Dostav se k přijímacímu řízení

Na této stránce naleznete harmonogram přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory.

Doprava

Pokud na přijímací zkoušky přijedete vlakem, k areálu fakulty vás z hlavního nádraží doveze tramvaj linky 2 a 7 směr Neředín, krematorium. Fakulta se nachází poblíž konečné zastávky. Případně je možné využít též autobus linky 26 směr Topolany, vystoupíte opět na zastávce Neředín, krematorium. Jízdenku na MHD lze zakoupit v automatu ve vestibulu nádraží. Základní jízdenka stojí 14 Kč a platí 40 minut.

Přijedete-li do Olomouce autobusem, z autobusového nádraží je nutné se dostat na terminál MHD u hlavního vlakového nádraží: pěšky (cca 10 minut chůze) nebo ze zastávky Autobusové nádraží, podchod tramvají linky 4, případně autobusy MHD linek 12, 14, 15 nebo 19. Z hlavního nádraží pak pokračujte tramvají linky 2 a 7 směr Neředín, krematorium.

Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

 • Fyzioterapie

Termín

červen 2018

Konkrétní termín konání přijímací zkoušky, na který se dostavit, zjistí uchazeč o studium z Pozvánky k přijímací zkoušce, kterou obdržel doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Talentová část

budova Aplikačního centra BALUO | testovací bazén

 • plavání

Testová část

budova NA | 4. podlaží | místnosti 410, 411

 • test z anglického jazyka
 • test z fyzioterapie (biologie, fyzika a chemie)

Čistá délka obou testů je 90 minut.

Před zahájením testování je provedena řádná kontrola totožnosti uchazeče podle občanského průkazu.

Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Důležité je však vždy kliknout na tlačítko „Odpovědět“, aby byla odpověď na testovou otázku zaznamenána. Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.

Ústní část

budova NA | 4. podlaží | místnosti 401, 409

K ústnímu pohovoru si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.
Po ukončení ústního pohovoru je třeba podepsat účast na přijímacích zkouškách.

Bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport

Studijní obory:

 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Ochrana obyvatelstva
 • Rekreologie
 • Tělesná výchova – dvouoborové studium
 • Tělesná výchova a sport
 • Trenérství a sport

Termín

22. 4. – 26. 4. 2019

Důležité upozornění

Součástí přijímacího řízení je rovněž Test obecných studijních předpokladů (SCIO), který je nutné si splnit v uznávaných termínech. Přehled uznávaných termínů naleznete zde.

Nejpozději při prezenci je nutné předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu tělovýchovným lékařem dle platné legislativy (vyhláška 391/2013 Sb.). Netýká se uchazečů o studium, kteří tuto povinnost splnili dříve.

Prezence

Pro prezenci si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.

Studijní oborMísto

Aplikovaná tělesná výchova
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport

ženy | budova Hynaisova
7:00–7:30 hod.
muži | Sportovní hala UP
7:00–7:30 hod.
Aplikované pohybové aktivity
Trenérství a sport
budova NA | místnost 401 | aula
8:00–8:30 hod.

Talentová část přijímacího řízení

Po celou dobu talentové části je přítomen zdravotník, který vám bude připraven pomoci.

Mezi jednotlivými sportovišti je zajištěn převoz autobusem. Převoz autobusem se netýká uchazečů o studium oborů Aplikované pohybové aktivity a Trenérství a sport, kteří vykonávají pouze talentovou zkoušku z plavání v AC BALUO.

Po ukončení talentové části na bazénu je třeba vracet startovací čísla.

Ústní část přijímacího řízení

K ústnímu motivačnímu pohovoru si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.

Studijní oborBudovaShromažďovací místnostMístnost
Aplikované pohybové aktivityNC, 5. podlaží518519, 517
Aplikovaná tělesná výchovaNC, 5. podlaží518519, 517
Ochrana obyvatelstvaNA, 2. podlaží401221, 228
RekreologieNC, 3. podlaží518318, 319, 321
Tělesná výchova a sportNA, 3. podlaží401

pondělí: 234, 330, 337
ostatní dny: 309, 317, 337

Trenérství a sportNA, 4. podlaží401209, 409

Info point

Veškeré doplňující informace vám ochotně zodpoví studenti oblečení do fakultních triček na informačním stánku v budově NA.

Přístup na internet

V průběhu přijímacího řízení máte možnost využít fakultní wi-fi sítě.

Název wi-fiupol-guest
HesloUPguests

Parkování

Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst v areálu fakulty využijte záchytné parkoviště u městského hřbitova (200 m od areálu fakulty), případně je možné využít parkoviště za Aplikačním centrem BALUO (mapa s označenými parkovišti).

Občerstvení a odpočinková zóna

V době od 8:00 do 17:00 hodin si budete moci v bistru v AC BALUO zakoupit občerstvení. Součástí bistra je i odpočinková zóna nejen pro vás, ale i váš doprovod.

Následující krok uchazeče o studium

Přijímací řízení už hotové? Přejděte na krok č. 7 Zjisti své výsledky.

Magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor:

 • Fyzioterapie

Předběžný termín

Červen 2019

Konkrétní termín konání přijímací zkoušky, na který se dostavit, zjistí uchazeč o studium z Pozvánky k přijímací zkoušce, kterou obdrží doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Prezence

08:00–08:30 hod.
budova NA | 4. podlaží | místnost 401 (aula)

Pro prezenci si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.

Testová část

budova NA | 4. podlaží | místnosti 410, 411

 • test z anglického jazyka
 • test z fyzioterapie

Čistá délka obou testů je 90 minut.

Před zahájením testování je provedena řádná kontrola totožnosti uchazeče podle občanského průkazu.

Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Důležité je však vždy kliknout na tlačítko „Odpovědět“, aby byla odpověď na testovou otázku zaznamenána. Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.

Ústní část

budova NA | 4. podlaží | místnosti 401, 409

K ústnímu pohovoru si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.
Po ukončení ústního pohovoru je třeba podepsat účast na přijímacích zkouškách.

Magisterský studijní program Tělesná výchova a sport

Studijní obory:

 • Aplikovaná tělesná výchova
 • Aplikované pohybové aktivity
 • Tělesná výchova – dvouoborové studium
 • Tělesná výchova a sport
 • Trenérství a management sportu

Předběžný termín

Květen–červen 2019

Konkrétní termín konání přijímací zkoušky, na který se dostavit, zjistí uchazeč o studium z Pozvánky k přijímací zkoušce, kterou obdrží doporučeně na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.

Prezence

Pro prezenci si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.

Testová část

Před zahájením testování je provedena řádná kontrola totožnosti uchazeče podle občanského průkazu.

Testování probíhá prostřednictvím testovacího softwaru.
Uchazečům je před započetím testování vysvětleno, jak procházet a odpovídat na testové otázky. Při plnění testu je možné pohybovat se mezi otázkami a měnit odpovědi.
Důležité je však vždy kliknout na tlačítko „Odpovědět“, aby byla odpověď na testovou otázku zaznamenána. Testovací software zobrazuje číslo dané otázky a čas do konce testu. Uchazeč může test ukončit před vypršením času a okamžitě po ukončení zjistit výsledek svého testu.

Ústní část

K ústnímu motivačnímu pohovoru si pro vaši identifikaci připravte občanský průkaz.
Po ukončení ústního pohovoru je třeba podepsat účast na přijímacích zkouškách.

Aplikovaná tělesná výchova

Prezence
08:00–08:30 hod.
budova NC | 5. podlaží | místnost 518

Testová část
budova NA | 4. podlaží | místnosti 410, 411

 • test z aplikovaných pohybových aktivit
 • test ze speciální pedagogiky

Čistá délka obou testů je 30 minut.

Ústní část
budova NC | 5. podlaží | místnosti 517, 518, 519

Aplikované pohybové aktivity

Prezence
08:00–08:30 hod.
budova NA | 2. podlaží | místnost 228

Testová část
budova NA | 4. podlaží | místnosti 410, 411

 • test z aplikovaných pohybových aktivit
 • test z rekreologie
 • test ze speciální pedagogiky

Čistá délka všech tří testů je 45 minut.

Ústní část | motivační pohovor
budova NA | 2. podlaží | místnost 228

Rekreologie

Prezence
08:00–08:30 hod.
budova NC | 5. podlaží | místnost 518

Ústní část | motivační pohovorbudova NC | 5. podlaží | místnosti 517, 518, 519

Tělesná výchova a sport

Prezence
07:30–08:00 hod.
budova NA | 4. podlaží | místnost 410

Testová část
budova NA | 4. podlaží | místnosti 410, 411

 • test z bio-medicínského základu

Čistá délka testu je 30 minut.

Ústní část | motivační pohovor
budova NA | 2. a 3. podlaží | místnosti 209, 337

Trenérství a management sportu

Prezence
08:00–08:30 hod.
budova NA | 4. podlaží | místnost 401 (aula)

Testová část
budova NA | 4. podlaží | místnosti 410, 411

 • test ze základů kinantropologie se zaměřením na trenérství a management sportu

Čistá délka testu je 30 minut.

Ústní část | motivační pohovor
budova NC | 4. podlaží | místnosti 401, 409

Následující krok uchazeče o studium

Přijímací řízení už hotové? Přejděte na krok č. 7 Zjisti své výsledky.