Výběrové řízení FTK UP: vedoucí Institutu aktivního životního stylu

pátek 12. duben 2019, 13:50 – Text: LM

Děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí Institutu aktivního životního stylu v rozsahu úvazku 1,0 fondu pracovní doby (40 hodin týdně).

Kvalifikační požadavky:

  • VŠ vzdělání v programech zaměřených na lidský pohyb a životní styl,
  • vědecko-pedagogický titul docenta nebo profesora ve výše uvedených programech, příp. dosažení titulu Ph.D. nebo CSc.,
  • zkušenosti s vedením a strategickým řízením v oblasti vědy a výzkumu,
  • znalost anglického jazyka na vysoké odborné úrovni. Znalost dalšího světového jazyka vítána.

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

  • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe, s uvedením vědecké a publikační činnosti,
  • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
  • písemně zpracovaný koncept činnosti a strategie rozvoje institutu a rozvoje oboru kinantropologie v mezinárodním kontextu pro další období.

Nástup: 1. září 2019

Písemné přihlášky zasílejte do 16.5. 2019 na personální oddělení FTK UP, Třída Míru 117, 771 11 Olomouc.

Přečtěte si, prosím, poučení o zpracování osobních údajů na této adrese: https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ladislava Meluchová
Oddělení personálně-mzdové
Fakulta tělesné kultury | Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 032 | E: ladislava.meluchova@upol.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět