Časopis právnické fakulty míří do prestižní databáze Scopus

Časopis ICLR vychází dvakrát ročně v anglickém jazyce. Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 25. duben 2019, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Právnická fakulta slaví jeden z největších úspěchů v oblasti vědy a výzkumu ve své moderní historii. Její recenzovaný časopis International and Comparative Law Review (ICLR) navrhla mezinárodní hodnotící komise zařadit do prestižní abstraktové a citační databáze Scopus. Ta je jedním z klíčových nástrojů bibliometrického hodnocení kvality vědeckých časopisů.

V databázi Scopus jsou zatím pouze čtyři odborné časopisy v oboru právo vydávané v České republice. Univerzita Palackého v ní má celkem tři indexovaná periodika – Biomedical Papers Olomouc, Acta Gymnica a Studia Theologica. „Nyní se v hodnocení vědy a výzkumu klade velký důraz na publikování v prestižních časopisech evidovaných v databázi Scopus nebo Web of Science. Pro právo, které je ze značné části národní záležitostí, je důležité publikovat v národních časopisech tak, aby příspěvky ovlivnily zejména praxi na národní úrovni, na druhé straně ale jsou i právní obory, ve kterých je mezinárodní přesah velice důležitý. Náš časopis tak bude spojovat obojí jak mezinárodní věhlas, tak možnost ovlivňovat národní právo v České republice,“ řekla Blanka Vítová, proděkanka pro vědu a výzkum PF UP.

Zařazení ICLR mezi elitní vědecké tituly je potvrzením kvality časopisu a současně oceněním dlouholetého snažení redakčního týmu. Od roku 2016 jej vede Ondrej Hamuľák z katedry mezinárodního a evropského práva, kterého do funkce šéfredaktora jmenovala děkanka Zdenka Papoušková. „Proces výběru a zařazovaní časopisů do databáze Scopus je velmi náročný a sleduje mnoho kritérií. U našeho časopisu trval od přihlášky po pozitivní hodnocení bezmála čtyři roky,“ uvedl Ondrej Hamuľák. Za celou tu dobu se muselo dbát především na pravidelnost vydávání, originalitu textů nebo citovanost časopisu. Kromě toho hodnotící komise Content Selection & Advisory Board posuzovala složení redakční rady, kvalitu a geografickou pestrost autorů, výběr témat a potenciál časopisu. Úspěchu napomohla i spolupráce s partnerskou právnickou fakultou v Talinu, která publikuje hned dva tituly zařazené do Scopus. „Jako spolupracující profesor talinské fakulty a člen redakční rady časopisu Baltic Journal of European Studies jsem získal od kolegů cenné rady, poznámky a zkušenosti, které jsem využil při vedení olomouckého časopisu,“ dodal Ondrej Hamuľák.

Vedle redakčního týmu mělo velký význam pro úspěšné ukončení indexačního procesu do databáze Scopus i rozhodnutí vedení fakulty, které od roku 2016 vyčlenilo samostatnou položku v rámci institucionálního plánu internacionalizace právě na rozvoj tohoto časopisu. Díky tomu bylo možné již před časem zařadit časopis do databáze Sciendo, což výrazně zvýšilo viditelnost a impakt časopisu a napomohlo pozitivnímu hodnocení ICLR ze strany Scopusu. „Dostupná metrika v rámci databáze Sciendo ukazuje, že časopis sledují a jeho obsah vyhledávají a stahují desítky uživatelů týdně,“ upřesnil Ondrej Hamuľák (na snímku).

Známkou rostoucí prestiže právního časopisu ICLR, který vychází dvakrát ročně v anglickém jazyce, je také aktuální zájem o publikování v něm. Redakce ročně obdrží kolem stovky zaslaných textů. „Po recenzním řízení je publikovaných zhruba třicet procent. Zájem o uveřejnění nemají pouze autoři z Evropy. Za poslední roky jsou mezi autory zastoupeny téměř všechny kontinenty. Objevují se tak texty od afrických, amerických i asijských autorů. Ti pak samozřejmě šíří své texty mezi své kolegy, studenty a spolupracovníky, čímž se zvyšuje impakt a viditelnost časopisu,“ vysvětlil šéfredaktor Ondrej Hamuľák.

Nyní čeká časopis ICLR samotná indexace a přenos obsahu do Scopusu. Vzhledem k tomu, že zařazení do prestižní databáze není trvalé, ale naopak podléhá pravidelné evaluaci, bude redakční tým dál usilovat o zvyšování kvality časopisu. Důležitá je rostoucí citovanost zejména s přihlédnutím na potřebu získat a zvyšovat Scientific Journal Rankings index časopisu. „Pro další rozvoj časopisu je rovněž zásadní, zda bude úspěšný i v aktuálně probíhajícím procesu jeho posuzování ze strany editorů Web of Science,“ dodal Ondrej Hamuľák.

Scopus je abstraktová a citační databáze odborné recenzované literatury dostupná pro registrované uživatele. Obsahuje abstrakty a záznamy z téměř 20 500 recenzovaných časopisů od více než 5000 vydavatelů po celém světě. Titulů připravovaných českými vydavateli je v ní na 180.

Zpět