Nabídka jarních vzdělávacích kurzů CŽV UP

Ilustrační foto: pexels.com
pátek 9. březen 2018, 9:58 – Text: CŽV UP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás informovali, že jsme ve spolupráci s fakultami opět připravili širokou nabídku vzdělávacích kurzů. Nabízené kurzy jsou realizované v rámci vzdělávacího modulu „Další vzdělávání pracovníků UP“ a jsou pro zaměstnance zdarma. Přihlašovat se budete moci od pátku 9. 3. 2018 od 8:00 na portálu CŽV. Seznam kurzů s přímými odkazy na přihlašování naleznete v tabulce níže.

 

Název kurzu (součást UP)

Termín

Čas

Březen

Jak na konflikty mezi lidmi? (PF)

16. 3. 2018

9:00–13:00

Informace + Přihlášení

Moodle – základní kurz pro učitele (FTK)

26. 3. 2018

9:00–12:00

Informace + Přihlášení

Liturgické reálie v dějinném vývoji (CMTF)

28. 3. 2018
4. 4. 2018
18. 4. 2018

9:00–12:15
9:00–12:15
9:00–12:15

Informace + Přihlášení

Systematická efektivita managementu práce v edukačním procesu (PDF)

28. 3.  2018

11:30–15:30

Informace + Přihlášení

Duben

Muzikoterapeutické bubnování (FF)

9. 4. 2018

13:00–17:30

Informace + Přihlášení

Rétorika (PDF)

11. 4. 2018

8:00–13:00

Informace + Přihlášení

Písemný projev (PDF)

12. 4. 2018

8:00–13:00

Informace + Přihlášení

Specifické poruchy učení – charakteristika, reedukace, žáci mimořádně nadaní, inkluze, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (PDF)

18. 4. 2018

9:00–14:00

Informace + Přihlášení

Výzvy ve vzdělávání současné generace studentů (mileniálů) (PF)

20. 4. 2018

9:00–13:00

Informace + Přihlášení

Počítačové hry – neproduktivní využití času, umělecká forma nebo učební pomůcka? (PDF)

20. 4. 2018

9:00–14:00

Informace + Přihlášení

Řešení konfliktních situací (FF)

25. 4. 2018

8:45–13:00

Informace + Přihlášení

Kompozice ve fotografii (PDF)

27. 4. 2018

9:00–14:00

Informace + Přihlášení

Přirozený funkční trénink a moderní trendy ve fitness (FTK)

28. 4. 2018

9:00–12:00

Informace + Přihlášení

Květen

Psychohygiena (FZV)

2. 5. 2018
10. 5. 2018

13:30–16:30
12:45–15:45

Informace + Přihlášení

Podávání a přijímání kritiky (FF)

4. 5. 2018

8:45–13:00

Informace + Přihlášení

Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka (FF)

10. 5. 2018

8:45–13:00

Informace + Přihlášení

Červen

První pomoc – resuscitace dle ERC Guidelines 2015 (FZV)

6. 6. 2018

13:00–17:00

Informace + Přihlášení