FTK statečně zastala úlohu hostitele konference Physio Couch 2019

Foto: archiv organizátorů konference
čtvrtek 25. duben 2019, 9:03

Mezinárodní studentská konference se uskutečnila během prvního dubnového víkendu, kdy i počasí přálo mezinárodnímu sdílení. Na poli vědy a klinických zkušeností se setkalo celkem dvanáct národů.

Konferenci zahájil a účastníky za celou Univerzitu Palackého v Olomouci přivítal proděkan Pavel Háp. Svým proslovem nejen navnadil na pečlivě připravený program, ale představil i fakultu tělesné kultury a vyjádřil svou radost nad iniciativou studentů pořádat podobné akce. Na jeho projev svorně navázali hlavní organizátoři a v těsném závěsu následovala trojice holandských účastníků, vyzývajících k vystoupení z osobní komfortní zóny.

Hlavní organizátoři akce se jednohlasně shodli na celkově velmi pozitivním hodnocení konference. „Účastníci z řad českých i zahraničních studentů i fyzioterapeutů byli nadšení pestrostí programu a zázemím akce, které nám poskytla fakulta tělesné kultury. Bylo krásné sledovat, jak se během konference smazává jazyková bariéra, tvoří se nová přátelství a i Physio Couch nováčci se osmělují vystoupit ze své komfortní zóny kvůli novým zážitkům a zkušenostem,“ s úsměvem uvedla jedna z hlavních organizátorek Alexandra Matová. K pestrosti programu můžeme jen dodat, že účastníci konference měli možnost slyšet a na vlastní kůži si zažít něco z Vojtovy metody reflexní lokomoce, metody Ludmily Mojžíšové, Neurac systému či taneční terapie, dověděli se o pozitivech a negativech bolesti, zkusili si aktivaci vlastních chodidel a pod vedením studentů aplikovaných pohybových aktivit si vyzkoušeli basketbal na vozíku, jízdu na handbiku a tandemovém kole.

Úspěšnost akce potvrzují i reakce studentů. Studentka FTK Lenka Murínová hlavním organizátorům poděkovala těmito slovy: „Vďaka za to, že ste sa na to vôbec podujali a celé to zorganizovali, bola to skvelá akcia, kde sme mohli získať nové priatelstvá, vedomosti, zručnosti a hlavne skúsenosti.“ Holandská účastnice a rovněž organizátorka jedné z minulých Physio Couch konferencí Martine Vera popsala tu olomouckou jako zatím nejlepší Physio Couch konferenci vůbec, i když je každá odlišná a něčím jiným speciální.

Povedená konference tedy splnila své cíle a přispěla tak nejen k rozšíření povědomí o české škole fyzioterapie, ale také k rozvoji a utužení mezinárodních vztahů.

Tamara Michalčíková, studentka kinantropologie, FTK UP

Zpět