer Systém (ECTS) a vytváří podmínky pro semestrální studia v zahraničí. Na fakultě je možno studovat v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu ve formě prezenční i kombinované.

Tip pro zájemce o studium

Využijte jedinečné možnosti osobního setkání s učiteli a studenty vašeho vysněného oboru. Navštivte Den otevřených dveří nebo některý z našich prezentačních stánků na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání.
Chcete-li  se o oboru dozvědět více informací přímo od studentů, zhlédněte jejich video medailonky na našem YouTube kanále.

Bakalářské studijní obory

Bakalářský studijní program se standardní délkou studia šest semestrů (tři roky) představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia jako jeho samostatnou variantu. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je jednooborové i dvouoborové. Je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou (státní zkouška). Absolventům bakalářského studijního programu se vydává osvědčení o studiu i státní zkoušce, diplom a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.).

Aktuálně nabízené bakalářské studijní obory na FTK

Při vyhledávání vysněného bakalářského oboru můžete využít Katalog studijních oborů Univerzity Palackého v Olomouci. K výběru však můžete však použít i tuto přehlednou tabulku:

Následující krok zájemce o studium

Máte již vybráno? Přejděte na krok č. 2 Na co se připravit.

Navazující magisterské studijní obory

Navazující magisterský studijní program se standardní délkou čtyři semestry (dva roky) má na Fakultě tělesné kultury UP variantu jednooborovou i dvouoborovou. Studium je ukončeno obhajobou diplomové magisterské práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky příslušného oboru. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává osvědčení o studiu i státní zkoušce, diplom a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.).

Aktuální nabídka navazujících magisterských studijních oborů

Při vyhledávání vysněného navazujícího magisterského oboru můžete využít Katalog studijních oborů Univerzity Palackého v Olomouci. K výběru však můžete však použít i tuto přehlednou tabulku:

Studijní program Specializace ve zdravotnictví
Fyzioterapieprezenční forma studia

přijímací řízení

Studijní program Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchovaprezenční forma studiakombinovaná forma studiapřijímací řízení
Aplikované pohybové aktivityprezenční forma studiakombinovaná forma studiapřijímací řízení
Rekreologieprezenční forma studiakombinovaná forma studiapřijímací řízení
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ
– maior
prezenční forma studiapřijímací řízení
Učitelství tělesné výchovy pro 2. st. ZŠ a SŠ
a ochrana obyvatelstva
kombinovaná forma studiapřijímací řízení
Tělesná výchova a sportprezenční forma studiakombinovaná forma studiapřijímací řízení
Trenérství a management sportukombinovaná forma studiapřijímací řízení
Physical Activity and Active Livinginformace o studiu
Adapted Physical Activityinformace o studiu

Následující krok zájemce o studiu

Máte již vybráno? Přejděte na krok č. 2 Na co se připravit.