Absolvuj písemný test

Informace k testu obecných studijních předpokladů (SCIO)

Písemnou zkoušku musí uchazeč o bakalářské studium vykonat přes společnost SCIO, tedy nezávisle na Fakultě tělesné kultury. Písemnou zkouškou se rozumí test NSZ Obecné studijní předpoklady. Test je možné provádět opakovaně, v závislosti na termínech testování. Do výsledku přijímacích zkoušek bude započítán nejlepší výsledek testování.

Tento test skládají uchazeči o bakalářské studium oborů Aplikované pohybové aktivity, Aplikovaná tělesná výchova, Ochrana obyvatelstva, Rekreologie, Tělesná výchova, Tělesná výchova a sport, Trenérství a sport.

Uznávané termíny:
8. 12. 2018
1. 2. 2019
9. 3. 2019
30. 3. 2019
1. 5. 2019

Chceš se otestovat zdarma?
Po termínu podání přihlášek, začátkem března, zašle fakulta přehled přihlášených uchazečů společnosti SCIO. SCIO vygeneruje pro každého uchazeče o studium na Fakultě tělesné kultury jedinečný kód a uchazeče o existenci tohoto kódu informuje do 8. března 2019 e-mailem nebo dopisem (poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu). V zaslané informaci je zpráva o tom, jak si tento jedinečný kód na webových stránkách společnosti SCIO vyzvednout. Nebo se můžete podívat zde.
Tento kód opravňuje uchazeče o studium k tomu, že se může zdarma přihlásit na test obecných studijních předpokladů v termínu 30. března 2019. Pozor, na testování 30. března 2019 je uzávěrka přihlášek 11. března 2019. Získaný kód je třeba vložit do pole „kód poukazu“ v posledním kroku přihlášky, tedy tento jedinečný kód je potřeba použít při objednání se, nelze jej zpětně nárokovat.

Jak je takový test obecných studijních předpokladů koncipován?
Otestujte se zde.

Jak funguje předání Vašeho výsledku testu fakultě?
Společnost SCIO předá sama fakultě Váš nejlepší dosažený výsledek. Nezapomeňte proto udělit souhlas s poskytnutím výsledku (v průběhu přihlášení na testování nebo lze dodatečně v osobním profilu na stránkách scio.cz).

Následující krok uchazeče o studium

Jste již dostatečně připraveni? Přejděte na krok č. 5 Připrav se předem.