Fakulta tělesné kultury stěhuje a modernizuje svá pracoviště

Stěhování na FTK. Ilustrační foto: Martin Višňa
sobota 25. srpen 2018, 8:00 – Text: Martin Višňa

Nejen dovolené, ale také velké stěhování a rekonstrukce, takové je léto na fakultě tělesné kultury. Postupně ožívá nedávno dostavěná budova Centra kinantropologického výzkumu a novou podobu dostává páté patro budovy pedagogů, tedy fakultní budovy NC v neředínském kampusu.

Centrum kinantropologického výzkumu vyrostlo v průběhu loňského roku na místě někdejší vojenské prádelny v těsném sousedství Aplikačního centra BALUO, s nímž tvoří moderní zázemí pro výzkumné záměry fakulty a aplikaci jejich výsledků do praxe. Slavnostní otevření nové části komplexu fakulta plánuje na 26. září, nyní se do velkorysých prostor přesouvají laboratoře a kanceláře katedry přírodních věd v kinantropologii a institutu aktivního životního stylu.

„Přestěhování těchto pracovišť do nové budovy nám umožní přesunout sídlo katedry fyzioterapie k prostorům RRR centra a také přesídlení katedry sportu z budovy Hynaisova v centru města do neředínského areálu. Je to jako kulový blesk,“ uvedl už dříve děkan Michal Šafář.

Zároveň se stěhováním je v plném proudu první etapa projektu ERDF Modernizace budov FTK UP v Olomouci – Neředín, díky němuž fakulta získá moderní výukovou infrastrukturu pro studenty i učitele odpovídající 21. století. Kompletní proměnou nyní do začátku nového akademického roku procházejí učebny v pátém patře fakultní budovy NC. Na tuto etapu má v příštím roce navázat rekonstrukce auly a některých dalších prostor děkanátu.