Vedení FTK informuje – 10. 4. 2018

Foto: Martin Višňa
středa 11. duben 2018, 12:04 – Text: Martin Višňa

Naší fakultou v těchto dnech zní díky probíhajícímu dvanáctému International Teaching Weeku ve větší míře angličtině, ale pokud jí úplně nevládnete, nemusíte zoufat – novinky z naší fakulty jsou psány tradičně v češtině, jen sem tam se připlete ze zahraničí nějaké slovíčko. Přejeme příjemné čtení.   

 

Návštěva hodnotící komise

Naši fakultu v minulém týdnu navštívila hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro vzdělávací oblast Tělesná výchova a sport; kinantropologie vedená doc. Janem Hellerem z Univerzity Karlovy. Komise se zajímala mimo jiné o personální či prostorové zajištění výuky, o možnosti zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti či zahraničních aktivit fakulty, hodnotitelé si kromě samotného jednání se zástupci naší fakulty prohlédli také prostory Aplikačního centra BALUO a Centra kinantropologického výzkumu. V tomto týdnu čeká naši fakultu ještě jedna návštěva hodnotitelů v souvislosti se žádostí Univerzity Palackého o institucionální akreditaci, a sice komise pro oblast vzdělávání Neučitelská pedagogika.

 

Děkani ocenili úspěšné sportovce

Kanoista Václav Kristek, estetická gymnastka Nikola Grulichová nebo střelkyně z kuše Tereza Skládalová, to jsou jen tři z dvacítky sportovců, kteří si svými sportovními výkony v loňském roce vysloužili ocenění děkana, většině z nich také děkan Michal Šafář a jeho předchůdce Zbyněk Svozil osobně pogratulovali na setkání v Aplikačním centru BALUO. Fotografie ze setkání jsou ke zhlédnutí na fakultním facebooku, přehled sportovců si můžete projít zde.

 

Děkanské volno

Děkan Michal Šafář vyhlašuje na pondělky 30. dubna a 7. května, které předcházejí květnovým státním svátkům, děkanské volno.

 

Rozpočet na letošní rok

Akademický senát FTK UP na svém posledním zasedání schválil rozpočet naší fakulty pro letošní rok. Slovy tajemníka Pavla Krále je rozpočet sestaven jako vyrovnaný. Náklady a výnosy ve zdroji 11 jsou cca 95,5 milionu korun, ve zdroji 30 cca 14,5 milionu korun. Oproti minulým letům dochází k významnému navýšení objemu mzdových prostředků v souvislosti s navýšením mezd zaměstnanců fakulty, ostatní nákladové položky jsou rozpočtovány přibližně na úrovni roku 2017. Na financování centrálních jednotek UP naše fakulty odvede cca 19,8 milionu korun.

 

Konec systému Courseware

Centrum výpočetní techniky UP v průběhu letních prázdnin úplně ukončí chod systému Courseware. V souvislosti s tím prosí všechny uživatele tohoto systému, aby si své materiály pro akademický rok 2018/2019 převedli do systému Moodle, neboť materiály ze starého systému nebudou nijak zálohovány, ani automaticky importovány do Moodle.

Kdo se chce naučit pracovat se systémem Moodle, může se přihlásit na školení, které se uskuteční v pondělí 16. dubna od 9 hodin na NA 411. Minimální počet účastníků je pět, zájemci se mohou přihlašovat u Lukáše Jakubce. Jemu je také možné navrhovat další možné termíny školení pro skupiny, kterým se dá obsah školení přizpůsobit na míru jejich požadavkům.

 

Deadline pro diplomky a státnice

Studentům závěrečných ročníků připomínáme také, že pokud plánují absolvovat obhajobu své diplomové práce a státní zkoušky v letním termínu, je nutné práci odevzdat a ke zkouškám se přihlásit do 20. dubna.

 

Přijímací řízení

V týdnu od 23. do 27. dubna na naší fakultě proběhne talentová a ústní část přijímacího řízení na studijní obory v programu Tělesná výchova a sport. V tyto dny bude výuka probíhat blokově, tedy nikoliv podle pravidelného rozvrhu. Přijímačky na obor Fyzioterapie se uskuteční na začátku června. 

 

Změna studijní referentky

Zejména studenty oborů Fyzioterapie, Ochrany obyvatelstva a prezenční Rekreologie bychom chtěli upozornit na změnu studijní referentky. Eva Svobodová ukončila z důvodu odchodu do důchodu pracovní poměr na naší fakultě a její referát s 1. dubnem převzala Olga Halásová. Paní Svobodové děkujeme za odvedenou práci a přejeme jí mnoho zdraví, pohody a radosti z vnoučat a dětí.

 

Roční permanentka do fitka

Aplikační centrum BALUO nově nabízí zájemcům roční permanentku do fitness centra, a sice za cenu 7500 Kč. V ceně je mimo jiné i registrační poplatek pro využívání dalších služeb AC BALUO a 12x měření tělesného složení. Více na webu AC BALUO.

 

Větrání podél Ferdinandky

Podél železniční tratě na Ostravu se mohou příznivci pěší turistiky vydat o nadcházející sobotě s naším Větráním. V plánu je trasa z Drahotuš do Lipníku se zastávkami u opuštěného tunelu ve Slavíči nebo jezernických viaduktů, jaro included. Účastníci se sejdou v 7:35 před hlavním nádražím v Olomouci, předpokládaný návrat kolem 17. hodiny. Více na www.radostzpohybu.cz/vetrani.

 

Přebor UP v atletice

Poslední dubnovou středu proběhne pod organizační taktovkou Vítězslava Pruknera a jeho studentů další ročník tradičního Přeboru Univerzity Palackého v atletice. Soutěžit se bude v běhu na 60, 100, 150, 400 a 1500 m, ve skoku vysokém a dalekém, vrhu koulí a hodu diskem a oštěpem, zúčastnit se mohou studenti Univerzity Palackého i další zájemci. Podrobné informace jsou k dispozici na této stránce

 

Noční běh pro Světlušku

Olomoucké Bezručovy sady se ve čtvrtek 26. dubna rozzáří stovkami čelovek, a to díky druhému ročníku benefičnímu Nočnímu běhu pro Světlušku, nadační fond Českého rozhlasu, který pomáhá rozsvítit život lidem se zrakovým postižením. Naše fakulta se stejně jako vloni na běhu organizačně podílí a věříme, že se najdou i účastníci aktivní, kteří si stanovenou trať se setměním zaběhnou a přispějí na dobrou věc. Informace o běhu najdete tady.

 

Ploutvařky opět vyhrály

Tým ploutvových plavkyň, které vede náš proděkan pro studijní záležitosti Zbyněk Svozil a tvoří jej vesměs naše studentky, již poosmé (!) v řadě ovládly mistrovství ČR družstev. Stejně tak mezi muži dominovali plavci Laguny Nový Jičín, v jejíchž barvách plave náš student Jakub Jarolím. Gratulujeme!

 

Karneval se vydařil

Do časů první republiky se na jeden večer přenesl sál BEA centra, kde studenti APA a ATV uspořádali jedenáctý ročník Karnevalu APA. V reji masek bylo možné spatřit páry v elegantních šatech, vojáky, kočičku a pejska, kteří vařili dort, sudetského Němce nebo třeba limuzínu Tatra, na vše z výšky dohlížel T. G. Masaryk. Tančilo se, jásalo se, byly ale také předány výroční APA ceny, za přínos oboru byl uveden do Síně slávy docent Ladislav Bláha z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fotogalerii z večera najdete na fakultním facebooku.

 

Máte novinku, která by se v příštích aktualitách mohla objevit, nebo se vaše pracoviště podílí na zajímavé akci? Dejte vědět! Pište Martinu Višňovi nebo klepejte na dveře NA 213. Uzávěrka je vždy v úterý ve 13:00.

 

předchozí aktuality >>