Nabídka kurzů Oddělení dalšího vzdělávání UP pro zaměstnance

pondělí 5. listopad 2018, 10:19 – Text: ODV

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom vás informovali, že máte stále možnost přihlásit se na zajímavé kurzy, které jsme pro vás připravili ve spolupráci s jednotlivými fakultami. Nabízené kurzy jsou realizované v rámci vzdělávacího modulu „Další vzdělávání pracovníků UP“ a jsou určeny pro akademické i neakademické pracovníky UP. Kurzy jsou pro zaměstnance UP zdarma.

Přihlašovat se můžete do stávajících, ale i do nově vyhlášených kurzů, a to na portálu celoživotního vzdělávání, kde naleznete i bližší informace. Volná místa jsou zejména v těchto kurzech:

Název kurzu (součást UP)

Termín

Čas

 

Listopad

MS Word – hromadná korespondence (ODV)

12. 11. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

Aplikace správního řádu na procesy podle zákona o vysokých školách (PF)

16. 11. 2018

9:00–12:00

Informace + Přihlášení

Bezpečnost na internetu (ODV)

19. 11. 2018

15:00–18:15

Informace + Přihlášení

Elektronické informační zdroje (RUP)

21. 11. 2018

9:00–12:30

Informace + Přihlášení

MS Excel – tabulky a základní vzorce (ODV)

22. 11. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

Základní principy záchrany života s využitím AED (FZV)

22. 11. 2018

13:00–17:00

Informace + Přihlášení

MS Excel – použití pokročilých funkcí (ODV)

23. 11. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

Hodnocení kvality výuky na UP (ODV)

30. 11. 2018

9:00–12:15

Informace + Přihlášení

Výzvy ve vzdělávání současné generace studentů (mileniálů) v prostředí českého vysokého školství (PF)

30. 11. 2018

9:00–13:00

Informace + Přihlášení

Prosinec

Psychohygiena a její vliv na zdraví člověka (FF)

6. 12. 2018

8:45–13:00

Informace + Přihlášení

Kurz první pomoci / laická kardiopulmonální resuscitace (KPR) (LF)

6. 12. 2018

14:00–17:00

Informace + Přihlášení

prof. Mgr. MgA. Vít Zouhar, Ph.D. | prorektor pro studium
Mgr. Bc. Klára Tesaříková Čermáková | vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání UP